Oulun pääpoliisiasema ja vankila havainnekuva hankkeen työmaasivuilla

1815 Työmaan tiedotteet

Lue lue tuoreimmat uutiset työmaalta Oulun pääpoliisiasema ja Oulun vankila

28.11.2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet

- Vesikattotyöt autohallin osalla
- Atex- ja Tepo-tilojen elementtiasennukset

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet

- Maalaustyöt 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Julkisivuun liittyvät lämmöneristys- muuraus- ja pellitystyöt
- Taloteknisettyöt työtiloissa
- Väliseinätyöt toimintaa tukevalla alueella
- Yläpohjan lämmöneristetyötK
- Lattiapinnoitetyöt / tekniset tilat
- Maalaustyöt autohallin osalle

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet

- Ovi- ja lattiapäällystetyöt ”malliselliin”
- Vesikaton säänsuojatyöt varikko alueella
 

Kuva Oulun poliisilaitoksen työmaalta 28.11.2023Kuva Oulun poliisilaitoksen työmaalta 28.11.2023

Vankilan päättyvät työvaiheet 

- Asumisyksikkö D:n betonielementtiasennustyöt 
- Välpän elementtiasennustyöt

Vankilan meneillään olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset lattiatyöt 
- Vesikattotyöt keskusyksikön osalla 
- Ulkoseinien puurunko- ja lämmöneristetyöt 
- Asumisyksikön A:n perustustyöt 
- Asumisyksikkö B:n sisäpuoliset täyttötyöt 
- Asumisyksikkö C:n elementtiasennustyöt 
- Väliseinämuuraukset 

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 

- Pintabetonilattiatyöt keskusyksikön osalle 
- Muurin perustustyöt
 

Kuva Oulun vankilan työmaalta 28.11.2023


Työmaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Johdintiellä rakennettavan hankkeen kohdalla on vuoropysäköinti järjestelmä käytössä. Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi. 

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa. Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): ma-pe klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu. 

Muut asiat

Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.
Työmaalle on perehdytetty yhteensä 705 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 210 henkilöä päivittäin.
Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.
Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta.
Työmaalla kameravalvonta. Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

14.11.2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet

- Vesikattotyöt toimintaa tukevalla osalla
- Hissiasennukset työtilojen osalla
- Autohallin lattiatyöt (eristetyö+betonointi)
- Varikkorakennuksen ulkoseinien asennus

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet

- Vesikattotyöt autohallin osalla
- Maalaustyöt 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Julkisivuun liittyvät lämmöneristys- muuraus- ja pellitystyöt
- Talotekniset työt työtiloissa
- Väliseinätyöt toimintaa tukevalla alueella

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet

- Yläpohjan lämmöneristetyöt
- Lattiapinnoitetyöt / tekniset tilat
- Atex- ja Tepo -tilojen elementtiasennukset
 

Kuva Oulun poliisilaitoksen työmaalta Kuva Oulun poliisilaitoksen työmaalta 14.11.2023Vankilan päättyvät työvaiheet 

- Asumisyksiköiden ulkopuoliset maanrakennuksen maisemointityöt 
- Keskusyksikön teräsrunkokatosten asennustyöt 
- Välpän rakennustekniset työt

Vankilan meneillään olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset lattiatyöt 
- Vesikattotyöt keskusyksikön osalla 
- Ulkoseinien puurunko- ja lämmöneristetyöt 
- Asumisyksikkö D:n betonielementtiasennustyöt 
- Asumisyksikön A:n perustustyöt 
- Keskusyksikön vesikaton huopatyöt

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 

- Asumisyksikkö B:n sisäpuoliset täyttötyöt 
- Asumisyksikkö C:n elementtiasennustyöt 
- Välpän elementtiasennustyöt 
- Väliseinämuuraukset
 

Kuva Oulun vankilan työmaalta 14.11.2023


 

Kuva Oulun vankilan työmaaltaTyömaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta. Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi. 

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa.
Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): ma-pe klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu. 

Muut asiat

Aluehallintovirasto (AVI) vierailee työmaalla 14.11.2023.
Suunnittelijat vierailevat työmaalla 22.11.2023.
Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.
Työmaalle on perehdytetty yhteensä 671 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 200 henkilöä päivittäin.
Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.
Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta.
Työmaalla kameravalvonta. Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

31.10.2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet

- Vesikattotyöt toimintaa tukevalla osalla
- Sisäseinätyöt 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Ilmanvaihtokonehuoneen lattiapäällystetyöt (80%)

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet

- Vesikattotyöt autohallin osalla
- Maalaustyöt 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Julkisivuun liittyvät lämmöneristys- muuraus- ja pellitystyöt
- Talotekniset työt työtiloissa
- Hissiasennukset työtilojen osalla
- Autohallin lattiatyöt (eristetyö+betonointi)
- Varikkorakennuksen ulkoseinien asennus
- Väliseinätyöt toimintaa tukevalla alueella

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet

- Yläpohjan lämmöneristetyöt

Vankilan päättyvät työvaiheet 

- Asumisyksikön C:n sisäpuoliset lattian alustäyttötyöt ja viemäriasennukset 
- Asumisyksikkö B:n perustustyöt 
- Keskusyksikön betonielementtiasennus 
- Asumisyksikön A:n maanrakennustyöt 
- Yhdyskäytävän rakennustekniset työt 
- Keskusyksikön runkoviemärityöt 
- IV-konehuoneiden teräsrakenteet/pvp-elementtien asennustyöt

Vankilan meneillään olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset lattiatyöt 
- Asumisyksiköiden ulkopuoliset maanrakennuksen maisemointityöt 
- Välpän rakennustekniset työt - Vesikattotyöt keskusyksikön osalle 
- Ulkoseinien puurunko- ja lämmöneristetyöt 
- Asumisyksikkö D:n betonielementtiasennustyöt 
- Asumisyksikön A:n perustustyöt 
- Keskusyksikön teräsrunkokatosten asennustyöt 
- Keskusyksikön vesikaton huopatyöt

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 

- Asumisyksikkö B:n sisäpuoliset täyttötyöt

Poliisilaitoksen ja vankilan yhdyskäytäväTyömaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta. Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa.
Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): ma-pe klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu. 

Muut asiat

Aluehallintovirasto (AVI) vierailee työmaalla 14.11.2023.
Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.
Työmaalle on perehdytetty yhteensä 639 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 190 henkilöä päivittäin.
Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.
Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta.
Työmaalla kameravalvonta. Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

17.10.2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet 
- Vesikaton räystäiden puutyöt 
- Ikkuna-asennukset poliisin työtilojen osalta

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet 
- Vesikattotyöt toimintaa tukevalla ja autohallin osalla 
- Sisäseinätyöt 1- 3. kerroksen työtiloissa 
- Maalaustyöt 1- 3. kerroksen työtiloissa 
- Julkisivuun liittyvät lämmöneristys- muuraus- ja pellitystyöt 
- Ikkuna-asennukset 
- Talotekniset työt työtiloissa 
- Hissiasennukset työtilojen osalle 
- Autohallin lattiatyöt (eristetyö)

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet 
- Varikkorakennuksen ulkoseinien asennus

Vankilan päättyvät työvaiheet 
- Asumisyksikön D:n sisäpuoliset lattian alustäyttötyöt

Vankilan meneillään olevat työvaiheet 
- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset lattiatyöt 
- Keskusyksikön runkoviemärityöt 
- Asumisyksikkö B:n perustustyöt 
- Asumisyksiköiden ulkopuoliset maanrakennuksen maisemointityöt 
- Välpän rakennustekniset työt 
- Keskusyksikön betonielementtiasennus 
- Asumisyksikön A maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö C:n sisäpuoliset täyttötyöt ja viemäriasennukset 
- Vesikattotyöt keskusyksikön osalle 
- Yhdyskäytävän rakennustekniset työt

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 
- Asumisyksikön A:n perustustyöt 
- Keskusyksikön vesikaton huopatyöt 
- Katosten teräsrakennetyöt 
- IV -konehuoneiden teräsrakenteet/pvp- elementtien asennustyöt

oulun-paapoliisiaseman-tyomaa.jpg
SRV:n toimihenkilö käynnisti pelastusharjoituksen soittamalla sireenin äänimerkkiä

Työmaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia 
opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa.

Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): 
Ma-pe klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu.

Muut asiat

Käyttäjä vieraili työmaalla 11.10.2023.

Työmaan työsuojeluorganisaatio suoritti työmaalla pelastusharjoituksen 13.10.2023.  Pelastusharjoitus 
aloitettiin soittamalla sireenin äänimerkkiä, jonka jälkeen työntekijät siirtyivät kokoontumispaikalle. 
Harjoitus toteutui suunnitellusti ja henkilökunta suhtautui siihen positiivisesti.

Työmaan työsuojeluorganisaatio suoritti alkoholipuhallutuksen työmaalla 13.10.2023.Työmaan 
henkilökunta suhtautui puhallutukseen positiivisesti ja kaikki tulokset olivat nollatuloksia. Työmaan 
työntekijöitä tiedotetaan perehdytyksen yhteydessä, että työmaalla voidaan järjestää pistokoeluonteisesti 
alkoholipuhallutustestejä.

Aluehallintovirasto (AVI) vierailee työmaalla 14.11.2023.

Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.

Työmaalle on perehdytetty yhteensä 613 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 190 henkilöä päivittäin.  

Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.

Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta. 
Työmaalla kameravalvonta.

Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti 
yleisvalokuvia. 

03.10.2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet

- Vesikaton räystäiden puutyöt
- Ikkuna asennukset poliisin työtilojen osalta

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet

- Vesikattotyöt toimintaa tukevalla ja autohallin osalla
- Sisäseinätyöt 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Maalaustyöt 1- 2. kerroksen työtiloissa
- Lattiatyöt toimintaa tukevalla ja autohallin osalla
- Julkisivuun liittyvät lämmöneristys- muuraus- ja pellitystyöt
- Ikkuna asennukset
- Talotekniset työt työtiloissa
- Hissiasennukset työtilojen osalle

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet

- Varikkorakennuksen ulkoseinien asennus

Kuva Oulun pääpoliisilaitoksen työmaaltaKuva Oulun pääpoliisilaitoksen työmaalta

Vankilan päättyvät työvaiheet

- Asumisyksikkö C:n perustustyöt
- Asumisyksikkö B:n maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö D:n sisäpuoliset täyttötyöt ja viemäriasennukset

Vankilan meneillään olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset täyttötyöt 
- Keskusyksikön runkoviemärityöt 
- Asumisyksikkö B:n perustustyöt 
- Asumisyksiköiden ulkopuoliset maanrakennuksen maisemointityöt 
- Välpän rakennustekniset työt 
- Keskusyksikön betonielementtiasennus 
- Asumisyksikön A maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö C:n sisäpuoliset täyttötyöt ja viemäriasennukset 
- Vesikaton puutyöt keskusyksikön osalle 
- Yhdyskäytävän rakennustekniset työt

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 

- Keskusyksikön vesikaton huopatyöt

Kuvassa Oulun vankilan työmaa

Työmaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta. Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa. Työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): ma-pe klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu. 

Muut asiat

Ulkopuolinen TR -mittaus (talonrakennuksen työturvallisuusmittaus) tehtiin työmaalla 25.9.2023 tuloksella 96,1%.
Aluehallintovirasto (AVI) vierailee työmaalla 3.10.2023.
Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.
Työmaalle on perehdytetty yhteensä 592 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 170 henkilöä päivittäin.
Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.
Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta.
Työmaalla kameravalvonta.
Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

19.09.2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet

- Vesikaton räystäiden puutyöt
- Ikkuna asennukset poliisin työtilojen osalta

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet

- Vesikattotyö toimintaa tukevalla osalla
- Väliseinämuuraus 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Maalaustyöt asiakaspalvelu tiloissa
- Julkisivumuuraus
- Ikkuna-asennukset
- Ulkoseinien lämmöneristystyöt
- Maanvaraisten lattioiden betonointityöt toimintaa tukevalla alueella
- Ulkoseinien verhouspellitys
- Talotekniset työt vapauden menettäneiden tiloissa
- Levyväliseinätyöt 1-3. kerroksen osalla
- Autohallin vesikattotyöt
- Autohallin maanvaraisten lattioiden eristystyöt
- Talotekniset asennukset asiakaspalvelutilojen osalla
- Hissiasennukset poliisin työtilojen osalle

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet

- Varikkorakennuksen ulkoseinien asennus
- Vesikattotyöt toiminallisella alueella
- Autohallin maanvaraisten lattioiden työt

Vankilan päättyvät työvaiheet

- Asumisyksikkö D:n perustustyöt
- Asumisyksikkö B:n maanrakennustyöt

Vankilan meneillään olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset täyttötyöt 
- Keskusyksikön runkoviemärityöt 
- Asumisyksikkö B:n perustustyöt 
- Asumisyksikkö C:n perustustyöt 
- Asumisyksiköiden ulkopuoliset maanrakennuksen maisemointityöt 
- Välpän rakennustekniset työt 
- Keskusyksikön betonielementtiasennus 
- Asumisyksikön A maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö D:n sisäpuoliset täyttötyöt ja viemäriasennukset

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 

- Vesikaton puutyöt keskusyksikön osalle 
- Yhdyskäytävän rakennustekniset työt

Oulun vankilan ja poliisilaitoksen työmaaTyömaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta. Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa.
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu. 

Muut asiat

Talonrakentamisen työturvallisuusmittaus, eli TR- kalibrointimittaus tehtiin ulkopuolisen toimijan toimesta 31.8.2023 tuloksella 97%
Johdintien rakentaminen on päättynyt.
Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.
Työmaalle on perehdytetty yhteensä 568 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 170 henkilöä päivittäin.
Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.
Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta.
Työmaalla kameravalvonta Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

05.09.2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet

- Pintabetonilattiat poliisin työtilojen osalta
- Pohjaviemäreiden asennus toimintaa tukevalla osalta
- Vesikaton räystäiden puutyöt
- Ikkuna asennukset poliisin työtilojen osalta
- Maanvaraisten lattioiden betonointityöt poliisin työtilojen osalta

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet

- Vesikattotyö toimintaa tukevalla osalla
- Väliseinämuuraus 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Maalaustyöt asiakaspalvelu tiloissa
- Julkisivumuuraus
- Ikkuna-asennukset
- Ulkoseinien lämmöneristystyöt
- Maanvaraisten lattioiden betonointityöt toimintaa tukevalla alueella
- Ulkoseinien verhouspellitys
- Talotekniset työt vapauden menettäneiden tiloissa
- Levyväliseinätyöt 1. ja 2. kerroksen osalla
- Autohallin vesikattotyöt
- Autohallin maanvaraisten lattioiden eristystyöt
- Talotekniset asennukset asiakaspalvelutilojen osalla

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet

- Varikkorakennuksen ulkoseinien asennus
- Vesikattotyöt toiminallisella alueella
- Autohallin maanvaraisten lattioiden työt
- Hissiasennukset poliisin työtilojen osalle

Kuva Oulun poliisilaitoksen työmaastaKuva Oulun poliisilaitoksen työmaalta

Vankilan päättyvät työvaiheet 

-

Vankilan meneillään olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset täyttötyöt 
- Keskusyksikön runkoviemärityöt 
- Asumisyksikkö B:n maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö C:n perustustyöt 
- Asumisyksiköiden ulkopuoliset maanrakennuksen maisemointityöt 
- Välpän rakennustekniset työt 
- Keskusyksikön betonielementtiasennus 
- Asumisyksikön A maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö D.n sisäpuoliset täyttötyöt ja viemäriasennukset

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 

- Asumisyksikkö B:n perustustyöt

Kuva Oulun vankilan työmaasta

Työmaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Kiinteistöön tulevan kaukolämmön rakentaminen tapahtuu elokuun aikana.
Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta. Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa.
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu. 

Muut asiat

Kaukolämpöliittymä toimitettu rakennukseen.

Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.

Työmaalle on perehdytetty yhteensä 541 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 140 henkilöä päivittäin.

Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.

Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta. Työmaalla kameravalvonta. 

Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

22.08.2023

Työmaatiedote 19 vko 34-35/2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet

- Pintabetonilattiat
- Pohjaviemäreiden asennus työtilojen osalla
- Autohallin ulkoseinäelementtien asennus
- Autohallin lattia-alustäytöt
- Vesikaton räystäiden puutyöt
- Ikkuna asennukset asiakaspalvelutilojen osalta
- Ulkoseinien lämmöneristystyöt asiakaspalvelutilojen osalta

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet

- Vesikattotyö toimintaa tukevalla osalla
- Pohjaviemäreiden asennus toimintaa tukevalla osalla
- Väliseinämuuraus 1- 3. kerroksen työtiloissa
- Maalaustyöt asiakaspalvelu tiloissa
- Julkisivumuuraus
- Ikkuna asennukset
- Ulkoseinien lämmöneristystyöt
- Maanvaraisten lattioiden betonointityöt
- Ulkoseinien verhouspellitys
- Talotekniset työt vapauden menettäneiden tiloissa
- Levyväliseinätyöt 1. ja 2. kerroksen osalla

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet

- Maanvaraisten lattioiden eristys- ja betonointityöt toimintaa tukevalla osalla
- Autohallin vesikattotyöt
- Varikkorakennuksen ulkoseinien asennus
- Talotekniset asennukset asiakaspalvelutilojen osalla

Kuva poliisilaitoksen työmaasta ulkoaKuva Oulun poliisilaitoksen työmaasta

Vankilan päättyvät työvaiheet 

-

Vankilan meneillään olevat työvaiheet

- Maanrakennustyöt 
- Keskusyksikön sisäpuoliset täyttötyöt 
- Keskusyksikön runkoviemärityöt 
- Asumisyksikkö B:n maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö C:n perustustyöt 
- Asumisyksiköiden ulkopuoliset maanrakennuksen maisemointityöt 
- Välpän rakennustekniset työt 
- Keskusyksikön betonielementtiasennus

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet 

- Asumisyksikön A maanrakennustyöt 
- Asumisyksikkö D.n sisäpuoliset täyttötyöt ja viemäriasennukset

Kuva Oulun vankilan työmaasta

Työmaaliikenne ja työmaata palvelevat infra-työt

Kiinteistöön tulevan kaukolämmön rakentaminen tapahtuu elokuun aikana.

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta. 

Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat

Työmaa etenee aikataulussa.

Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta): Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön 

Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu. 

Muut asiat

Johdintien asfaltointi toteutetaan elokuun aikana.
Työmaan ulkopuolisia ja sisäisiä materiaalitoimituksia ohjaa ulkopuolinen toimija.
Työmaalle on perehdytetty yhteensä 517 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 130 henkilöä päivittäin.
Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta.
Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta.
Työmaalla kameravalvonta Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

09.06.2023

Työmaatiedote 15, vko 23-24/2023

Poliisitalon päättyvät työvaiheet
– Maanrakennustyöt tehty
– Perustustyöt tehty
– Vapauden menettäneiden tiloissa ulkoseinien julkisivun pellitystyöt tehty

Poliisitalon meneillään olevat työvaiheet
– Betonirunkoelementtien asennus jatkuu toimintaa tukevalla alueella
– Pohjaviemäreiden asennus poliisin / käräjäoikeuden tiloissa
– Vesikattotyöt
– Vesikaton räystäyden puutyöt poliisin työtilojen osalle jatkuu

Poliisitalon alkavat/seuraavat työvaiheet
– Väliseinien muuraus ja levytystyöt vapauden menettäneiden tiloissa
– poliisin toimistotilojen lattioiden pintabetonointi
– 4 krs ulkoseinä elementtien asennus

Vankilan meneillään olevat työvaiheet
– Maanrakennustyöt
– Sade- ja viemärivesirunkolinjojen kaivuutyöt
– Keskusyksikön rakennuspohjan kaivuutyöt
– Keskusyksikön perustustyöt
– Asumisyksikkö D:n maanrakennustyöt

Vankilan alkavat/seuraavat työvaiheet
– Väestönsuojan betonirakennetyöt

Työmaaliikenne ja erityiset liikennejärjestelyt

Työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt toteutetaan työmaan viereen rakentuvan Johdintien rakentamisen edetessä. Johdintien rakentaminen jatkuu ulkopuolisen toimijan toimesta.

Johdintien ja Ruskonseläntien risteysalueen kadunrakentaminen jatkuu.

Työmaa ei vaikuta alueen kulkureitteihin. Pyydämme kaikkia noudattamaan paikalla olevia ajantasaisia opasteita. Työmaa-alueelle on pääsy kielletty ja suljettu työmaan ulkopuolisilta henkilöiltä ja ajoneuvoilta.

Maanrakennustöiden osalta kaivuumaiden ja murskeen ajoa toistaiseksi.

Aikataulu ja työskentelyajat
Säännölliset työskentelyajat työmaalla (meluavien töiden osalta):
Arkisin klo 6.00 – 18.00

Työmaan muut vaikutukset ympäristöön
Materiaalitoimituksista johtuva liikennemäärien kasvu.

Muut asiat
Peruskiven muuraustilaisuus pidettiin pe 26.5.2023.

Oulun pääpoliisiasema peruskivenmuuraus.jpg

Henkilöstötilojen laajennus tehty. Uudet tilat otetaan käyttöön kesäkuun alussa, kun työmaalla työskentelevien työntekijöiden määrä kasvaa.

Työmaalle on perehdytetty yhteensä 387 henkilöä. Työmaalla työskentelee noin 110 henkilöä päivittäin.

Henkilöliikenne ohjataan työmaalle pyöröportin kautta. Työmaa-alueelle pääsy tapahtuu sähköisten ajoporttien kautta. Työmaalla kameravalvonta

Työmaa-alueella valokuvaaminen (ml. ns. dronekuvaus) on kielletty. Julkaisemme työmaasta satunnaisesti yleisvalokuvia.

Projekti- ja työmaahenkilöstö:
Projektipäällikkö Marko Ahvenlampi, puh: 050-594 6165, marko.ahvenlampi@srv.fi
Työmaapäällikkö Jukka Lintunen, puh: 0400- 886 939, jukka.lintunen@srv.fi
Teknisen toimiston päällikkö Jukka Lintunen, puh: 0400- 886 939, jukka.lintunen@srv.fi
Työsuojelupäällikkö Janne Mursu, puh: 040-654 5582, janne.mursu@srv.fi

Ota yhteyttä

SRV elämäsi rakentaja

Marko Ahvenlampi

Projektipäällikkö, Oulu

SRV elämäsi rakentaja

Jukka Lintunen

Työmaapäällikkö, teknisen toimiston päällikkö

SRV elämäsi rakentaja

Janne Mursu

Työsuojelupäällikkö