Ajankohtaista Helsingin Asemamiehenkadun työmaalla

Lue Helsingin Asemamiehenkadun tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedote vk 37/2021

Purkutyöt jatkuvat ja 3-kerroksisen parkkihallin purku on suurimmalta osin saatu päätökseen. Työmaa montun pohjalla on käynnissä betonin pulverointi ja metallijätteen erottelu (murskaaminen), sekä poisajo.

Tulevia työvaiheita:
– kalliosahaus
– materiaalien pulverointi
– materiaalien pois vienti työmaalta

Työmaataulu ja työmaata kiertävät suoja-aidat ovat pääosin maalattu sekä päällystetty markkinointilevyillä. Gles Kokonaispurut Oy toimii purku-urakan päätoteuttajana ja SRV vastaa työmaan turvallisuudesta purku-urakan ajan. Työskentelyajat Helsingin kaupungin järjestyssäännön mukaan.

Vaikutukset ympäristöön
Purkutyöt ja kallionsahaus aiheuttavat jonkin verran melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Täällä hetkellä töiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on katselmoitu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset on suorittanut Louhintakonsultit Oy.

Työmaaliikenne tapahtuu pääasiassa Asemamiehenkadun kautta. Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita. Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista noin kahden viikon välein.

Työmaatiedote 24.6.2020

Kellosillan puoleisen sivun maanpaineseinää tukevien siipimuuriseinien betonointityöt on tehty.  Seinien ankkureita päästään jännittämään heinäkuun aikana.

Kesälomakauden jälkeen maan alapuolisten osien eli 3-kerroksisen parkkihallin purkutyöt jatkuvat.

Asemamiehenkadulla ajojärjestelyt ovat muuttuneet ja käytössä on vain yksi ajokaista purkutyömaan kohdalta.

Työmaatiedote 18.5.2020

Kellareihin rakennettavien siipimuuriseinien rakennus- ja valutyöt saadaan valmiiksi kesäkuuhun mennessä, ja betonin lujittumisen jälkeen päästään jatkamaan parkkihallin purkutöitä.

Arndt Pekurisen puiston ja Junailijankujan puoleisille sivuille on asennettu pontit, joihin liittyen tehdään maanrakennustöitä ennen purkutöiden jatkumista.

Työmaatiedote 14.2.2020

Toimistorakennus on saatu purettua maanpäällisiltä osin. Betonimurskeen käsittely ja massan ajo pois tontilta on käynnistynyt ja jatkuu seuraavan kuukauden ajan erilaisin toimenpitein. Ulkopuolisille näkyvät työt tontilla hiljenevät hetkellisesti betonimurskeen pois ajon jälkeen, mutta työt jatkuu maan alapuolisissa osissa parkkihallissa. 

Ennen 3-kerroksisen pysäköintihallin purkua joudumme rakentamaan Kellosillan ja Asemamiehenkadun puoleisille sivuille betoniset siipimuuriseinät tukemaan ympäröivää maanpaineseinää, ja muurien betonin lujittuminen vaatii oman aikansa. Tällä hetkellä alemmissa kerroksissa on käynnissä ensimmäisten siipimuurien muotti- ja raudoitustyöt, minkä jälkeen muureja aloitetaan betonoimaan vaiheittain.

Myöhemmässä vaiheessa rakennustyömaan Arndt Pekurisen puiston ja Junailijankujan puoleisilla sivuilla tullaan tekemään pontitustöitä. 

Työmaatiedote 15.1.2020

Rakennus on pääosin purettu maanpäällisiltä osin, ja purkutyöt jatkuvat maanpinnan alla oleviin pysäköintitiloihin.

Betonimurskeen käsittely tontilla jatkuu seuraavien kuukausien ajan erilaisin toimenpitein, minkä yhteydessä alkaa massan pois ajo tontilta. Tämän seurauksena raskas työmaaliikenne tulee lisääntymään Ratapihantien ja Ratamestarinkadun välisellä alueella kulkien Arndt Pekurisen puiston läpi.