Hiilineutraaliuden tiekartta 

Matka kohti päästötöntä SRV:tä jatkuu, ja sen saavuttamiseksi on luotu koko yhtiön toimintaa määrittävä hiilineutraaliuden tiekartta. Olemme myös mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu hiilineutraali ympäristö vuoteen 2035 mennessä. 

SRV:n strategia kumpuaa rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että sen koko elinkaari on huomioitu. Elinkaariviisauden avulla yhtiö pienentää tuottamiaan päästöjä sekä luo rakentamalla kestävää ja hyvää elinympäristöä kymmeniksi ja sadoiksi vuosiksi eteenpäin.

Elinkaariviisaus koostuu useasta eri tekijästä, kuten energiamuodon valinnoista, energiatehokkaista ratkaisuista, materiaalivalinnoista ja päästöjen minimoinnista. Ensisijainen tavoitteemme on vähentää päästöjä, mutta ennen kuin voimme kokonaan välttää kaikki päästöt, istutamme toiminnastamme jääviä päästöjä vastaavan määrän puita. Puiden istuttaminen sitoo hiiltä ja on tärkeä tekijä ilmastonmuutosta hillittäessä. SRV tekee yhteistyötä kotimaisen istutapuita.fi:n kanssa, ja tähän päivään mennessä olemme istuttaneet jo lähes 17 000 puuta. Niiden avulla sidotaan 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä puiden elinkaaren aikana.

Jotta päästötön SRV on tulevaisuudessa totta, toteutetaan vuosien 2022–2030 aikana monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä hiilineutraalien tavoitteiden saavuttamiseksi. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat yhtiön ympäristötoimintaa. Kaikki työmailla käytettävä sähkö on päästötöntä ja lämmityksessä käytämme mahdollisimman vähähiilisiä vaihtoehtoja. Kone- ja autokannan osalta siirrymme myös asteittain hybridi- ja sähköautoihin. Toimilla haluamme sitoutua ilmastonmuutoksen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. 

Työmailla käytetään jo nyt alkuperätakuin varmennettua päästötöntä sähköä, valitaan kestäviä ja vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja sekä edistetään kiertotaloutta rakenneosien ja maa-ainesten uudelleenkäytöllä ja jakamistalouden ratkaisuilla. Myös ympäristön monimuotoisuuden rikastamiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. Niitä ovat muun muassa alkuperäiskasvillisuuden suosiminen, kasvillisuuden kerroksellisuuden lisääminen ja pesäpaikkojen luominen hyönteisille sekä linnuille.

On tärkeää, että myös laaja yhteistyökumppaniverkostomme kehittää toimiaan vähähiiliseen suuntaan. SRV:n vuosien 2023–2030 tavoitteisiin kuuluu niin asiakas- kuin toimittajaverkoston kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen välillisten päästöjen vähentämiseksi. Yhtiö jatkaa aliurakoitsijoiden ja kuljettajien ympäristö- ja ilmastotietoisuuden lisäämistä sekä tukee laajasti kumppaneitaan tekemään kestäviä valintoja. Ympäristösertifioitujen hankkeiden osuutta niin ikään kasvatetaan, joiden lisäksi kehitetään elinkaariviisaita asumisen ja toimitilojen konsepteja, jotta rakennusten elinkaaren aikainen hiilijalanjälki pienenee. Keskitymme myös vähäpäästöisten materiaalien laajempaan hyödyntämiseen.

SRV hiilineutraaliuden tiekartta