Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Juha Pekka Ojala. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta sekä juoksevasta hallinnosta. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja panee toimeen hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on myös yhtiön johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen.

Johtoryhmä

Johtoryhmä koostuu SRV Yhtiöiden ylimmästä johdosta. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmässä on 10 jäsentä. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Johtoryhmän työvaliokunta, johon kuuluu 7 jäsentä, kokoontuu viikottain.

 • Juha Pekka Ojala

  s. 1963, RI
  Toimitusjohtaja

  Keskeinen työkokemus
  Ojala on toiminut Kotimaan liiketoiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana 2010-2014, SRV:n toimitilaliiketoiminnan johtajana (2002-2010) ja vuosina 1997-2002 SRV Viitoset Oy:ssä tuotantojohtajana, projektijohtajana, projektipäällikkönä ja projekti-insinöörinä.

  Hallituksen jäsen
  East Office of Finnish Industries (14.4.2015 -)
  Rakennusteollisuus RT ry (1.1.2016 -31.12.2017)

 • .

 • Timo Nieminen

  s. 1958, DI
  Varatoimitusjohtaja,
  toimitusjohtajan sijainen
  Johtaja, Suomen hankekehitys

  Keskeinen työkokemus
  Nieminen on toiminut SRV:n varatoimitusjohtajana vuodesta 2002, SRV Viitoset Oy:n toimitusjohtajana (1997-2002) ja johtajana (1992-1997), Kiinteistöviitonen Oy:n toimitusjohtajana (1991-1992) ja projektijohtajana (1987-1991) sekä Perusyhtymässä suunnittelupäällikkönä (1986-1987).

  Hallituksen jäsen
  RYM Oy (2012-)

 • Juha Toimela

  s. 1963, DI, MBA
  Varatoimitusjohtaja
  Johtaja, Suomen liiketoiminta

  Keskeinen työkokemus
  Toimela on toiminut SRV:llä hankekehitysjohtajana 2011-2015 ja Baltian maajohtajana 2009-2011, MIE Primepro Oy:ssä yrittäjänä ja konsulttina 2007-2009 sekä Pöyry Oyj:n Baltian liiketoiminnan johtajana 2002-2007.

  Hallituksen jäsen
  Talonrakennusteollisuus ry (1.1.2016 -)

 • Pirjo Ahanen

  s. 1958, KTM
  Henkilöstöjohtaja

  Keskeinen työkokemus
  Ahanen on toiminut SRV:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2006, Tieto-Enator -konserniin kuuluvan Personec Oy:n myyntijohtajana (2004-2006), projektipäällikkönä ja HR-konsulttina WM-data Novo Oyj:ssä (2001-2004) sekä Fortum Engineering Oy:ssä projektipäällikkönä, henkilöstön kehityspäällikkönä ja henkilöstöpäällikkönä (1984-2000).

 • Maija Karhusaari

  s. 1972, KTM
  Viestintä- ja markkinointijohtaja

  Keskeinen työkokemus
  Karhusaari on toiminut SRV:n viestintä- ja markkinointijohtajana vuodesta 2018, Finpron/Business Finlandin markkinointi- ja viestintäjohtajana (2017-2018), ABB Oy:n viestintäjohtajana (2011-2016), Rocla Oyj:ssä markkinoinnin, viestinnän ja liiketoiminnan johtotehtävissä (2002-2010) ja ICL Invia Oyj:ssä markkinointisuunnittelijana ja -päällikkönä (1997-2002).

 • Veli-Matti Kullas

  s. 1956, DI
  Johtaja, Kansainvälinen liiketoiminta

  Keskeinen työkokemus
  Kullas on toiminut SRV:n johtajana (Hankekehitys, Venäjä) vuodesta 2010, SRV:n Venäjän liiketoiminnan johtajana (2004-2010), Skanska East Europe Oy:ssä, Skanska Oy:ssä ja Skanska Pohjois-Suomi Oy:ssä rakentamisen johtotehtävissä (1994-2004), Insinöörirakentajat Oy:ssä (1983-1991 ja 1992-1994), Geupel DeMars, USA, Operations Managerina (1991-1992) sekä Finn-Stroi Oy:ssä Kostamuksessa projekti-insinöörinä (1980-1983).

 • Johanna Metsä-Tokila

  s. 1977, OTK, varatuomari
  Lakiasiainjohtaja

  Keskeinen työkokemus:
  Metsä-Tokila on toiminut SRV:n lakiasianjohtajana vuodesta 2016, OPn varallisuudenhoidossa lakimiehenä (2014-2016) sekä lakimiestehtävissä (lakimies, konsernilakimies) SRV:n lakiasiainosastolla (2003-2014).

 • Antero Nuutinen

  s. 1963, RI
  Johtaja, Asunnot ja alueyksiköt

  Keskeinen työkokemus
  Nuutinen on aloittanut SRV:hen vuonna 2000 sulautuneessa Arvo Westerlund Oy:ssä vuonna 1988. Hän on toiminut mm. kustannuslaskijana, hankintainsinöörinä, erilaisissa työnjohtotehtävissä ja SRV:n tuotanto- ja linjajohtajan tehtävissä viimeisen 10 vuoden ajan.

  Muut jäsenyydet
  Rakennustuotantoalan tutkintotoimikunnan puheenjohtaja

 • Ilkka Pitkänen

  s. 1966, KTM
  Talous- ja rahoitusjohtaja

  Keskeinen työkokemus
  Pitkänen on toiminut yhtiön talous- ja rahoitusjohtajan (CFO) tehtävissä joulukuusta 2014 alkaen, Fiskarsin talousjohtajana (2012–2014), DNA Groupin talous- ja hallintojohtajana sekä toimitusjohtajan varamiehenä (2010–2012), Metsäliitto Groupin talousjohtajana (2005–2010), KONE Corporationin yrityssuunnittelujohtajana (2003–2005), KONE Italy Span talousjohtajana (2000–2003) ja KONE Corporationin talousjohtajana (1998–2000).