Ajan­koh­tais­ta Hel­sin­gin Ase­ma­mie­hen­ka­dun työ­maal­la

Lue Helsingin Asemamiehenkadun tuoreimmat uutiset.

Työmaatiedote 24.6.2020

Kellosillan puoleisen sivun maanpaineseinää tukevien siipimuuriseinien betonointityöt on tehty.  Seinien ankkureita päästään jännittämään heinäkuun aikana.

Kesälomakauden jälkeen maan alapuolisten osien eli 3-kerroksisen parkkihallin purkutyöt jatkuvat.

Asemamiehenkadulla ajojärjestelyt ovat muuttuneet ja käytössä on vain yksi ajokaista purkutyömaan kohdalta.

Työmaatiedote 18.5.2020

Kellareihin rakennettavien siipimuuriseinien rakennus- ja valutyöt saadaan valmiiksi kesäkuuhun mennessä, ja betonin lujittumisen jälkeen päästään jatkamaan parkkihallin purkutöitä.

Arndt Pekurisen puiston ja Junailijankujan puoleisille sivuille on asennettu pontit, joihin liittyen tehdään maanrakennustöitä ennen purkutöiden jatkumista.

Työmaatiedote 14.2.2020

Toimistorakennus on saatu purettua maanpäällisiltä osin. Betonimurskeen käsittely ja massan ajo pois tontilta on käynnistynyt ja jatkuu seuraavan kuukauden ajan erilaisin toimenpitein. Ulkopuolisille näkyvät työt tontilla hiljenevät hetkellisesti betonimurskeen pois ajon jälkeen, mutta työt jatkuu maan alapuolisissa osissa parkkihallissa. 

Ennen 3-kerroksisen pysäköintihallin purkua joudumme rakentamaan Kellosillan ja Asemamiehenkadun puoleisille sivuille betoniset siipimuuriseinät tukemaan ympäröivää maanpaineseinää, ja muurien betonin lujittuminen vaatii oman aikansa. Tällä hetkellä alemmissa kerroksissa on käynnissä ensimmäisten siipimuurien muotti- ja raudoitustyöt, minkä jälkeen muureja aloitetaan betonoimaan vaiheittain.

Myöhemmässä vaiheessa rakennustyömaan Arndt Pekurisen puiston ja Junailijankujan puoleisilla sivuilla tullaan tekemään pontitustöitä. 

Työmaatiedote 15.1.2020

Rakennus on pääosin purettu maanpäällisiltä osin, ja purkutyöt jatkuvat maanpinnan alla oleviin pysäköintitiloihin.

Betonimurskeen käsittely tontilla jatkuu seuraavien kuukausien ajan erilaisin toimenpitein, minkä yhteydessä alkaa massan pois ajo tontilta. Tämän seurauksena raskas työmaaliikenne tulee lisääntymään Ratapihantien ja Ratamestarinkadun välisellä alueella kulkien Arndt Pekurisen puiston läpi.