Inkeroinen-kuva1.jpg

Inkeroisten monitoimitalon puurunko nousee Kouvolassa

SRV YHTIÖT OYJ     UUTINEN     02.11.2023  KLO 15.00

Inkeroisten monitoimitalon puurunko nousee Kouvolassa

Inkeroisiin rakentuvan uuden monitoimitalon rungon asennustyöt ovat käynnissä, ja rakennuksen ääriviivat alkavat loppuvuoden aikana hahmottua. Rakennuksen massiivipuurunko nousee elementti kerrallaan, kosteudenhallinta ja olosuhteet huomioiden.

SRV toteuttaa parasta aikaa Inkeroisten monitoimitaloa Kouvolaan. Kaksikerroksiseen puurakenteiseen monitoimitaloon tulee mm. koulu-, esikoulu- ja varhaiskasvatustilat lähes 700 lapselle, liikuntasali, kirjasto ja nuorisotoimentilat. Uusi monitoimitalo koostuu tontilla aiemmin sijainneesta koulurakennuksesta ja siihen luontevasti yhdistettävästä uudesta rakennuksesta. Uuden rakennuksen osan laajuus on 7878 bruttoneliömetriä.

Rakennuksen puurunko nousee nyt elementti kerrallaan. Puurungon asentamisen aloitusta ovat edeltäneet louhinta, maanrakennus, perustustyöt, väestönsuojien paikallavalutyöt sekä betonielementtien asennustyöt. Massiivipuurunko valikoitui runkoratkaisuksi erityisesti kosteusteknisten ominaisuuksiensa ansiosta.

Puurunko rakentuu lohko kerrallaan

Massiivipuuelementtirungon asennukset käynnistyvät marraskuun lopulla. Rakennuksen ensimmäisen lohkon CLT-elementit asennetaan viikoilla 47–48, ja työ tulee etenemään vauhdikkaasti lohko kerrallaan. Vesikatto rakennetaan heti elementtiasennusten perään esivalmistetuilla ja katetuilla kattolohkoilla. Näin rakennus saadaan lohko kerrallaan säältä suojaan mahdollisimman nopeasti.

”Puurakenteiden asennusjärjestys ja työnaikaiset rakenteet on suunniteltu hyvissä ajoin yhteistyössä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Puurungon asennustyöt kestävät maaliskuulle 2024 saakka. Sisäpuolisia työvaiheita käynnistetään sitä mukaa, kun rakennuksen vaippa saadaan lohkoittain tiiviiksi. Parhaimmillaan työmaalla työskentelee noin 100 henkilöä, ja hanke tulee työllistämään runsaasti paikallisia yrityksiä niin suoraan kuin välillisesti”, kertoo SRV:n työmaapäällikkö Juho Riisiö.

Puurakentamisessa panostetaan kosteudenhallintaan

Hankkeen kosteudenhallinta onnistuu rakennusteknisten yksityiskohtien ennakoinnilla ja suunnittelulla.

”Olemme etsineet yhdessä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan, suunnittelijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa kosteudenhallinnan kannalta parhaat ratkaisut, joilla saadaan kokonaisuuden kannalta laadukkain mahdollinen toteutus. Hanketta toteuttamassa ovat puurakentamisen kovat ammattilaiset, joilla on kokemusta vaativien puurakentamisen kohteiden rakentamisesta ja valmisosatuotannosta”, kertoo SRV:n projektijohtaja Harri Martin.

”Liimattu CLT- eli massiivipuu on materiaali, joka saa kastua. Se kastuu pinnastaan, mutta myös kuivuu nopeasti, kun kuivumiselle luodaan edellytykset. Edetessämme lohko kerrallaan aina vesikattoon asti, CLT-elementit eivät ole sateen sattuessa kosteudelle alttiina pitkään, vaan kuivuvat nopeasti viimeistään katon alle päästyään. Suomessa on vastaavalla menetelmällä toteutettu massiivipuurakennuksia jo usean vuoden ajan. Myös muissa pohjoismaissa, kuten paljon Suomea sateisemmassa Norjassa, on samaa rakennustapaa käytetty jo pitkään”, kertoo Wood Expert Oy:n Janne Manninen.

”Rakentamistavasta ja kosteudenhallinnan menetelmistä tehtyjen asiantuntijaselvitysten sekä SRV:n aiempien referenssien perusteella luotamme, että pystymme hallitsemaan kaikki kosteudenhallinnan riskit rakentamisen aikana. Rakennus toteutetaan lohko kerrallaan vesikattoon asti, mikä vähentää kosteusaltistusta ja riskejä”, kertoo hanketta rakennuttavan Kouvolan Kaupungin tilapalveluiden rakennuttajapäällikkö Pia Rajala.

Rakentamisen aikaista kosteudenhallintaa ja sille asetettua tavoitetason täyttymistä seurataan tarkasti. Käytössä ovat muun muassa viikoittaiset kosteudenhallintakierrokset. Lisäksi työmaahenkilöstö perehdytetään työmaan kosteushallinnallisiin erityispiirteisiin. Puurakenteiden kosteutta seurataan elementtien työmaalle saapuessa aina kuormien vastaanoton yhteydessä. Lisäksi puurakenteisiin kiinnitetään etäluettavia mittareita, joilla saadaan jatkuvaa kosteusdataa rakenteista. Myös huonetilojen lämpötilaa ja ilmankosteutta seurataan runko- ja sisätyövaiheessa etäluettavilla mittareilla. Mittaustulokset ovat reaaliaikaisesti hankeryhmän nähtävissä. Huonetilojen olosuhteita hallitaan työmaa-aikaisella lämmityksellä, puhaltimilla ja tarvittaessa kosteudenpoistajilla. Kastumiselle alttiit materiaalit asennetaan sisällä vasta vesikaton valmistumisen jälkeen.

Pintojen käsittely ja suojaus sekä rakenteiden esivalmistus olennainen osa puurakentamisen kosteudenhallintaa

Sääsuojauksen esivalmistus on myös olennainen osa kosteudenhallintaa. Tehtaalla ylä- ja välipohjalaattojen yläpinnat suojataan sääsuojakankaalla sekä niiden päätyihin tehdään kosteussulkukäsittelyt. Myös seinäelementtien ala- ja yläpinnoille tehdään kosteudensulkukäsittely ennen työmaalle toimitusta. Lisäksi elementtien saumakohdat teipataan ulkopinnasta ilmansulkuteipillä rakennuksen ulkovaipan ilmatiiviyden ja rakennusaikaisen vedenpitävyyden varmistamiseksi.

”Niiltä osin kuin teknisesti ja logistisesti on mahdollista, tehdään myös vesikaton ristikko- ja vesikaterakenteesta työmaa-alueella esivalmistettuja elementtejä ennen niiden asennusta paikalleen. Näin nopeutetaan rakennuksen vaipan sulkemisen läpimenoaikaa entisestään ja samalla parannetaan työn tuottavuutta sekä turvallisuutta.”, täydentää SRV:n työmaapäällikkö Juho Riisiö.

Liikuntasalin yläpohjan toteutetaan tehtaalla esivalmistetuista puukoteloelementeistä, joiden yläpinta on niin ikään suojattu valmiiksi tehtaalla liimattavalla kosteuseristeellä.

Inkeroisten monitoimitalon pääurakoitsijana toimii SRV. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena kokonaisvastuu-urakkana aktiivisessa yhteistyössä rakennuttajan Kouvolan kaupungin, sekä rakennuksen tulevien käyttäjien kanssa. Hankkeen puurunkourakoitsija on CLT Finland Oy, jonka tehtaalla myös CLT-elementit työstöineen valmistetaan. Liimapuurakenteet toimittaa CLT Finland Oy:lle Versowood Oy. Moniulotteisen vesikattorakenteen naulalevyristikot toimittaa SEPA, ja niiden asennuksen sekä muut vesikattorakenteet toteuttaa Mansen Timpurit Oy.

Lisätiedot:
Toni Räisänen, projektipäällikkö, SRV, puh. 050 323 5311, toni.raisanen@srv.fi  
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi   
Pia Rajala, rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 1068, pia.rajala@kouvola.fi

Tutustu hankkeeseen: https://www.srv.fi/tyomaat/2922-inkeroisten-monitoimitalo/

Tiedotteen liitteenä olevat kuvat: SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   X Instagram


SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja