Kaksi ihmistä työmaalla

Kiertotalous ja jätteiden käsittely

Kiertotalouden edistäminen ja jätteiden lajittelu ovat SRV:n ympäristötoiminnan päätavoitteita 

Kiertotalous rakennusalalla tarkoittaa materiaali- ja energiatehokkuutta. Ne liittyvät ennen kaikkea pitkäikäisyyteen, muuntojoustavuuteen, korjattavuuteen ja materiaalien kierrättämiseen. Suunnittelun ja hankinnan ohjauksella vaikutetaan materiaalivalintoihin ja teknisiin ratkaisuihin sekä mahdollistetaan onnistunut hankinta. Jätteen muodostumiseenkin vaikuttaa koko ketju: suunnitteluratkaisut, valitut työmenetelmät ja hankinta, työn suunnittelu, materiaalien kuljetus ja varastointi, huolellinen asennus sekä valmiiden pintojen suojaus ja olosuhteet. Panostamme rakentamisessa materiaali- ja energiahukan minimointiin sekä jätehuoltoon. 

Jätehuolto

Yksi merkittävimmistä rakennustoiminnan vaikutuksista on jätteiden muodostuminen. Olemme panostaneet jätemäärän vähentämiseen ja jätteen lajitteluun työmaalla jo pitkään. Päätavoite on vähentää jätteen määrää vähentämällä hukkaa, kehittämällä työtapoja ja uudelleenkäyttämällä työmaan sisällä tukimateriaaleja kuten puuta mahdollisimman monta kertaa. Lajittelemme jätteet mahdollisimman pitkälle jo työmaalla. Jokaisella työmaalla tehdään jätehuoltosuunnitelma yhteistyössä jätehuoltourakoitsijan kanssa. Kaikki projektimme ovat syntypaikkalajitteluasteen tavoitteiden piirissä. Materiaalien syntypaikkalajittelu parantaa erityisesti uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksia, koska potentiaalinen raaka-aine on puhtaampaa ja valmista hyödynnettäväksi. Sen vuoksi syntypaikkalajittelu on tärkeää, vaikka yhteistyökumppanimme jätehuollossa lajittelevat sekajätteestäkin suurimman osan hyötykäyttöön. 

Lue lisää