Merkintäoikeusanti 2022

SRV:n merkintäoikeusanti 7.-21.6.2022

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) tiedotti 28.4.2022 suunnittelevansa merkintäetuoikeusantia osana rahoituksen kokonaisvaltaista uudelleenjärjestelyä oman pääoman vahvistamiseksi.

SRV:n 30.5.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen, SRV:n hallitus on päättänyt tarjota enintään noin 34,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannissa SRV:n osakkeenomistajille merkittäväksi enintään 348 056 400 SRV:n uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) heidän olemassa olevien osakkeiden omistuksen suhteessa merkintähintaan 0,10 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta (”Osakeanti”). Osakeannin tarkoitus on parantaa SRV:n taseasemaa, likviditeettiä ja taloudellista asemaa.

SRV aikoo käyttää osakeannista saatavat varat yhtiön tase-aseman vahvistamiseksi pääosin lunastamalla sen ulkona olevia joukkovelkakirjalainoja. Uudelleenjärjestelyn on tarkoitus vahvistaa omaa pääomaa ja tervehdyttää SRV:n tase kestävälle perustalle, joka mahdollistaa yhtiön strategian täysimääräisen toteuttamisen.

Tallenne merkintäoikeusannin esittelytilaisuudesta 8.6.2022 – Puhujina toimitusjohtaja Saku Sipola sekä talous- ja rahoitusjohtaja Jarkko Rantala

Tilaisuuden tallenteen voi katsoa tämän linkin kautta: https://srv.videosync.fi/esittelytilaisuus.
 

Osakeanti lyhyesti

 • SRV pyrkii hankkimaan Osakeannilla enintään noin 34,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 348 056 400 Uutta Osaketta merkittäväksi.
 • SRV:n nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Uusia Osakkeita merkintäoikeuksilla (”Merkintäoikeus”), joita tarjotaan heille samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat SRV:n osakkeita.
 • SRV:n osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 2.6.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SRV:n osakasluetteloon, saa kutakin yhtä (1) täsmäytyspäivänä omistamaansa SRV:n osaketta kohden yhden (1) Merkintäoikeuden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 3.6.2022. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 1.6.2022.
 • Merkintäoikeuksien haltija on kolmella (3) Merkintäoikeudella oikeutettu merkitsemään neljä (4) Uutta Osaketta Merkintähintaan (määritelty jäljempänä).
 • Merkintähinta on 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
 • Osakeannin merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa.
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämällä pörssilistalla 7.6.2022 ja 14.6.2022 välisenä aikana.
 • SRV tulee julkistamaan Osakeantia koskevan Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen arviolta 7.6.2022 ennen Merkintäajan alkamista.
 • SRV on vastaanottanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta sitoumukset merkitä Osakeannissa Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. SRV on lisäksi saanut AS Pontos Balticilta, Kolpi Investment Oy:ltä ja Havu Capital Oy:ltä sitoumukset, joiden ehtojen mukaan kyseiset osakkeenomistajat merkitsevät joko itse tai varmistavat, että kolmas osapuoli merkitsee Osakeannissa Uusia Osakkeita. Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta SRV:n toimivan johdon edustajaa ovat sitoutuneet ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä yhteensä 15 785 996 Merkintäoikeutta, jotka vastaavat noin 6,0 prosenttia kaikista Merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään kaikilla näillä Merkintäoikeuksilla Uusia Osakkeita Osakeannissa (kaikkien edellä mainittujen tahojen merkintäsitoumukset yhdessä ”Merkintäsitoumukset”). Annetut Merkintäsitoumukset edustavat noin 68 prosenttia Uusista Osakkeista olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).

Toimintaohjeet

Osakeantiin osallistuakseen osakkeenomistajan tai muun sijoittajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa, omaisuudenhoitajansa tai hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että jos et käytä merkintäoikeutta ennen merkintäajan päättymistä raukeavat käyttämättömät merkintäoikeudet tällöin arvottomina. Tutustu annin ehtoihin sekä esitteeseen ennen merkinnän tekemistä.

Toimintavaihtoehdot

 1. Voit käyttää saamasi Merkintäoikeudet kokonaan uusien osakkeiden merkitsemiseen.
 2. Voit ostaa Helsingin Pörssistä lisää Merkintäoikeuksia tai myydä osan Merkintäoikeuksistasi.
 3. Voit myydä Helsingin Pörssissä kaikki Merkintäoikeutesi.
 4. Mikäli et ole vielä SRV:n osakkeenomistaja, voit ostaa Merkintäoikeuksia Helsingin Pörssistä ja merkitä niillä osakkeita.

Tärkeät päivämäärät

1.6.2022

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia

2.6.2022

Osakeannin täsmäytyspäivä

7.6.2022

Osakeannin merkintäaika alkaa

7.6.2022

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa

14.6.2022

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy

21.6.2022

Osakeannin merkintäaika päättyy ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

22.6.2022

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

23.6.2022

Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

27.6.2022

Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

28.6.2022

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy (arviolta)

28.6.2022

Osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arviolta)

29.6.2022

Väliaikaiset osakkeet muunnetaan uusiksi osakkeiksi (arviolta)

29.6.2022

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (arviolta)

Tiedotteet

Liitteet