Ajankohtaista Satama Areenan työmaalla

Kotkan Tapahtumakeskuksen rakentaminen alkaa

SRV rakentaa Kantasatamaan uuden tapahtumakeskuksen. Rakennuttajana kohteessa toimii Backstaff Oy.

Työt alkavat maanrakennus- ja paalutustöillä heinä-elokuussa 2021. Maanrakennus-/paalutustyöt valmistuvat arviolta loppusyksyyn mennessä. Koko hanke valmistuu kesällä 2023.

Työskentelyajat työmaalla sijoittuvat pääosin arkipäiville klo 7:00-18:00 väliselle ajalle.

Vaikutukset ympäristöön

Paalutus- ja raskaat maanrakennustyöt saattavat aiheuttaa meluhaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Työmaaliikenne tapahtuu Satamakadun / Tornatorintien kautta siten, että työmaaliittymät sijaitsevat Tornatorintiellä.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme tarvittaessa lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Huomioittehan, että Kantasatamassa on lisäksi käynnissä samanaikaisesti muita Tapahtumakeskuksen hankkeesta erillisiä rakennustyömaita (purku-, maanrakennus- ja tietyömaa).

Mikäli teillä herää kysymyksiä liittyen rakennustyömaan ympäristövaikutuksiin tai järjestelyihin taitoiminnoistamme aiheutuu teille kohtuutonta häiriötä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä alla
mainittuihin yhteystietoihin. Hanketiedottamisen hoitaa rakennuttaja.

Yhteystiedot

Projekti-insinööri Juho Riisiö
040 075 9861
juho.riisio@srv.fi

Työmaapäällikkö Pekka Ruokonen (18.8. alkaen)
pekka.ruokonen@srv.fi