Jätkäsaari_ilmakuva_600x400px.jpg

SRV ja Helsingin kaupunki jatkavat Bunkkeri-hankkeen suunnittelua

SRV YHTIÖT OYJ     UUTINEN      20.06.2022    KLO 12.00

SRV ja Helsingin kaupunki jatkavat Bunkkeri-hankkeen suunnittelua  

SRV ja Helsingin kaupunki jatkavat yhteistyössä Jätkäsaaren Bunkkerin kehittämistä ja suunnittelua. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää ensi vuonna mittavalla purkuprojektilla. Aikataulullisena tavoitteena on saada kohteen liikuntatilat käyttöön vuoden 2026 aikana, asunnot valmistuvat arviolta vuotta myöhemmin vuonna 2027. 

SRV:n laatimien suunnitelmien mukaan Bunkkerista on tarkoitus kehittää Jätkäsaareen vanhaa satamatoiminnan historiaa kunnioittava rakennus, jossa on asuntojen lisäksi monipuolisia liikuntapalveluita kaikille kaupunkilaisille. Uusiin tiloihin on tulossa uimahalli, sisäpelikenttiä sekä muita liikuntatiloja. Samaan naapurustoon on jo valmistunut koulu ja päiväkoti piha-alueineen, sekä vetovoimainen liikuntapuisto. 

“Valitusprosessin viivästettyä hanketta useilla vuosilla on nyt jatkuvan kehitys- ja suunnittelutyön tavoitteena varmistaa, että rakennettavat tilat palvelevat käyttäjien tarpeita ja täyttävät vastuullisen rakentamisen kriteerit. Erilaisten tilatyyppien ja toisiaan täydentävien toimintojen rakentaminen kokonaisuudeksi vaatii ”Rakennus palveluna” -ajattelutapaa ja elinkaariviisauden periaatteiden noudattamista”, sanoo SRV:n hankejohtaja Keijo Tikkala.

”Joustavien ja pitkäikäisten ratkaisujen suunnittelua ja valintaa jatketaan koko hankkeen ajan avoimen rakentamisen periaatteilla, mikä mahdollistaa käyttäjiä palvelevien tilojen muokkaamisen lähellä tilojen käyttöönottoa. Lopulliset päätökset rakentamisen käynnistämisestä tehdään arviolta kesällä 2023”, kertoo Tikkala.

SRV on jatkanut Bunkkerin suunnittelua ja teettänyt rakennuksessa tarkempia tutkimuksia valtuuston hyväksymän sopimuskokonaisuuden tultua lainvoimaiseksi lokakuussa 2021. Tutkimustulosten perusteella on ilmennyt, että rakennuksen turvallisuuden varmistamiseksi ja käyttöikätavoitteen saavuttamiseksi purkutoimenpiteitä joudutaan toteuttamaan alun perin suunniteltua laajempina. Rakennuksen käyttöikätavoite on 100 vuotta.

“Kaupungin tahtotilana on ollut varmistaa ja edistää sitä, että rakennukselle saavutetaan tavoiteltu 100 vuoden käyttöikä, ja että tilat vastaavat tarpeita ja ovat muuntojoustavia. Rakennuksen hiilitase sekä kohtuulliset käyttökustannukset ovat luonnollisesti myös kaupungille merkittäviä näkökulmia”, kertoo projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta. 

”Bunkkerin sijaitessa jo valmiiksi rakennetussa ympäristössä on ensiarvoisen tärkeää huomioida lähialueen asukkaat sekä muut toimijat, ja minimoida mittavasta rakennustyöstä aiheutuvat haitat. Bunkkeri tulee valmistuttuaan olemaan sijainniltaan ja maisemiltaan hyvin ainutlaatuinen ja monipuolinen rakennus, jossa yhdistyvät kodit sekä hyvät palvelut ja liikenneyhteydet”, Sipilä sanoo. 

Hankkeen etenemistä on mahdollista jatkossa seurata sekä Helsingin kaupungin että SRV:n internet-sivuilta. https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/jatkasaari 

Lisätiedot: 
Tuomo Sipilä, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, puh. 09 310 34249, tuomo.sipila@hel.fi 
Keijo Tikkala, hankejohtaja, SRV, puh. 040 183 0540, keijo.tikkala@srv.fi  
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Suomen Ilmakuva Oy  

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja