Puuttuminen on välittämistä

Puuttuminen on välittämistä

SRV:n turvallisuuden kantava teema kannustaa kaikkia puuttumaan matalalla kynnyksellä työturvallisuuden laiminlyöntiin

SRV:n vuoden 2023 turvallisuuden teeman tavoitteena on kannustaa puuttumaan matalalla kynnyksellä työturvallisuuden laiminlyönteihin sekä siihen, että kaikilla toimijoillamme on turvallinen työympäristö. Sekä työmaillamme että toimistoillamme työkaverilla on aina oikeus puuttua tilanteeseen, jos havaitsee turhaa riskien ottamista tai turvallisuuden laiminlyöntiä.

Pidäthän huolta työkavereista ja itsestäsi – puuttuminen on välittämistä!

Teema muistuttaa SRV:n vastuullisuusohjelmaan kirjatusta pitkän aikavälin Nolla tapaturmaa -tavoitteesta. Teemalla kannustetaan jokaista pohtimaan

  1. Millaisilla keinoilla voimme varmistaa, että ei oteta turhia riskejä oman tai muiden turvallisuuden kustannuksella.
  2. Jos riskinottoa havaitaan, miten siihen puututaan asiallisesti ja samalla hyvää esimerkkiä näyttäen.

Turvallisuuden laiminlyönteihin puututaan konkreettisesti

Johdamme jokainen omalla esimerkillämme – samat pelisäännöt koskevat kaikkia. Jokaisella on myös vastuu puuttua ja reagoida, jos havaitsee pelisääntöjen rikkomista.

Emme hiljaisesti hyväksy jatkuvaa turvallisuuden riskeeraamista tai jätä niitä käsittelemättä. Jokainen läheltä piti-tilanne sekä tapaturma tullaan käsittelemään huolellisesti, ja otamme sekä jaamme oppia tapahtuneesta.

Mikäli yhteisesti sovituista säännöistä kuitenkin poiketaan toistuvasti vaarantamalla oman ja tai toisten hengen, puutumme poikkeamiin matalalla kynnyksellä. Sillä emme halua, että kukaan joutuu työssään vaaraan jonkun toisen ottamien turvallisuusriskien vuoksi. Ethän haluaisi sinäkään?

Mies leikkaa puuta

Näin me puutumme

Aina aluksi tehdään tilannekohtainen arvio havaitun turvallisuuspuutteen sisällöstä ja vakavuudesta. Mikäli on kyse lievästä turvallisuuspuutteesta, annamme mahdollisuuden oppia. Urakoitsijalle tai työntekijälle annetaan rikekirjaus sekä käydään yhdessä läpi työn riskien arviointi.

Toistuvasta lievästä tai vakavammasta turvallisuuspuutteesta määrätään rahallinen sanktio. Mikäli henkilö syyllistyy törkeään turvallisuusrikkomukseen vaarantamalla oman tai muiden hengen työmaalla, otetaan käyttöön kovimpana käytäntönä urakoitsijan tai työntekijän poistaminen työmaalta väliaikaisesti tai pysyvästi sekä rahallinen sanktio.

Uusi tapaus Turvaan

Teemaa edistetään SRV:n työmailla ja toimistoilla muun muassa turvavarttien ja kampanjamateriaalien avulla. Teema jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.