SRV T2 Tuomas Uusiheimo.jpg

SRV:n toteuttamat Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus- ja muutoshanke sekä Tampereen Kansi ja Areena kahmivat voitot maailmanlaajuisessa Tekla BIM Awards -tietomallikisassa

SRV YHTIÖT OYJ     UUTINEN      4.10.2022  KLO 14.00

SRV:n toteuttamat Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus- ja muutoshanke sekä Tampereen Kansi ja Areena kahmivat voitot maailmanlaajuisessa Tekla BIM Awards -tietomallikisassa

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus- ja muutoshanke nappasi maailmanlaajuisen Tekla Global BIM Awards -tietomallikilpailun vuoden 2022 voiton ollen sekä oman sarjansa (julkiset rakennukset) että koko kilpailun ykkönen. Juhlahumuun päästiin myös Tampereella, kun Tampereen Kansi ja Areena -hanke valittiin tuomariäänestyksessä oman kategoriansa (Sports & Recreation) voittajaksi. Tekla Global BIM Awards -kilpailussa palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit.

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus- ja muutoshankkeelle kiitosta tarkoista malleista

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus- ja muutoshankkeessa tuomaristolta kiitosta toivat osaavien suunnittelijoiden tuottamat tarkat mallit ja niiden jakaminen oikeille toimijoille koordinoitua toteutusta varten. Tietomalleilla on ollut tärkeä rooli allianssin yhteistyössä, suunnittelun visualisoinnissa loppukäyttäjille sekä eri suunnittelualojen ja aliurakoitsijoiden yhteistyössä koko suunnitteluprosessin ajan.

Tehokas tiedonhallinta on ollut välttämätöntä, kun kohteessa on useita eri suunnittelualoja ja yli 400 osamallia: allianssin 500 hengen vahvuinen asiantuntijajoukko on tehnyt työtään yhteensä 414 tietomallia apunaan käyttäen. Työmaa jaettiin yli 250:een tahtialueeseen, joista jokainen oli keskenään erilainen. Tahtituotannon toteuttaminen näin monimuotoisessa kohteessa ja siinä onnistuminen ovat edellyttäneet tietomallin laajaa käyttöä.

Tietomallit ovat olleet työmaalla mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti käytössä ja niiden tietosisältöä on myös rikastettu ja muokattu tuotantonäkökulmasta eri tavoin. Laajennusosassa syötettiin tahtialuetieto SRV:n toimesta valitulle alueelle ja ARK- ja TATE -malleista tahtialueittain saatuja määriä tutkittiin PowerBI-analyysein. Tietomallien rikastamisen ansiosta määrämuutosten vertailu onnistui eri malliversioiden välillä mm. lohkoittain ja tahtialueittain. Tahtialuetiedon avulla pystyttiin myös tutkimaan ja visualisoimaan tahtialueita yksi alue kerrallaan.

”Tietomalleihin syötettyjä määriä on hyödynnetty monin tavoin määrälaskennan apuna sekä erilaisissa analyyseissä päätöksenteon tukena. Työmaan toimintoja suunniteltiin ja visualisoitiin 3D-aluesuunnitelman avulla. Rungon asentamista seurattiin viikoittain tietomallipohjaisesti työmaan syöttämän tiedon avulla. Seurantamallissa esitettiin eri värein valmiit, viikon aktiiviset tai myöhässä olevat asennukset. Asennusseurantaa tehtiin rungon lisäksi myös sisätyövaiheessa. Tietomalleja käytettiin myös aikataulun visualisointiin. Asennusaikataulun toimivuutta tutkittiin tietomallien avulla. 4D-video auttoi asennusjärjestyksen läpikäynnissä hankkeen eri osapuolien kanssa”, kuvailee tietomallien hyödyntämistä työmaalla suunnittelupäällikkö Pekka Korhonen SRV:ltä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin laajennus- ja muutostöiden allianssihankkeeseen kuuluvat Finavia, SRV, Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja Ramboll Finland Oy. Terminaalin laajennus avautui matkustajille viime vuoden joulukuussa, muutostöiden osalta työt vielä jatkuvat.

Tampereen Kansi ja Areena -hanke palkittiin kategoriansa parhaana hankkeena maailmassa

Myös Tampereen Kansi ja Areena -projekti sai menestystä Tekla Global BIM Awards 2022 -kilpailussa. Hanke voitti Sports & Recreation -kategorian, jossa palkitaan monipuolisimmin ja edistyksellisimmin tietomalleja hyödyntäneet urheilu- ja vapaa-ajan projektit.

”Kansi ja Areena on ainutlaatuinen kohde, joka valmistui haastavalle paikalle rautatien päälle keskelle kaupunkirakennetta. Turvallisuussuunnittelussa, työmaan hallinnassa, aikataulutuksessa sekä aluesuunnittelussa tietomalli on ollut korvaamaton. Sillä pystyttiin mahdollistamaan kannen rakentaminen ja raideliikenteen yhteensovittaminen koko projektin ajan. Ilman tietomallia projektin eteneminen olisi ollut mahdotonta haasteelliseen pandemia-aikaan näin monimuotoisessa ja uniikissa hybridihankkeessa”, kertoo Tampereen Kansi- ja infra -projektin päällikkö Jenni Ala-Mantila SRV:ltä. 

Kansi ja Areena -projektissa erityisiä haasteita toivat hankkeen laajuus, useiden suunnittelualojen vaikeusasteet, projektiosapuolten määrä sekä vastuualueiden osittaiset limittymiset. 

Hankkeessa toteutettiin alustava InfraBIM-pohjainen tietomalli. Infra- ja liikennesuunnittelu toteutettiin monipuolisesti ja liikennejärjestelyissä käytettiin simulointeja. SRV Rakennus Oy:n, Ramboll Finland Oy:n ja ARCO Tampereen tiimi työsti noin 500 mallia Tekla Structuresin, Tekla Model Sharingin, Trimble Connectin ja Trimble® SketchUp®:n avulla. Kestävä kehitys -näkökulmat otettiin huomioon esimerkiksi lauhdelämmön talteenottojärjestelmällä ja aurinkokeräimillä.

”Laaja yhdistelmämallin käyttö auttoi hallitsemaan haasteita, sillä hankkeessa käytettiin tietomallinnusta kattavasti kaikkia suunnittelualoja sekä useita tuoteosatoimittajia myöten”, Ala-Mantila kertoo.

Molemmat hankkeet ovat nyt kaksinkertaisia BIM-voittajia. Tampereen Kansi ja Areena -hanke palkittiin aiemmin tänä vuonna Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards -kilpailun voittajana. Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus- ja muutoshanke voitti vuoden 2021 Tekla BIM Awards Suomi ja Baltia -kilpailun. Tämän vuoden Tekla Global BIM Awards -kilpailuun osallistuivat alueellisten kisojen parhaimmat projektit vuosilta 2021 ja 2022.

Kilpailun tulokset julkistettiin tänään 4.10.2022. 

Lisätiedot:

Pekka Korhonen, suunnittelupäällikkö, SRV, p. 050 404 4221, pekka.korhonen@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, p. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi

Jenni Ala-Mantila, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Tampereen Kansi- ja infra -projektin päällikkö, SRV, p. 040 535 9512, jenni.ala-mantila@srv.fi

Riikka Leinonen, viestinnän asiantuntija, SRV, p. 040 182 1631, riikka.leinonen@srv.fi

Tiedotteen liitteenä olevat kuvat: Tuomas Uusheimo, SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook    LinkedIn    Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja