SRV:n rakentama Woodcity aula

Osakkeenomistajien osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sen pankin tai pankkiiriliikkeen konttoriin, jossa osakkaan arvo-osuustiliä hoidetaan.

Jos tiliä hoidetaan Euroclear Finland Oy:ssä (Suomen arvopaperikeskus), muutokset ilmoitetaan osoitteella:

Euroclear Finland Oy
PL 1110
00101 Helsinki