Kansallismuseon lisärakennus_kuva työmaasivuilla

2915 Työmaan tiedotteet

Lue tuoreimmat uutiset työmaalta Kansallismuseon lisärakennus

31.08.2023

Louhinta- ja maarakennustyöt Kansallismuseon tontilla

Kansallismuseon lisärakennuksen rakennustyöt käynnistyvät 4.9.2023. Kreate aloittaa laajennusosan rakentamiseen liittyvät louhinta- ja paalutustyöt sekä maarakennustyöt, jotka jatkuvat kesäkuuhun 2024 asti. Maarakennustyöt aiheuttavat 13.9.2023 lähtien ajoittaista melua ja tärinää lähiympäristöön. Varsinaiset louhintatyöt alkavat lokakuun aikana.

Teemme museon tontilla (Mannerheimintie 34, Helsinki) tukiseinien porapaalutusta, louhintatöitä ja louheen lastausta maanantaista perjantaihin klo 7–18 meluluvan puitteissa. 

Louhinnan räjäytystöille on varattu arkipäivisin seuraavat aikajaksot: klo 9.15–9.30, klo 11.15–11.30, klo 13.15–13.30, klo 15.15–15.30 ja klo 17.15–17.30.

Meluhaittojen torjumiseksi käytämme työkoneina mahdollisimman matalan melutason koneita. Koneet sijoitetaan siten, että niiden äänet kuuluvat mahdollisimman vähän läheisten asuntojen suuntaan. Louhintaräjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä ennen räjäytystä. 

 

Maarakennustyöt

Laajennusosan rakentamiseen liittyvien maarakennustöiden vuoksi raskaan liikenteen määrä kasvaa Kansallismuseon läheisyydessä. Työmaaliikenteen käyttöön tuleva työmaaportti sijaitsee museon piha-alueen reunassa Töölönkadulla, lähellä Museokadun risteystä. 

Työmaaportin läheisyydessä hetkelliset liikennehäiriöt ovat mahdollisia arkisin klo 7–18. Portilla tulee olemaan liikenteenohjaaja/porttivahti, joka varmistaa mahdollisimman sujuvan ja turvallisen liikkumisen ohjaamalla tarvittaessa ajoneuvoliikennettä sekä kävelijöitä ja pyöräilijöitä.
Olemme suunnitelleet työt siten, että rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa alueella asuville ja liikkuville. 

Lisätietoa

Tiedotamme hankealueen läheisyydessä olevia asukkaita ja kiinteistöjä hyvissä ajoin ennen häiriötä aiheuttavien työvaiheiden alkamista. 


Tavoitat meidät seuraavasti: 

Louhinta- ja maarakennustöiden urakoitsija Kreate Oy

Tilaaja SRV

Rakennuttaja Senaatti-kiinteistöt

Kansallismuseon hankkeella on esittelysivut, jonne kokoamme perustietoa hankkeesta ml. aikataulut, yhteyshenkilöt ja tiedotteet:  www.senaatti.fi/rakennushankkeet 

Ota yhteyttä

SRV elämäsi rakentaja

Timo Palkonen

Projektijohtaja