srv_nuorisopaneeli_redi.jpg

SRV:n Meidän kaupunki -nuorisopaneeli lähti pohtimaan tulevaisuuden kestäviä kaupunkeja

UUTINEN     16.1.2020     12.00

Iloinen puheenporina täytti SRV Living roomin tiistaina Kalasatamassa, kun SRV:n nuorisopaneeli kokoontui ensimmäistä kertaa. Nuorisopaneeli haastaa SRV:tä kehittämään koteja ja kaupunkeja nuorten tarpeet ja toiveet huomioiden.

Tekeminen rakennusalalla on hyvin tulevaisuusorientoitunutta. Nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat kaupunkien viihtyvyyteen pitkälle tulevaisuuteen, ja siksi kehittämistyössä on hyvä saada mahdollisimman monen eri sidosryhmän ääni kuuluviin.

SRV:n nuorisopaneelin jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja ensimmäinen toimintavuosi alkoi tammikuussa 2020. SRV:n toimitusjohtajan Saku Sipolan paikan kansainvälisenä tyttöjen päivänä vallannut 16-vuotias Anna Mäkilä toimii puheenjohtajana ensimmäisen kauden.

”Tärkein periaatteemme on antaa mahdollisimman paljon vapautta nuorisopaneelille. Nuoret pääsevät itse vaikuttamaan siihen, mihin he haluavat vuoden aikana keskittyä. Alustavia teemoja tälle vuodelle ovat asuminen tulevaisuudessa, ilmastonmuutos, nuorten työllistyminen alalle ja tulevaisuuden työ, mutta nuorisopaneeli loppukädessä päättää, mihin he haluavat vuoden aikana keskittyä”, avaa SRV:n vastuullisuusjohtaja Anne-Maria Flanagan

Ensimmäisessä tapaamisessa nuoret loivat paneelille säännöt ja ideoivat tulevan vuoden teemoja.

”Ensimmäisen tapaamisen jälkeen fiilis oli iloinen ja onnellinen, sillä tunsin heti, että tässä on mahtava porukka kasassa. Yllätyin positiivisesti, kuinka aktiivisesti kaikki osallistuivat keskusteluun ja kysyivät tiukkoja kysymyksiä SRV:läisiltä sekä kyseenalaistivat monia asioita ja päätöksiä. Nuorisopaneelissa on paljon erilaisia nuoria, joten saamme jokaiseen asiaan monta erilaista näkökulmaa ja -kantaa”, summaa Anna Mäkilä tunnelmia.

”Odotan innolla ensimmäistä toimintavuotta, sillä nuorisopaneelin porukka vaikuttaa mahtavalta ja uskon, että saamme paljon aikaan tänä vuonna. Jos ei muuta, niin ainakin saamme vakiinnutettua nuorisopaneelin toiminnan ja rakennettua raamit sille, mitä ja mikä nuorisopaneeli on. Itselleni tärkeimmät aiheet ovat ilmastoasiat rakentamisessa sekä nuorten ja erityisesti naisten saaminen rakennusalalle erilaisten urapolkujen kautta”, sanoo Anna Mäkilä.

SRV:n strategiana on kehittää ja rakentaa tiloja, koteja, työpaikkoja ja ympäristöjä, joissa ihmisten on hyvä asua, työskennellä ja elää. Nuorisopaneeli tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä SRV:n hankekehityksen kanssa.