web_bannerikuva_052023.jpg

SRV:n työmailla puuttuminen on välittämistä – Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

SRV YHTIÖT OYJ     UUTINEN      8.5.2023  KLO 09.00

SRV:n työmailla puuttuminen on välittämistä – Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

SRV osallistuu rakennusalan turvallisuusviikkoon tällä kertaa koko vuoden kantavalla teemalla: Puuttuminen on välittämistä. Teeman tavoitteena on kannustaa puuttumaan matalalla kynnyksellä työturvallisuuden laiminlyönteihin. Näin varmistumme, että kaikilla työmaillamme toimivilla on turvallinen työympäristö. Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 8.-12.5.2023, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Rakennusteollisuudessa sattuu tuhansittain työtapaturmia vuosittain liukastumisen, kaatumisen, tippumisen, taakan käsivoimin siirtämisen tai sähkötyökalujen käytön yhteydessä. Moni näistä onnettomuuksista olisi vältettävissä työturvallisuusohjeiden noudattamisella. Koko vuoden kantavalla teemalla Puuttuminen on välittämistä halutaan muistuttaa, että kaikilla yhteisellä työpaikalla on aina oikeus ja velvollisuus puuttua tilanteeseen, jos havaitsee turhaa riskien ottamista tai muuta turvallisuuden laiminlyöntiä. Tavoitteena on varmistaa, että niin omien työntekijöiden kuin yhteistyökumppaneiden työntekijöiden työympäristö on turvallinen ja tasavertainen. Kaikki vaaratilanteet ja tapaturmat käsitellään huolellisesti ja tapahtuneista otetaan sekä jaetaan oppeja.

”Kaikki lähtee vastuullisuusohjelmaamme kirjatusta pitkän aikavälin Nolla tapaturmaa -tavoitteesta. Jotta jokainen pääsisi turvallisesti töistä kotiin, on hyvä miettiä millaisilla keinoilla voimme varmistaa, että työyhteisössämme ei oteta turhia riskejä oman tai muiden turvallisuuden kustannuksella. Ja jos riskinottoa havaitaan, miten siihen puututaan asiallisesti ja samalla hyvää esimerkkiä näyttäen”, kertoo SRV:n vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö Johanna Arola.

Uudet toimintatavat, joilla konkreettisesti puututaan työturvallisuuden laiminlyönteihin, on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa. Käytännön tasolla puuttuminen tarkoittaa, että jokainen vaaratilanne sekä tapaturma käsitellään huolellisesti ja tapahtuneista otetaan sekä jaetaan oppeja. Mikäli SRV:n sopimuskumppani tai tämän aliurakoitsija ei noudata sovittuja työturvallisuuden pelisääntöjä, toimitaan jokaisen turvallisuuspuutteen kohdalla asteittain kovenevin vaatimuksin.

Aina aluksi tehdään tilannekohtainen arvio havaitun turvallisuuspuutteen sisällöstä ja vakavuudesta. Mikäli on kyse yksittäisestä lievästä turvallisuuspuutteesta, annamme mahdollisuuden oppia. Urakoitsijalle tai työntekijälle annetaan rikekirjaus sekä käydään yhdessä läpi työn riskien arviointi. Toistuvasta lievästä tai vakavammasta turvallisuuspuutteesta määrätään jo rahallinen sanktio. Mikäli henkilö syyllistyy törkeään turvallisuusrikkomukseen vaarantamalla oman tai muiden hengen työmaalla, otetaan käyttöön kovimpana käytäntönä urakoitsijan tai työntekijän poistaminen työmaalta väliaikaisesti tai pysyvästi sekä rahallinen sanktio.

”Johdamme omalla esimerkillämme suurta joukkoa ihmisiä ja varmistamme siten, että työyhteisömme on turvallinen ja terveellinen. ​Samat pelisäännöt koskevat kaikkia – jokaisella on myös vastuu puuttua ja reagoida, jos havaitsee pelisääntöjen rikkomista”, Johanna Arola täsmentää.

Teemaa edistetään työmailla ja toimistoilla muun muassa turvavarttien ja kampanjamateriaalien avulla. Teema jatkuu vuoden 2023 loppuun asti.

Tutustu teemaan: www.srv.fi/vastuullisuus/puuttuminen-on-valittamista

Lisätiedot:
Heidi Tetteh, Viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Johanna Arola, Vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö, SRV, puh. 040 826 9379, johanna.arola@srv.fi
Aleksi Auer, Turvallisuuspäällikkö, SRV, puh. 044 580 6500 aleksi.auer@srv.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: SRV