HERO2Sijoittajalle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

SRV Yhtiöt Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.  

Yhtiön kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka määritetään vuosittain 31. elokuuta päivätyn osakasluettelon perusteella, on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat nimitystoimikunnan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.  

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet on määritelty nimitystoimikunnan työjärjestyksessä

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu: 

  • valmistella ja esittää yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja puheenjohtajaksi; 
  • valmistella ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen palkitsemisesta yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti; 
  • etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 

SRV Yhtiöt Oyj:n nimitystoimikuntaan on nimetty 31.8.2023 päivätyn osakasluettelon perusteella seuraavat henkilöt: 

  • Puheenjohtaja Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, Pontos Oy 
  • Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
  • Vesa Aho, liiketoimintajohtaja, OP Ryhmä 
  • Tomi Yli-Kyyny, hallituksen puheenjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj 

Päivitetty: 4. huhtikuuta 2024 klo 08.16