Ideointia workshopissa.

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden saavuttamiseen yhtiö tähtää vuoden 2026 loppuun mennessä: 

  • Operatiivinen liikevoitto: 6 % 
  • Liikevaihto: 900 milj. euroa 
  • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 % vuosittaisesta tuloksesta huomioiden kuitenkin yhtiön näkymät ja pääomatarpeet. 

Asetetun liikevoittotavoitteen saavuttaminen edellyttää liikevaihdon kääntymistä kasvuun sekä omaperusteisten asuntokohteiden, omakehitteisten asunto- ja toimitilahankkeiden ja elinkaarihankkeiden osuuden kasvattamista hankekannassa. Yhtiö uskoo pääsevänsä täyspainoisesti työstämään portfolion muutosta ja kasvua vuodesta 2024 alkaen. 

Vuoden 2023 markkinatilanteessa portfolio painottuu vakaata tulosta tuoviin toimitilarakentamisen projektinjohto- ja allianssihankkeisiin, minkä yhtiö uskoo kannattelevan verrattain riskittömästi vaikeimmaksi arvioidun vuoden 2023 yli. 

Liikevoittotavoitteeseen pääsy vaatii myös vahvaa ja arvoa luovaa hankekehitystä yhteistyössä kaupunkien ja asiakkaiden kanssa. Hankekehityksen salkku tuleville vuosille on vahva ja yhtiö työskentelee sen edelleen kasvattamiseksi.