Suunnattu osakeanti

SRV tiedotti 6.2.2020 suunnittelevansa suunnattua osakeantia ja merkintäoikeusantia taseensa vahvistamiseksi.

SRV:n hallitus päätti 4.5.2020 yhtiökokouksen 26.3.2020 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 87.644.557 uutta osaketta SRV:n Hybridivelkakirjojen (kuten määritelty alla) haltijoille.

Osakeanti on osa SRV:n 31.10.2019 julkistamaa tervehdyttämisohjelmaa ja osakeannin tarkoituksena on parantaa yhtiön taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta.

Osakeanti lyhyesti

 • Osakeannissa SRV tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 87.644.557 uutta osaketta SRV:n 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) haltijoille ja SRV:n 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) haltijoille (yhdessä “Hybridivelkakirjat”).
 • Osakeanti koostuu uusien osakkeiden yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä suunnatuista osakeanneista Euroopan talousalueella ja tietyissä muissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella.
 • Kunkin uuden osakkeen merkintähinta on 1,05 euroa.
 • Osakeannin merkintäaika alkaa 5.5.2020 klo 9.30 ja päättyy 15.5.2020 klo 16.30, ellei merkintäaikaa pidennetä.
 • Merkintähinta on maksettava kuittaamalla yhtä tai useampaa Hybridivelkakirjaa. Hybridivelkakirjan haltijalla on oikeus käyttää uusien osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Hybridivelkakirjaan perustuvaa saatavaa yhtiöltä nimellisarvoonsa joko kokonaan tai osittain. Maksuun käytettäviin lainaosuuksiin perustuva 30.4.2020 mennessä kertynyt maksamaton korkosaaminen tulee myös käyttää merkintähinnan maksuun.
 • Voidakseen osallistua osakeantiin, sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Yhtiö on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä sitoumukset merkitä osakeannissa uusia osakkeita Hybridivelkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlaskettu määrä Hybridivelkakirjoille kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa. Merkintäsitoumukset on annettu 1,05 euron merkintähinnalla uudelta osakkeelta. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 54.473.565 uutta osaketta, mikä vastaa noin 62,2 prosenttia uusien osakkeiden enimmäismäärästä.
 • Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 92 miljoonan euron bruttotuotot, olettaen, että kaikki Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät osakeannissa täyden allokaationsa. Yhtiö ei saa osakeannista rahana maksettavia tuottoja, sillä osakeannin merkintähinta maksetaan kuittaamalla Hybridivelkakirjoja.

Osakeannin tärkeitä päivämääriä

 • Osakeannin merkintäaika alkaa 5.5.2020 kello 9.30.
 • Osakeannin merkintäaika päättyy arviolta 15.5.2020 kello 16.30.
 • Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 15.5.2020.
 • Osakeannissa annetut uudet osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 20.5.2020.
 • Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 20.5.2020.

Tiedotteet

Pörssitiedote 15.5.2020

Pörssitiedote 4.5.2020

Liitteet

Esite

Osakeannin ehdot

Kysymyksiä ja vastauksia

Osavuosikatsaus 01-03/2020

Tilinpäätös 2019

Tilinpäätös 2018

Yhtiön yhtiöjärjestys

 

Lisätiedot

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040-667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi