Nuorisopaneeli.jpg

Vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret pohtivat elinkaariviisautta SRV:n nuorisopaneelissa – kestävyys ja elinkaaren huomioiminen päätöksissä nousivat esiin

SRV:n Meidän kaupunki -nuorisopaneelissa keskusteltiin elinkaariviisaudesta ja nuorten näkemys oli, että elinkaariviisaus on ennen kaikkea kestävyyttä ja elinkaaren huomioimista rakentamista koskevissa päätöksissä.

SRV käynnisti vuonna 2019 Meidän kaupunki -nuorisopaneelin, jossa kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneita nuoria kutsuttiin mukaan keskustelemaan siitä, millaisia elinympäristöjä tulevaisuudessa rakennamme. Paneelin jäsenet pääsevät antamaan näkemyksiä ja mielipiteitä SRV:n suunnittelupöydällä olevien konkreettisten rakennushankkeiden kehittämisestä.

Tekeminen rakennusalalla on hyvin tulevaisuusorientoitunutta. Nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat kaupunkien viihtyvyyteen pitkälle tulevaisuuteen, ja siksi kehittämistyössä on hyvä saada mahdollisimman monen eri sidosryhmän ääni kuuluviin.

Avointa dialogia tulevaisuuden kaupunkilaisten kanssa

Kaupunkien kehitys on jo nyt tiivistä dialogia eri sidosryhmien kanssa. Nuorisopaneeli on tämän vuoropuhelun syventämistä yhden merkittävän sidosryhmän, tulevaisuuden kaupunkilaisten kanssa. Paneelin kautta nuoret pääsevät kehittämään kaupungeista parempia paikkoja asua ja elää. Paneeliin hakeutuneilla nuorilla on selvä halu saada lisää tietoa tulevaisuuden asumisesta sekä tahto päästä myös itse vaikuttamaan asioihin.

”Haluamme käydä avointa dialogia rakentamiemme tilojen tulevien käyttäjien ja asukkaiden kanssa ja tässä nuorisopaneelilla on tärkeä rooli. Haluamme, että nuoret ovat sparraamassa meitä siitä, minkälaisia elinympäristöjä tulevaisuudessa rakennamme”, sanoo Saku Sipola, toimitusjohtaja, SRV.

Rakennuksilla on keskeinen rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Vuoden ensimmäisessä paneelissa keskustelu pohjautuikin helmikuussa julkistettuun uuteen strategiaamme, jonka mukaan pyrkimyksemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

Kestävä rakentaminen huomio elinkaaren pituuden päätöksissä

Nuorisopaneeli kokoontui toukokuun lopulla Teamsin välityksellä miettimään kestävää rakentamista. SRV esitteli panelisteille uutta elinkaariviisauteen perustuvaa strategiaansa, joka otettiin hyvin vastaan nuorten keskuudessa. Paneelin alussa pohdimme panelistien kanssa, mitä elinkaariviisaus sanana tuo ensimmäisenä mieleen. ”Elinkaariviisaudesta tulee ensimmäisenä mieleen kestävyys aina alkutuotannosta loppuun saakka”, pohti toista vuotta paneelissa mukana oleva Noa Lindqvist.

Panelistit tenttasivat puolestaan SRV:läisiä muun muassa puun käytön lisäämisestä rakentamisessa. Miksi Suomessa rakennetaan edelleen suhteellisen vähän esimerkiksi puukerrostaloja?

Keskustelussa merkillepantavaa oli nuorten perehtyneisyys ja asiantuntemus. Esille nousi kaupunkien ja kuntien merkitys kaavoittajina, rakentamisen eri materiaalivalintojen kustannusvaikutukset, sekä tietysti mahdollisten ostajien toiveet ja odotukset. Myös rakennetun ympäristön mahdollisuudet turvallisuuden parantamiseen nousi nuorten keskusteluissa esiin.

Miten paneeliin voi osallistua?

Paneeliin voivat osallistua 15-19 -vuotiaat nuoret, jotka asuvat SRV:n toiminta-alueilla pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella ja ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Paneelin jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Mielenkiinnosta voi ilmoittaa viestillä osoitteeseen viestinta@srv.fi ja lisätä mukaan omat yhteystiedot.

Nuorisopaneelista löytyy lisätietoa sivuiltamme: https://www.srv.fi/vastuullisuus/nuorisopaneeli/

 

Jakelu:
www.srv.fi  

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja


 

Ladattavat kuvat