Ajan­koh­tais­ta Hel­sin­gin luon­non­tie­de­lu­kion työ­maal­la

ALOITUSTIEDOTE 9.6.2021:
Helsingin luonnontiedelukion rakentaminen Kumpulaan käynnistyy

SRV rakentaa Kumpulaan Helsingin luonnontiedelukion uudisrakennuksen, johon tulee tilat noin 900 lukio-opiskelijalle. Uudet tilat toteutetaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen. Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö. Viisikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on noin 5400 bruttoneliömetriä ja rakennus toteutetaan puurakenteisena. Uusi lukio valmistuu keväällä 2023, ja oppilaat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2023.

Hankkeen toteuttaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy yhteistoiminnallisella projektinjohtourakkamallilla yhdessä Helsingin kaupungin, SRV:n, Quattroservices Oy:n ja Arkkitehtitoimisto AFKS Oy:n kanssa. Rakennuttajana toimii Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy.

Aikataulu

Työmaa-alueen aitaaminen käynnistetään perjantaina 11.6.2021. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät 14.6.2021 alkaen parkkipaikkojen muutostöillä, sekä tontin raivaus- ja maanrakennustöillä.

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta) arkisin klo 7.00-18.00

Vaikutukset ympäristöön

Louhintatyöt tulevat aiheuttamaan melu- ja tärinähaittaa lähikiinteistöissä työskenteleville, asioiville sekä asuville. Louhintatöiden vaikutuksia mitataan ja seurataan jatkuvin melu- ja tärinämittauksin. Lähikiinteistöt on kartoitettu ennen töiden aloittamista. Katselmukset ja mittaukset suorittaa Suomen Louhintakonsultit Oy.

Pyrimme tekemään kaikki työt niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja naapurustolle. Tiedotamme lähiympäristölle tärkeimmistä muutoksista ja poikkeamista.

Pysäköinti

Alueen pysäköintijärjestelyt muuttuvat, kun työmaa-alueen viereinen pysäköintialue otetaan työmaakäyttöön 11.6.2021 alkaen. Alueelle tullaan rakentamaan lisäautopaikkoja syksyllä. Sillä välin suosittelemme pysäköimään alueen kadunvarsipaikoille tai Chemicum-rakennuksen pysäköintialueelle. Muutettavat parkkipaikka-alueet on merkitty aluesuunnitelmaan.

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyt ja työmaan aitaus vaikuttavat alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia opasteita.


P
unainen nuoli esittää maanrakennustöiden työmaaliikenteen kulkusuuntaa.

Yhteystiedot

Työmaapäällikkö, Juha Saarinen, maanrakennus/louhinnat
puh. 050 599 2779. juha.saarinen@jmr.fi

Työmaapäällikkö Marko Klippi
puh. 044 04 666 22, marko.klippi@srv.fi

Projektipäällikkö Marko Räisänen
puh. 040 684 4888, marko.raisanen@srv.fi

Työmaainsinööri Henri Kiviranta
puh. 040 674 0939, henri.kiviranta@srv.fi