SRV:n rakentama Woodcity aula

Laatu ja johtamisjärjestelmä

SRV:llä laatu on osa jokapäiväistä tekemistä. Laatu ei ole vain irrallinen osa muuta toimintaa vaan johtamisjärjestelmämme ohjaa kaikkia rakennushankkeen keskeisiä osa-alueita. Johtamisjärjestelmämme perustuu toimintaamme ohjaavaan SRV Malliin - meidän tapaamme toimia. Sen ympärille rakentuu arvonluonti. Me kaikki SRV:llä olemme sitoutuneet toimimaan SRV Mallin mukaan.

Haluamme rakentaa asiakkaillemme laatua,ja asiakaslupauksemme kuuluu: ”Kuuntelemalla rakennamme viisaasti”. Meille on tärkeää seurata, kuinka olemme asiakaslupauksessamme onnistuneet. Teetämmekin kaikilla asiakkaillamme asiakastyytyväisyyttä mittaavia kyselyitä säännöllisesti projektin eri vaiheissa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Arvioimme toimintajärjestelmämme mukaisen toiminnan toteutumista projekteissa sisäisillä mittauksilla. Mittauksista saatavat havainnot, palaute ja kehitysehdotukset toimivat yhtenä perustana SRV Mallin kehityksessä.

Projekteissamme käytämme nykyaikaista laadunvarmistustyökalua, jonka avulla laadun varmistaminen ja dokumentointi onnistuvat digitaalisesti läpi hankkeen. Työkalu toimii niin oman henkilöstön kuin yhteistyökumppaneidemmekin päivittäisenä apuna viemään projekti läpinäkyvästi laadullisesti asetettuihin tavoitteisiin.

Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti:

  • Laatu ISO 9001:2015 
  • Ympäristö ISO 14001:2015
  • Työterveys- ja turvallisuus ISO 45001:2018

SRV:llä on Rakentamisen Laatu RALA Ry:n myöntämät pätevyydet erilaisten hanketyyppien ja -muotojen toteuttajaksi.

Sinua voisi kiinnostaa:

Työntekijä istumassa sohvalla tietokone sylissään

Sisäilman laatu on oleellinen osa toimitilaa

Yritys voi toimitilavalinnoillaan vaikuttaa merkittävästi työntekijöidensä hyvinvointiin.

Puurakenteinen ruokala

Rakentamisessa tulevaisuutta pidetään silmällä monin keinoin

Elinkaariviisailla ratkaisuilla voimme varautua maailman muutoksiin jo tänään.

Lentoaseman terminaali kuvattuna iltavalaistuksessa

Yhteistoiminnalliset hankkeet ovat tie asiakastyytyväisyyden parantamiseen

Haastavat rakennushankkeet vaativat yhteistoiminnallisuutta hankkeen osaajien täyden potentiaalin hyödyntämiseksi. Mitä yhteistoiminnallisuudesta ja sen hyödyistä ajattelevat yhteistyötä kanssamme tehneet psykologi, ilmiön Suomeen tuoja ja asiakas?