Ajan­koh­tais­ta Pres­sin työ­maal­ta

Tältä sivulta voit lukea Pressin työmaan ajankohtaisia kuulumisia.

Viikko 30

Maanrakennus ja louhintatyöt jatkuvat edelleen.  Rakennuksen ja ympäristön suunnittelu etenee aikataulussa.

Kesälomakauden työmaalla päivystää työmaapäällikkö Markus Seipäjärvi, p.040 688 5517, markus.seipajarvi@srv.fi

Louhintatyöt aiheuttavat melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville ja asioiville. Louhintatöitä tehdään arviolta 13.8.2021 asti.

Viikko 29

Maanrakennus ja louhintatyöt jatkuvat.  Rakennuksen ja ympäristön suunnittelu etenee aikataulussa.

Kesälomakauden työmaalla päivystää työmaapäällikkö Markus Seipäjärvi, p.040 688 5517, markus.seipajarvi@srv.fi

Louhintatyöt aiheuttavat melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville ja asioiville. Louhintatöitä tehdään arviolta 13.8.2021 asti.

Viikko 28

Maanrakennus- ja mittaustyöt jatkuvat. Louhintatyöt käynnistyvät. Rakennuksen ja ympäristön suunnittelu etenee aikataulussa.
Kesälomakauden työmaalla päivystää työmaapäällikkö Markus Seipäjärvi, p.040 688 5517, markus.seipajarvi@srv.fi

Louhintatöitä tehdään alustavasti 13.8.2021 asti ja niistä aiheutuu melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville sekä asioiville.

Viikko 27

Maanrakennus- ja mittaustyöt ovat alkaneet. Rakennuksen ja ympäristön suunnittelu etenee aikataulussa. Kesälomakauden työmaalla päivystää työmaapäällikkö Markus Seipäjärvi.

Louhintatyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville  ja niissä asioiville. Louhintatöitä tehdään alustavasti 12.7. – 13.8.2021 välisenä aikana.

 

ALOITUSTIEDOTE: Pressin B-talon rakennustyöt alkavat 28.6.2021

SRV rakentaa Pressi Smart Premises B-talon, joka on teräsbetonielementtirunkoinen toimistorakennus ja se tulee sijoittumaan C-talon viereen. Kiinteistön osoite on Uutistie 3 B, Vantaa. Rakennuttajana toimii Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj.

Työt alkavat maanrakennustöillä 28.6.2021 ja B-talo valmistuu kokonaisuudessaan 31.10.2022 mennessä.

 

Työskentelyajat työmaalla

Työmaalla työskennellään arkisin klo 7-18

 

Vaikutukset ympäristöön

Louhintatyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville ja niissä asioiville. Louhintatöitä tehdään alustavasti 12.7. – 13.8.2021 välisenä aikana. Ennen louhintatöitä suoritetaan lähikiinteistöissä kiinteistökatselmus ja louhintatyön aikana tärinämittauksia. Louhinnasta tiedotetaan vielä lähempänä ja kiinteistökatselmuksien sekä tärinämittauksien ajankohdat sovitaan erikseen ennen louhintatöiden aloitusta.

Työmaaliikenne tapahtuu Uutistien kautta. Liikennejärjestelyt tai työmaan aitaus eivät vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

 

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö Markus Seipäjärvi, puh. 040 688 5517, markus.seipajarvi@srv.fi

Tulemme lähettämään merkittävistä työvaiheista lähialueen sidosryhmille tiedotteen. Voitte myös seurata rakentamista SRV:n internetsivuilla: https://www.srv.fi/tyomaa/pressi/ Sivulle julkaistaan tarkempia työmaatiedotteita rakennustöiden edetessä.