Kalasatama mereltä

Velka- ja hybridisijoittajat

SRV:n rahoituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on rahoituspolitiikan mukaisesti varmistaa riittävät varat operatiivisen liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tavoitteena on järjestää rahoitus mahdollisimman kustannustehokkaasti minimoiden nettorahoituskustannukset, huolehtia rahoituslähteiden riittävästä hajautuksesta sekä varmistaa tehokas rahoitusriskienhallinta.

75 miljoonan euron ja 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainat

SRV Yhtiöt Oyj tiedotti 28.4.2022 muun muassa aloittavansa kirjalliset menettelyt 100.000.000 euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan ISIN koodilla FI4000198122 (jonka ulkona oleva pääoma aiemmin tiedotetussa takaisinostotarjousprosessissa ostettujen joukkovelkakirjojen täsmäytymisen 30.6.2022 jälkeen on 21.061.512 euroa) (”21 MEUR Velkakirjat”) ja 75.000.000 euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan ISIN koodilla FI4000315395 (jonka ulkona oleva pääoma aiemmin tiedotetussa takaisinostotarjousprosessissa ostettujen joukkovelkakirjojen täsmäytymisen 30.6.2022 jälkeen on 36.047.145 euroa) (“36 MEUR Velkakirjat” ja yhdessä 21 MEUR Velkakirjojen kanssa “Joukkovelkakirjat“) ehtojen mahdolliseksi muuttamiseksi.

1.7.2022 SRV tiedotti, että kirjallisissa menettelyissä hyväksytyt Joukkovelkakirjojen uudet hybridiehdot ovat voimaantulolle asetettujen ehtojen täytyttyä tulleet voimaan 30.6.2022, kun Joukkovelkakirjoilla käytävä kauppa oli kaupankäyntipäivänä Helsingin Pörssissä päättynyt. Korko Joukkovelkakirjojen ulkona olevalle pääomalle on alkanut kertyä uusien hybridiehtojen voimaantulosta eli alkaen 30.6.2022.

Voimassa olevat ehdot (75 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, englanniksi)
Voimassa olevat ehdot (100 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, englanniksi)

 

Jarkko Rantala Kiinteistösijoittajille-sivuilla

Jarkko Rantala

Talous- ja rahoitusjohtaja