Sammontalo_AS_LL_TK_arkkitehdit_oy.jpg

Kiertotalouden kehittäminen osana SRV:n vastuullisuusstrategiaa – Sammontalon työmaa Lappeenrannassa toimii hyvänä esimerkkinä

SRV YHTIÖT OYJ     UUTINEN      13.6.2024     KLO 10.15

Kiertotalouden kehittäminen osana SRV:n vastuullisuusstrategiaa – Sammontalon työmaa Lappeenrannassa toimii hyvänä esimerkkinä

Kiertotalouden kehittäminen rakennusalalla on tärkeää, sillä rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % päästöistä. Vastuullisuus ja elinkaariviisas rakentaminen ovat osa SRV:n strategiaa.

”Sidosryhmillämme on laajalti hiilineutraaleja tavoitteita rakennushankkeiden osalta. Meidän tavoitteenamme on vastata näihin odotuksiin ja edistää sekä kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa että ilmastotavoitteita”, kertoo Johanna Arola, SRV:n vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö.

Tavoitteen mukaisesti muun muassa Sammontalon työmaalla Lappeenrannassa on panostettu kierrätykseen ja jätehuoltoon erinomaisin tuloksin.

Materiaalien uudelleenkäyttö on ensisijainen vaihtoehto

Kiertotalouden näkökulmasta ensisijainen vaihtoehto on uudelleenkäyttö, jossa rakennusosa tai -tuote käytetään sellaisenaan uudestaan. Näin vältetään uuden tuotteen tuotantoprosessin aiheuttama ympäristökuorma. Vanhan materiaalin uudelleenkäyttöön liittyy kuitenkin rajoituksia, ja niiden on täytettävä nykyiset viranomaismääräykset.

”Ympäristöministeriön vuoden 2022 linjauksen mukaisesti uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei oleellisesti muuteta alkuperäisestä. Kysymys siitä, mikä on olennainen muutos, ratkaisee merkittävästi sen, voidaanko uudelleenkäytettäviä tuotteita käyttää rakentamiseen”, Arola selventää.

CE-merkittömän uudelleenkäytettävän tuotteen kelpoisuus osoitetaan kansallisen lainsäädännön mukaan, eli käytännössä rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella. Purettavat rakennukset taas ovat elinkaarensa lopussa, jolloin myös niiden rakennusosien elinkaari on lopussa. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jääkin usein materiaalikierrätys.

”Uudelleenkäyttöä haastaa myös se, että tuotteiden pitää olla mitoiltaan oikeanlaisia sekä purku- ja uudiskohteet pitäisi saada ajallisesti kohtaamaan. Alalla olisi tarve toimijoille, jotka hyväksyvät uudelleenkäytettävät tuotteet. Esimerkiksi purkuliikkeet voisivat irrottaa osat ja toimittaa ne tehdaskunnostajalle, joka markkinoisi niitä eteenpäin ja toimittaisi tuotetiedot suunnittelijoille”, Arola sanoo.

Kiertotalous on osa EU:n taksonomiaa

Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi kuudesta taksonomian ympäristötavoitteesta.

”Taksonomia ohjaa meitä ymmärtämään, miten merkityksellistä työtä teemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tunnistamaan käytännön toimenpiteet”, Arola kertoo.

Toiminnassa huomioidaan taksonomian merkittävän edistämisen kriteerit suunnitteluvaiheessa, hankinnoissa ja työmaatoiminnoissa. Merkittävän edistämisen kriteerit sisältävät muun muassa raja-arvoja energiatehokkuudelle. Myös koko elinkaaren aikaisia päästöjä tulee seurata ja hiilijalanjälki laskea, vaikkei sille ole vielä asetettu virallisia raja-arvoja. Yli 5 000 m2 rakennusten osalta tehdään ilmantiiveys- ja lämmönpitävyysmittaukset valmistumisvaiheessa.  

DNSH (Do no Significant harm) -periaatteen mukaisesti kiertotalouden osalta tehdään hankekohtainen suunnitelma, jotta vältytään käyttämästä materiaaleja tai luonnonvaroja tehottomasti tai kestämättömästi. Samalla noudatetaan jätehuollon vaatimuksia, muuntojoustavuus huomioiden.

Yrityksen tulee myös turvata sosiaaliset vähimmäissuojatoimet eli ihmisoikeus- ja työoikeusasiat YK:n, OECD:n ja ILO:n eettisten periaatteiden mukaisesti. Näihin teemoihin kuuluu muun muassa ihmisoikeudet, korruption vastainen toiminta, oikeudenmukainen kilpailu ja verotus.

SRV mukana Rakentamisen muovit Green deal -sopimuksessa

Rakentamisessa muovijätettä muodostuu erityisesti pakkausjätteestä, jota kerätään usein erikseen (kalvomuovit). Samaan kategoriaan kuuluvat usein suojaukseen käytetyt kiristemuovit. Muita muovijätteitä ovat esimerkiksi putkenpätkät ja muovieristeet.

SRV on tammikuussa 2024 sitoutunut vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit Green deal –sopimukseen, joka tukee kiertotaloutta rakentamisessa käytettyjen muovien osalta. Jatkossa SRV järjestää kaikissa uusissa hankkeissa erilliskeräyksen rakentamisessa syntyville kalvomuoveille.

Jätehuolto määritellään tarkasti urakoitsijan kanssa – Sammontalon lajitteluaste on erinomainen

Jokaisella työmaalla tehdään jätehuoltosuunnitelma yhteistyössä jätehuoltourakoitsijan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kaikki projektit ovat syntypaikkalajitteluasteen tavoitteiden piirissä.

Sammontalolla jätteiden lajitteluun on panostettu alusta alkaen. Työmaalla varmistetaan, että jätteet lajitellaan oikein, jotta kaikki jätejakeet saadaan mahdollisimman hyvin kierrätettyä.

”Sammontalon työmaalla syntypaikkalajitteluaste on erinomainen. Kerättävät jätejakeet on määritelty jätehuoltourakoitsijan kanssa. Hyvä lajitteluaste ei synny itsestään, se vaatii huolellisuutta ja asiaan panostamista”, kertoo SRV:n projektijohtaja Harri Martin.

Lappeenrannan Sammontalon hankkeella pidettiin 23.5. tilaisuus, jonka aiheena oli kiertotalous ja sen toteutus työmaalla. Tilaisuuteen osallistuneet EU:n ilmastolähettiläs sekä edustajat Lappeenrannan kaupungilta ja Plastlife-hankkeesta Lappeenrannan yliopistolta pääsivät kuulemaan Johanna Arolan puheenvuoron kiertotalouskäytännöistämme ja EU-taksonomianmukaista toiminnastamme.

Työmaavierailulla osallistujat pääsivät myös konkreettisesti näkemään miten Sammontalon hankkeella hoidetaan puurakentaminen, jätehuolto ja muovien kierrätys. Työmaata tilaisuudessa edustivat Harri Martin, Kimmo Hämäläinen ja Petri Tervonen.

Lisätietoja:

Harri Martin, projektijohtaja, SRV,  puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi

Liitteenä oleva kuva: SRV, AS LL TK Arkkitehdit Oy