Kypärä kainalossa

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet

SRV:n arvot, vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja avoin yhteistyö ovat vankka perusta, jolle on hyvä rakentaa toimintaamme jatkossakin. Eettiset toimintaohjeet luovat kestävän pohjan kaikelle tekemiselle. Toimimalla vastuullisesti SRV varmistaa, että se tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa jatkossakin tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina. SRV:n toimintaa ohjaavat arvot ja eettiset toimintaohjeet.

Eettiset toimintaohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti SRV:llä tehdään päätöksiä ja toimitaan kaikissa tilanteissa. Velvollisuus noudattaa eettisiä toimintaohjeita koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta. SRV sitouttaa myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit eettisiin toimintaohjeisiin. Sitouttaminen on toteutettu ensisijaisesti ottamalla eettisten periaatteiden sisältö osaksi urakkaohjelmaa.

Eettiset toimintaohjeet yhteistyökumppaneille 

Eettiset toimintaohjeet SRV:n omalle henkilöstölle

SRV:llä on käytössä luottamuksellinen eettinen kanava, jonka avulla SRV:n työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa tapauksista, joissa on mahdollisesti toimittu lainvastaisesti tai SRV:n arvojen tai eettisten periaatteiden vastaisesti. Ilmoituksen voi tehdä joko omalla nimellään tai anonyymisti. SRV:n eettistä kanavaa operoi ja hoitaa riippumaton palveluntuottaja. SRV:n Compliance -ryhmä tehostaa osaltaan toiminnan kautta vaatimusten mukaisuuden toteutumista.

Kaikki vilpittömässä mielessä eettiseen kanavaan lähetetyt ilmoitukset tutkitaan puolueettomasti. SRV vastaa siitä, että vilpittömin aikein ilmoituksen tehneille työntekijöille ei aiheudu ilmiannon johdosta mitään epäsuotuisia työhön liittyviä seuraamuksia. Raportoijan henkilöllisyyttä käsitellään luottamuksellisesti kunnioittaen henkilön valitsemaa anonymiteettitasoa.

Linkki Eettiseen kanavaan. Voit myös lähettää kirjeen osoitteeseen:  BDO Oy, Forensic Services, Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki, Finland.