Ajankohtaista Helsingin luonnontiedelukion työmaalla

Viikko 38

Työmaalla suoritetaan maanrakennus- ja perustustöitä. Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa ja tällä hetkellä työt tehdään pääsääntöisesti klo 6.00-17.00.Louhintatöiden aikaikkunaa on jatkettu ja louhintaa tehdään kello 7-12 välisenä aikana.

Porakaivoporauksia suoritetaan melutyöluvan sallimissa rajoissa 7-22 välisenä aikana.

Työmaa on jaettu maanrakennusvaiheessa kuuteen lohkoon A-F:
A-Lohko: Perustusten muotitus- ja raudoitustyöt aloitettu viikolla 37
B-Lohko: Muuntamoon pohjan maanrakennustyöt seuraavaksi.
C-Lohko: Viemäröintityöt valmistumassa. Vesijohdon, sprinklerin ja huleveden liitospäivä kadun Pietari Kalmin kadun alla oleviin liittymiin 27.9.2021 (kuva 3.)
D-Lohko: Lopullinen työmaatoimisto marraskuun aikana. Kanaalilouhinnat valmistuvat viikolla 38. Viemäröintityöt myös käynnissä. Jäteveden liitospäivä 1.10.2021 Pietari Kalmin kadun ja Gustaf Hallströmin kadun risteyksessä olevaan liittymään (kuva 3).
E-Lohko: Ei työmaatoiminta, pysäköintikäytössä.
F-Lohko: Alue Pysäköintikäytössä 23.8.2021 alkaen. HUOM. ainoastaan yliopiston:n ja SRV:n autoja aluesuunnitelman mukaisesti

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyörätiet jäävät osittain työmaa-alueen sisään Pietari Kalmin ja Ernst Lindelöfin katujen puolella. Koulurakennuksen rakenteet ulottuvat pyörätien alapuolelle.

Louhintatiedote viikko 36/2021

Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa. Louhintoihin liittyvät räjäytykset tehdään ma-pe klo 07:00 – 12:00. Räjäytysaikaa laajennettu 2h. Räjäytystyön aikana alueella erillinen liikenteenohjaus. Ennen räjäytystä annetaan merkkiääni. Räjäytystyöhön liittyviä porauksia tehdään ma-pe klo 07:00 – 17:00.

Louhinnat alkavat koulun alapohja- ja kellarialueella ja jatkuvat sen jälkeen vesi-, viemäri- ja sähkölinjojen kanaalilouhinnoilla koulun tontilla ja edelleen Physicumin parkkipaikalla.

Louhintatiedote viikko 38

Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa.
Louhintoihin liittyvät räjäytykset tehdään ma-pe klo 07:00 – 12:00. Räjäytysaikaa laajennettu 2h. Räjäytystyön aikana alueella erillinen liikenteenohjaus.  Ennen räjäytystä annetaan merkkiääni.  Räjäytystyöhön liittyviä porauksia tehdään ma-pe klo 07:00 – 17:00.

Louhinnat ovat alkaneet viikolla 27 ja kestävät syyskuun loppuun saakka. Louhinnat alkavat koulun alapohja- ja kellarialueella ja jatkuvat sen jälkeen vesi-, viemäri- ja sähkölinjojen kanaalilouhinnoilla koulun tontilla ja edelleen Physicumin parkkipaikalla.

Viikko 36:

Työmaalla suoritetaan maanrakennustöitä ja maalämpökaivojen poraustyötä. Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa ja tällä hetkellä työt tehdään pääsääntöisesti klo 6.00-17.00.

Louhintatöiden aikaikkunaa on jatkettu ja louhintaa tehdään kello 7-12 välisenä aikana. Porakaivoporauksia suoritetaan melutyöluvan sallimissa rajoissa kello 7-22 välisenä aikana.

Työmaa on jaettu maanrakennusvaiheessa kuuteen lohkoon A-F:
A-Lohko: Alueella alkaa perustusten muotitustyöt vk 37
B-Lohko: Maanrakennustöitä tarvittaessa.
C-Lohko: Työmaasähköt vedetty työmaalle/parakeille. Kanaalilouhinnat valmistuneet. Kaivoporaukset jatkuvat viikolla 38.
D-Lohko: Lopullinen työmaatoimisto tulee myöhemmin kyseiselle alueelle. Kanaalilouhinnat käynnistyneet.
Kaivoporaukset käynnistyvät täällä C-lohkon jälkeen.
E-Lohko: Ei työmaatoimintaa, pysäköintikäytössä.
F-Lohko: Alue pysäköintikäytössä 23.8.2021 alkaen. Huomio: ainoastaan yliopiston ja SRV:n autoja aluesuunnitelman mukaisesti.

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyörätiet jäävät osittain työmaa-alueen sisään Pietari Kalmin ja Ernst Lindelöfin katujen puolella. Koulurakennuksen rakenteet ulottuvat pyörätien alapuolelle.

Liikennejärjestelysuunnitelma

Viikko 34:

Työmaalla suoritetaan maanrakennustöitä ja maalämpökaivojen poraustyötä. Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa ja tällä hetkellä työt tehdään pääsääntöisesti klo 6.00-17.00 välisenä aikana.

Louhintatöiden aikaikkunaa on jatkettu ja louhintaa tehdään klo 7-12 välisenä aikana. Porakaivoporauksia suoritetaan melutyöluvan sallimissa rajoissa klo 7-22 välisenä aikana.

Työmaa on jaettu maanrakennusvaiheessa kuuteen lohkoon A-F:
A-Lohko: Alueella louhintatyöt ja maalämpöporaukset ovat valmistuneet.
B-Lohko: Maanrakennustöitä tarvittaessa.
C-Lohko: Työmaasähköt vedetään Exactumin sähköpääkeskuksesta. Kanaalilouhinnat/kaivoporaukset käynnistyneet tällä alueella. Toimisto siirretty D-lohkolle.
D-Lohko: Alueelle on tehty työmaarajaus ja sosiaalitilojan on siirretty parkkialueen nurkkaukseen. Lopullinen työmaatoimisto tulee myöhemmin. Kanaalilouhinnat/kaivoporaukset käynnistyvät täällä C-lohkon jälkeen.
E-Lohko: Ei työmaatoiminta, pysäköintikäytössä.
F-Lohko: Alue Pysäköintikäytössä 23.8.2021 alkaen. HUOM: Ainoastaan yliopiston ja SRV:n autoja aluesuunnitelman mukaisesti.

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyörätiet jäävät osittain työmaa-alueen sisään Pietari Kalmin ja Ernst Lindelöfin katujen puolella. Koulurakennuksen rakenteet ulottuvat pyörätien alapuolelle. Alueelle rakennetaan lisäautopaikkoja kesän ja syksyn aikana. Sillä välin suosittelemme pysäköimään alueen kadunvarsipaikoille tai Chemicum-rakennuksen pysäköintialueelle. Muutettavat parkkipaikka-alueet
on merkitty aluesuunnitelmaan.

Viikko 32:

Työmaalla suoritetaan maanrakennustöitä ja maalämpökaivojen poraustyötä. Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa ja tällä hetkellä työt tehdään pääsääntöisesti klo 6.00-17.00.

Työmaa on jaettu maanrakennusvaiheessa kuuteen lohkoon A-F:
A-Lohko: Alueella suoritetaan louhintatöitä ja niihin liittyviä porauksia. Maalämpökaivo poraukset alkavat viikolla 33 tällä alueella.
B-Lohko: Maalämpökaivojen TRT-poraus on tehty.
C-Lohko: Työmaasähköt tullaan vetämään Exactumin sähköpääkeskuksesta. Lohkoa aletaan järjestelemään alkavia kanaalilouhintoja varten.
D-Lohko: Physicumin huoltopiha- ja parkkialue on toistaiseksi rajattu ulos työmaa-alueesta. Alueen louhinnat käynnistetään elokuun aikana. Lisäksi työmaan koppikylä sijoitetaan parkkialueelle syyskuussa. Physicumin
huoltopihan toiminta säilyy louhintatöiden aloittamiseen asti ja sen käyttö pyritään varmistamaan myös louhintatöiden aikana.
E-Lohko: Siirtoparkkipaikka-alue on otettu pysäköinti käyttöön viikolla 31. Alueen asfaltoinnin suoritetaan myöhemmin.
F-Lohko: Alueella otetaan käyttöön pysäköinti- ja varastoalue elokuun aikana. Alue rajataan verkkoaidoin ennen käyttöä.

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyörätiet jäävät osittain työmaa-alueen sisään Pietari Kalmin ja Ernst Lindelöfin katujen puolella. Koulurakennuksen rakenteet ulottuvat pyörätien alapuolelle. Alueelle rakennetaan lisäautopaikkoja kesän ja syksyn aikana. Sillä välin suosittelemme pysäköimään alueen kadunvarsipaikoille tai Chemicum-rakennuksen pysäköintialueelle. Muutettavat parkkipaikka-alueet on merkitty aluesuunnitelmaan.

Liikennejärjestelysuunnitelma

Viikko 30:

 

Työmaalla suoritetaan maanrakennustöitä ja maalämpökaivojen poraustyötä. Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa ja tällä hetkellä työt tehdään pääsääntöisesti klo 6.00-17.00.

Työmaa on jaettu maanrakennusvaiheessa kuuteen lohkoon A-F:
A-Lohko: Alueella suoritetaan louhintatöitä ja niihin liittyviä porauksia.
B-Lohko: Maalämpökaivojen TRT-poraus käynnistyy viikolla 30.
C-Lohko: Työmaan työmaaparakit ja varastokontit on sijoitettu alueelle.

Ylänurkan suojeltava metsikköalue on aidattu pois työmaa-alueesta. Työmaasähköt tullaan vetämään Exactumin sähköpääkeskuksesta.
D-Lohko: Physicumin huoltopiha- ja parkkialue on toistaiseksi rajattu ulos työmaa-alueesta. Alueen louhinnat käynnistetään mahdollisesti jo heinäkuun aikana. Lisäksi työmaan koppikylä sijoitetaan parkkialueelle syyskuussa. Physicumin kylmäkontti on sijoitettu parkkialueen toiselle puolelle. Physicumin huoltopihan toiminta säilyy louhintatöiden aloittamiseen asti ja sen käyttö pyritään varmistamaan myös louhintatöiden aikana.
E-Lohko: Siirtoparkkipaikka-alueen työt jatkuvat.
F-Lohko: Alueella otetaan käyttöön pysäköinti- ja varastoalue kesän aikana

Liikennejärjestelyt
Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyörätiet jäävät osittain työmaa-alueen sisään Pietari Kalmin ja Ernst Lindelöfin katujen puolella. Koulurakennuksen rakenteet ulottuvat pyörätien alapuolelle.

Alueelle tullaan rakentamaan lisäautopaikkoja kesän ja syksyn aikana. Sillä välin suosittelemme pysäköimään alueen kadunvarsipaikoille tai Chemicum-rakennuksen pysäköintialueelle. Muutettavat parkkipaikka-alueet
on merkitty aluesuunnitelmaan.

Liikennejärjestelysuunnitelma

Viikko 25:

Helsingin luonnontiedelukion työt ovat käynnistyneet parkkipaikkojen muutostöillä sekä tontin raivaus- ja maanrakennustöillä. Alueella liikkuu maanrakennustöihin liittyvää raskasta kalustoa ja tällä hetkellä työt tehdään pääsääntöisesti klo 6.00-17.00.

 

Työmaa on jaettu maanrakennusvaiheessa kuuteen lohkoon A-F:

A: Koulurakennuksen työt ovat käynnistyneet alueen raivaamisella ja jatkuvat pintamaiden poistamisen jälkeen louhinnoilla viikolla 27. Viikon 27 alussa aloitetaan louhintoihin liittyvät poraukset ja varsinaiset räjäytykset aloitetaan viikon lopulla. Louhinnoista toimitetaan erillinen tiedote viimeistään viikolla 26.

B: Lohkolla on käynnissä puuston raivaustyöt. Maalämpökaivojen porauksien aloittamista viikoilla 30-31 selvitetään.

C: Työmaan työmaaparakit ja varastokontit on sijoitettu alueelle. Ylänurkan suojeltava metsikköalue on aidattu pois työmaa-alueesta.

D: Physicumin huoltopiha- ja parkkialue on toistaiseksi rajattu ulos työmaa-alueesta. Parhaillaan selvitetään kaukolämpö- ja viemäriliitosten louhintojen käynnistämistä alueen läpi. Louhinnat käynnistetään mahdollisesti jo heinäkuun aikana. Lisäksi työmaan koppikylä sijoitetaan parkkialueelle syyskuussa. Physicumin kylmäkontti sijoitetaan parkkialueella toiseen kohtaan tai siirretään pois alueelta ennen louhintatöiden käynnistymistä. Physicumin huoltopihan toiminta säilyy louhintatöiden aloittamiseen asti ja sen käyttö pyritään varmistamaan myös louhintatöiden aikana.

E: Siirtoparkkipaikka-alueen työt ovat käynnistyneet alueen aitaamisella ja puuston raivaamisella. Nurmialueella pintamaiden poisto käynnistyy viikolla 26.

F: Alueella otetaan käyttöön pysäköinti- ja varastoalue kesän aikana.

Kuva: Työmaan lohkotus maanrakennusvaiheessa, lohkot A-F.

 

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyörätiet jäävät osittain työmaa-alueen sisään Pietari Kalmin ja Ernst Lindelöfin katujen puolella. Koulurakennuksen rakenteet ulottuvat pyörätien alapuolelle.

Alueen pysäköintijärjestelyt ovat muuttuneet, kun työmaa-alueeksi aidattu alue on otettu työmaakäyttöön 14.6.2021 alkaen. Alueelle tullaan rakentamaan lisäautopaikkoja kesän ja syksyn aikana. Sillä välin suosittelemme pysäköimään alueen kadunvarsipaikoille tai Chemicum-rakennuksen pysäköintialueelle. Muutettavat parkkipaikka-alueet on merkitty aluesuunnitelmaan.

Kuva: Työmaan aluesuunnitelma.

Kuva: Työmaan aitaus tulee muuttumaan ennen louhintatöitä ja näin ollen liikennejärjestelyt muuttuvat kuvassa kerrotulla tavalla.

Kuva: Lohko A raivaustyöt käynnissä koulun pohjalla viikolla 25.

Kuva: Lohko C suojeltu metsäalue työmaan sisällä viikolla 25.

Kuva: Lohko E parkkialue – pintamaiden poistaminen alkaa viikolla 26.

9.6.2021:
Helsingin luonnontiedelukion rakentaminen Kumpulaan käynnistyy

SRV rakentaa Kumpulaan Helsingin luonnontiedelukion uudisrakennuksen, johon tulee tilat noin 900 lukio-opiskelijalle. Uudet tilat toteutetaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen. Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö. Viisikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on noin 5400 bruttoneliömetriä ja rakennus toteutetaan puurakenteisena. Uusi lukio valmistuu keväällä 2023, ja oppilaat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2023.

Hankkeen toteuttaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy yhteistoiminnallisella projektinjohtourakkamallilla yhdessä Helsingin kaupungin, SRV:n, Quattroservices Oy:n ja Arkkitehtitoimisto AFKS Oy:n kanssa. Rakennuttajana toimii Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy.

Aikataulu

Työmaa-alueen aitaaminen käynnistetään perjantaina 11.6.2021. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät 14.6.2021 alkaen parkkipaikkojen muutostöillä, sekä tontin raivaus- ja maanrakennustöillä.

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta) arkisin klo 7.00-18.00

Vaikutukset ympäristöön

Louhintatyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhintatöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Pysäköinti

Alueen pysäköintijärjestelyt muuttuvat, kun työmaa-alueen viereinen pysäköintialue otetaan työmaakäyttöön 11.6.2021 alkaen. Alueelle tullaan rakentamaan lisäautopaikkoja syksyllä. Sillä välin suosittelemme pysäköimään alueen kadunvarsipaikoille tai Chemicum-rakennuksen pysäköintialueelle. Muutettavat parkkipaikka-alueet on merkitty aluesuunnitelmaan.

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.


P
unainen nuoli esittää maanrakennustöiden työmaaliikenteen kulkusuuntaa.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö, Juha Saarinen, maanrakennus/louhinnat
puh. 050 599 2779. juha.saarinen@jmr.fi

Työmaapäällikkö Marko Klippi
puh. 044 04 666 22, marko.klippi@srv.fi

Projektipäällikkö Marko Räisänen
puh. 040 684 4888, marko.raisanen@srv.fi

Työmaainsinööri Henri Kiviranta
puh. 040 674 0939, henri.kiviranta@srv.fi