Laajakuva työmaasta_2.jpg

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus- ja muutostyöt etenevät aikataulussa

UUTINEN                  23.1.2020             10.30

Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 2 laajenee uudisosalla, johon tulevat upouudet lähtö- ja tuloaulat, turvatarkastus, matkatavaroiden luovutus ja uutta tilaa matkustajien vastaanottamista varten. Samalla nykyiset lähtö- ja tuloaulat muuttuvat porttialueeksi. Laajennusosan rungon elementtiasennukset alkoivat ennen joulua ja jatkuvat ensi kesään asti. Työt ovat edenneet aikataulussa ja tavoitteena on, että vuoden 2020 syksyllä koko uudisrakennus olisi jo harjakorkeudessa.

Laajennus on osa Finavian miljardin euron kehitysohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2014. Investoinnilla vahvistetaan Helsinki-Vantaan asemaa merkittävänä eurooppalaisena lentokenttänä, joka pystyy palvelemaan kasvavia matkustajavirtoja.

Allianssimallilla toteutettavan terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeen työmaalla työskentelee noin 400 rakennusalan ammattilaista. Suunnittelijoita hankkeessa on mukana liki 200. Kaiken kaikkiaan terminaali 2:n laajennus- ja muutoshankkeen parissa työskentelee lähes 1000 henkilöä. Allianssissa hankkeen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan yhdessä riskit ja hyödyt allianssin toimijoiden kesken jakaen. T2 allianssiin kuuluvat Finavia, SRV sekä suunnitteluryhmään kuuluvat Arkkitehtitoimisto ALA Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy ja Ramboll Finland Oy.

Päätoteuttaja SRV käynnisti lentoaseman terminaali 2:n laajennusosan toteutusvaiheen osalta tärkeät valmistelevat työt alkuvuodesta 2019.

 

Uuden pysäköintitalon runko valmis

Työt laajennustyömaalla käynnistyivät alkuvuodesta 2019 kahden laajennusosan tieltä poistuvan pysäköintihallin purkutöillä. Lentoaseman asiakkaita 30 vuotta palvelleet pysäköintihallit P1 ja P2 saivat viime talven ja kevään aikana väistyä laajennusosan työmaan alta.

Uusi pysäköintitalo P1/P2 nousee terminaali 2:n välittömään läheisyyteen. Pysäköintitaloon rakennetaan 9 kerrosta. P1 rakentuu maan alle, kerroksiin 1-2 tulee pikapysäköinti ja kerroksiin 3-8 uusi P2.

Uuden pysäköintihallin runko on nyt valmis. Työt parkkihallissa jatkuvat lattiavaluin ja julkisivuasennuksin. Uuteen, laajuudeltaan 53 000 bruttoneliömetrin pysäköintihalliin tulee pysäköintitilaa noin 2000 autolle ja sieltä on suora sisäyhteys terminaali 2:een. Sisälle pysäköintitaloon tulee kymmeniä sähköautojen latauspaikkoja ja parkkihallin seinät katetaan aurinkopaneeleilla.

Tavoitteena on, että ensimmäiset pysäköijät ajavat uuteen pysäköintitaloon viimeistään syksyllä 2020.

 

Isot muottirakenteet nousseet työmaakaivannosta

Kuva:PERI Suomi Ltd Oyj

 

Työmaalla näkyivät syksyllä huomiota herättävästi isot muottirakenteet. Isot muotit ovat nyt pääosin poistuneet, kun uuteen pysäköintihalliin johtavan ajorampin seinävalut ovat lähes valmiit.

 

Muutostöitä matkustajavirtojen keskellä

Terminaali 2:n laajennuksen lisäksi lentoasemalla tehdään lukuisia muutostöitä. Osana muutoksia mm. palvelutiskejä on siirretty ja matkustajien kulkureittejä muutettu.

Lentoasema elää yötä päivää, mikä tarkoittaa sitä, että rakentajat työskentelevät keskellä ympärivuorokautista toimintaa ja asiakasvirtoja. Lentoaseman valot eivät ole koskaan pois päältä eivätkä ovet sulkeudu koskaan. Vuorokauden ympäriinsä pyörivä toiminta asettaa uudistustöille ehtoja, joiden mukaan on mentävä. Töitä tehdään nopealla syklillä, koska lentoasematoimintoja ei saa häiritä eikä keskeyttää.

Järjestelyitä on tehty vaiheittain vilkkaana kulkevien matkustajavirtojen keskellä. Viime vuonna lentoaseman kautta kulki 22 miljoonaa matkustajaa. Uudistusten tarkoituksena on valmistautua yhä kasvavaan lentomatkustajien määrään. Finavian arvioiden mukaan lentoasemalle odotetaan jopa yli 30 miljoonaa matkustajaa vuoteen 2030 mennessä.

 

Seuraa etenemistä työmaakameran kautta

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennustyömaan etenemistä voi nyt seurata työmaakamerasta SRV:n verkkosivuston kautta osoitteessa: https://www.srv.fi/tyomaa/t2-helsinki-vantaan-terminaalilaajennus/

Lisätietoja Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelmasta: https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/lentoasemat-kehittyvat/helsinki-vantaan-kehitysohjelma