Helsingin luonnontiedelukio.JPG

Helsingin luonnontiedelukion työmaalla puurungon asennustyöt käynnistyneet

SRV YHTIÖT OYJ     UUTINEN     30.3.2022, KLO 16.00     

Helsingin luonnontiedelukion työmaalla puurungon asennustyöt käynnistyneet

Helsingin uuden luonnontiedelukion rakennustyöt ovat edenneet runkovaiheeseen. Työmaalla käynnistyy täysin puisen rakennuksen rungon pystytys. Avainasemassa ovat yksityiskohtainen ennakkosuunnittelu, kattava kosteudenhallintasuunnitelma ja olosuhteiden hallinta työmaalla.

Työt puurakenteisena toteutettavan Helsingin luonnontiedelukion työmaalla ovat edenneet siihen vaiheeseen, että puurungon pystytystyöt käynnistyvät. Uudet tilat toteutetaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle. Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö 900 opiskelijan käyttöön. Viisikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on noin 5400 bruttoneliömetriä ja rakennus toteutetaan puurakenteisena. Rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2021 ja uusi lukio valmistuu opiskelijoiden käyttöön syyslukukauteen 2023. 

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jonka osapuolina ovat Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, rakentamisesta vastaava SRV, arkkitehtisuunnitelmista vastaava Arkkitehdit AFKS ja talotekniikkaurakasta vastaava Quattroservices.

Keväällä 2021 käynnistyneellä työmaalla on tähän asti tehty maanrakennus- ja perustustöitä sekä porattu energiakaivoja. Nyt maanpäällisten kerrosten runkorakenteiden pystytys on alkanut. Yhden kerroksen elementtiasennukset kestävät noin 2-3 viikkoa. Vesikaton vedeneristys tehdään heti elementtiasennusten perään. Näin rakennuksen ulkovaippa saadaan lohkoittain umpeen ja säältä suojaan mahdollisimman nopeasti.

Puurakenteiden asennusjärjestys ja työnaikaiset rakenteet on suunniteltu hyvissä ajoin yhteistyössä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. ”Rakennustekniset yksityiskohdat on suunniteltu erityisesti kosteudenhallinta huomioiden. Mm. elementtien saumat puhdistetaan tarkasti ennen kuin saumat suljetaan kosteus- ja höyrytiiviisti. CLT-elementtien piiloon jäävät syrjäpinnat on käsitelty tehtaalla kosteussuoja-aineella”, kuvailee projektipäällikkö Jani Lundberg, SRV:ltä.

Puuelementtirungon asennustyöt on tavoitteena saada valmiiksi kesäkuussa, minkä jälkeen alkavat vesikattotyöt. Sisätyövaihe käynnistyy huhtikuun aikana, kun ensimmäiset lohkot saadaan umpeen. Työmaalla työskentelee sisätyövaiheen käynnistyttyä enimmillään noin 90 henkilöä.

Kosteudenhallinnan suunnitteluun panostettu merkittävästi ennen puurunkotöiden aloittamista

Merkittävä osa hankkeen kosteudenhallintaa on suunnitteluun liittyvien detaljien ennakointi ja suunnittelu. Hankkeessa on etsitty yhdessä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan, suunnittelijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa kosteudenhallinnan kannalta parhaat ratkaisut, joilla saadaan kokonaisuuden kannalta laadukkain mahdollinen toteutus. Puurakenteet on suunniteltu kestämään asennusaikana ilmankosteuden vaihteluita ja sateita. ”Ratkaisuja on haettu yhdessä parhaiden asiantuntijoiden kanssa tavoitteena turvallinen ja terveellinen lopputulos”, kertoo hanketta rakennuttavan Helsingin Ylipistokiinteistöjen toimitusjohtaja Jaana Ihalainen.

Kosteudenhallinnan menettelynä käytetään Kuivaketju 10-toimintamallia. Toimintamallin toteutumista seurataan työmaalla mm. kosteudenhallintakierroksilla ja etäluettavien digitaalisten antureiden avulla.

Rakennustöissä huomioidaan se, että eristeitä ja muita kosteudelle herkempiä materiaaleja asennetaan vasta, kun vesikatto on vedenpitävä.

Helsingin luonnontiedelukion CLT-levyt hankitaan Stora Ensolta, puurunkourakoitsijana toimii Puurakentajat.

Tutustu hankkeeseen: https://www.srv.fi/tyomaat/2869-helsingin-luonnontiedelukio/

Lisätiedot:

Jaana Ihalainen, toimitusjohtaja, Helsingin Yliopistokiinteistöt, p. 050 5709 580, jaana.ihalainen@hel.fi

Riitta-Leena Inki, Helsingin yliopisto, viestinnän asiantuntija, p. 050 448 5770, riitta-leena.inki@helsinki.fi

Jani Lundberg, projektipäällikkö, SRV, p. 040 865 2567, jani.lundberg@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, p. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi

Uutisen liitteenä oleva kuva: SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja