Ajankohtaista Satama Areenan työmaalla

21.1.2022 Puurungon asennustyöt käynnistyneet Satama Areenan työmaalla

Kotkan uuden tapahtumakeskuksen Satama Areenan rakennustyöt ovat edenneet runkovaiheeseen. Työmaalla asennetaan puuelementtejä lohko kerrallaan umpeen. Avainasemassa ovat yksityiskohtainen ennakkosuunnittelu, kattava kosteudenhallintasuunnitelma ja olosuhteiden hallinta työmaalla.

Työt pääosin puurakenteisena toteutettavan Satama Areenan työmaalla ovat edenneet vauhdikkaasti sitten heinäkuun aloituksen. Perustustyöt ja betonielementtiasennukset muun muassa portaiden osalta saadaan päätökseen lähiviikkoina. Teräsrungon asennustyöt käynnistyivät joulukuussa, ja runko on nyt pääosin pystyssä, eli rakennuksen äärimitat alkavat hyvin hahmottumaan.

Vuoden alusta työmaalla käynnistyi myös puuelementtirungon asentaminen. Tällä hetkellä rakennuksen ensimmäisen kerroksen CLT-elementit ovat pystyssä, ja työ etenee vauhdikkaasti lohko kerrallaan. Yhden lohkon asennus seinästä aina vesikattoon asti kestää noin 3 viikkoa ja vesikaton vedeneristys tehdään heti elementtiasennusten perään. Näin rakennuksen vaippa saadaan lohkoittain umpeen ja säältä suojaan mahdollisimman nopeasti.

Puurakenteiden asennusjärjestys ja työnaikaiset rakenteet on suunniteltu hyvissä ajoin yhteistyössä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Puurungon asennustyöt kestävät maaliskuun loppuun saakka. Sisätyövaihetta käynnistetään sitä mukaa, kun ensimmäiset lohkot saadaan umpeen. Rakennuksen näyttävien lasijulkisivun asennus käynnistyy toukokuussa. Parhaillaan työmaalla työskentelee noin 40 henkilöä, ja hanke työllistää runsaasti paikallisia urakoitsijoita.

Merkittävä osa hankkeen kosteudenhallintaa on suunnitteluun liittyvien detaljien ennakointi ja suunnittelu. Hankkeessa on etsitty yhdessä tilaajan, käyttäjän, urakoitsijan, suunnittelijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa kosteudenhallinnan kannalta parhaat ratkaisut, joilla saadaan kokonaisuuden kannalta laadukkain mahdollinen toteutus.

Tärkeä osa kosteudenhallintaa on sääsuojauksen esivalmistus. Tehtaalla seinäelementtien ala- ja yläpinnat käsitellään kosteussulkuaineella ennen työmaalle toimitusta. Elementtien ulkoreunojen poikkileikkauspinnat, sekä läpivientien poikkileikkauspinnat suojataan. Lisäksi saumakohdat teipataan ilmansulkuteipillä elementtien ulkopinnasta ulkovaipan ilmatiiveyden ja rakennusaikaisen vedenpitävyyden varmistamiseksi.

Myös aulaan tulevan suuren roikkuvan alakattorakenteen koteloelementteihin asennetaan tehtaalla liimattava aluskatekangas, joka suojaa elementtejä asennusvaiheessa. Salin katon koteloelementit asennetaan sääolosuhteiden salliessa, ja katon pohjakermitys tehdään välittömästi kattoelementtien asennuksen jälkeen.

Kosteudenhallintaa ja sille asetetun tavoitetason täyttymistä valvotaan aktiivisesti työmaalla mm. viikoittaisilla kosteudenhallintakierroksilla ja perehdyttämällä työmaahenkilöstöä työmaan kosteushallinnallisiin erityispiirteisiin. Puurakenteiden kosteutta seurataan elementtien työmaalle vastaanoton yhteydessä. Lisäksi puurakenteisiin kiinnitetään IoT-mittareita, joilla saadaan jatkuva kosteusdata rakenteista. Myös huonetilojen lämpötilaa ja ilmankosteutta seurataan runko- ja sisätyövaiheessa IoT-mittareilla. Mittaustulokset ovat jatkuvasti nähtävissä reaaliaikaisesti. Huonetilojen olosuhteita hallitaan työmaa-aikaisella lämmityksellä, puhaltimilla ja tarvittaessa kosteudenpoistajilla. Kastumiselle alttiit materiaalit asennetaan sisällä vasta vesikaton valmistumisen jälkeen.

Satama Areenan CLT-levyt hankitaan Stora Enso Wood Products Oy:ltä, liimapuut Versowood Oy:ltä ja RIPA-laatat Timberpoint Oy:ltä sekä Stora Enso Wood Products Oy:ltä. Puurunkourakoitsijana toimii Puurakentajat Rakennus Oy. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2023 kesällä.

Työmaatiedote Tammikuu 2022

Käynnissä olevat työvaiheet

 • Maanrakennustyöt
 • Perustustyöt
 • Betonielementtiasennukset
 • Teräsrunkoasennukset
 • Alapohjatilan talotekniikka

Tulevat työvaiheet

 • Puurunkoasennukset
 • Pintabetonilattiat


Ontelokentän saumojen höyrytystyöt käynnissä

Teräsrunkoasennukset käynnissä

Yleiskuva työmaasta

Työmaatiedote Marraskuu 2021

Käynnissä olevat työvaiheet

 • Maanrakennustyöt ja viemäriasennukset
 • Perustustyöt
 • Betonielementtiasennukset

Tulevat työvaiheet

 • Teräsrunkoasennukset
 • Alapohjatilan talotekniikka

Ilmakuva työmaa-alueesta (11.11.2021)

Betonielementtiasennukset käynnissä

Yleiskuva työmaasta

Työmaatiedote Lokakuu 2021

Käynnissä olevat työvaiheet

 • Maanrakennustyöt ja viemäriasennukset
 • Perustustyöt

Tulevat työvaiheet

 • Betonielementtien asennus

Kotkan Tapahtumakeskuksen rakentaminen alkaa

SRV rakentaa Kantasatamaan uuden tapahtumakeskuksen. Rakennuttajana kohteessa toimii Backstaff Oy.

Työt alkavat maanrakennus- ja paalutustöillä heinä-elokuussa 2021. Maanrakennus-/paalutustyöt valmistuvat arviolta loppusyksyyn mennessä. Koko hanke valmistuu kesällä 2023.

Työskentelyajat työmaalla sijoittuvat pääosin arkipäiville klo 7:00-18:00 väliselle ajalle.

Vaikutukset ympäristöön

Paalutus- ja raskaat maanrakennustyöt saattavat aiheuttaa meluhaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Vaikutuksia seurataan jatkuvasti. Työmaaliikenne tapahtuu Satamakadun / Tornatorintien kautta siten, että työmaaliittymät sijaitsevat Tornatorintiellä.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme tarvittaessa lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Huomioittehan, että Kantasatamassa on lisäksi käynnissä samanaikaisesti muita Tapahtumakeskuksen hankkeesta erillisiä rakennustyömaita (purku-, maanrakennus- ja tietyömaa).

Mikäli teillä herää kysymyksiä liittyen rakennustyömaan ympäristövaikutuksiin tai järjestelyihin taitoiminnoistamme aiheutuu teille kohtuutonta häiriötä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä alla
mainittuihin yhteystietoihin. Hanketiedottamisen hoitaa rakennuttaja.

Yhteystiedot

Projekti-insinööri Juho Riisiö
040 075 9861
juho.riisio@srv.fi

Työmaapäällikkö Pekka Ruokonen (18.8. alkaen)
pekka.ruokonen@srv.fi