2869 Helsingin Luonnontiedelukio

Työmaan numero: 2869
Pietari Kalmin katu 5
00560 Helsinki

Mitä täällä rakennetaan?

SRV rakentaa Kumpulaan Helsingin luonnontiedelukion uudisrakennuksen, johon tulee tilat noin 900 lukio-opiskelijalle. Uudet tilat toteutetaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen. Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö. Viisikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on noin 5400 bruttoneliömetriä ja rakennus toteutetaan puurakenteisena. Uusi lukio valmistuu keväällä 2023, ja oppilaat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2023.

Hankkeen toteuttaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy yhteistoiminnallisella projektinjohtourakkamallilla yhdessä Helsingin kaupungin, SRV Rakennus Oy:n, Quattroservices Oy:n ja arkkitehtitoimisto AFKS Oy:n kanssa.

Rakennuttajana toimii Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy.

Aikataulu

Työmaa-alueen aitaaminen käynnistetään perjantaina 11.6.2021. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät 14.6.2021 alkaen parkkipaikkojen muutostöillä, sekä tontin raivaus- ja maanrakennustöillä.

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta)
arkisin klo 7.00-18.00

Vaikutukset ympäristöön

Louhintatyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhintatöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Liikkuminen

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.


Punainen nuoli esittää maanrakennustöiden työmaaliikenteen kulkusuuntaa.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Lue Helsingin luonnontiedelukion työmaan tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedotteet
Mikael Lähteenmäki

Mikael Lähteenmäki

Projektipäällikkö

mikael.lahteenmaki@srv.fi040 848 7522
Marko Klippi

Marko Klippi

Työmaapäällikkö

marko.klippi@srv.fi044 046 6622
Henri Kiviranta

Henri Kiviranta

Työmaainsinööri

henri.kiviranta@srv.fi040 674 0939
Juha Saarinen

Juha Saarinen

Työmaapäällikkö, maanrakennus/louhinnat

juha.saarinen@jmr.fi050 599 2779