ESL_SRV_2020.jpg

Espoonlahti voitti toistamiseen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun

UUTINEN                  13.2.2020             15.45

Espoonlahti voitti toistamiseen Turvallisin metrotyömaa -kilpailun

Espoonlahden metrotyömaan projektinurakoitsijana toimiva SRV on voittanut nyt jo toisen kerran peräkkäin Länsimetron työturvallisuuskilpailun. Turvallisin metrotyömaa -kilpailu kannustaa ennaltaehkäisevään työhön ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Kilpailussa palkitaan käynnissä olevien metrourakoiden turvallisiin työmaa. Palkinto annetaan puolivuosittain.  

"Voitto ei tule yhden tai kahden henkilön ansiosta – siihen tarvitaan koko työmaan porukka. Voitto kuuluu kaikille tässä hankkeessa työskenteleville. Työturvallisuuden eteen tehdään töitä päivittäin sata prosenttisesti työmaapäällikkö Jussi Lahden esimerkillä", sanoo Espoonlahden urakassa työsuojelupäällikkönä työskentelevä SRV:n Jonne Juutilainen.

Kilpailussa huomioidaan työturvallisuuden kuusi eri osa-aluetta, jotka ovat MVR-/TR-mittarit*, toimenpiteisiin johtaneet turvallisuushavainnot, läheltä piti-tilanteet, onnettomuustapahtumat, ympäristövahingot sekä omaisuusvahingot. Espoonlahden työmaa keräsi kilpailussa eniten pisteitä MVR- ja TR-mittareiden osuudesta. Espoonlahden työmaa teki myös eniten toimenpiteisiin johtaneita turvallisuushavaintoja, joita kertyi 793 kappaletta. Edellisellä kilpailukierroksella Espoonlahdella oli havaintoja 314. Myös ratalinjan työmaa teki toimenpiteisiin johtaneita turvallisuushavaintoja runsaasti, 685 kappaletta.

Turvallisuustyö päivittäistä tekemistä

Edellisen voiton jälkeen Espoonlahden työmaan turvallisuutta on parannettu esimerkiksi lisäämällä hälytysjärjestelmiä työmaalla ja kehittämällä turvallisuushavaintojen kirjaamis- ja korjaamiskäytäntöjä. 

"Espoonlahden työmaalla turvallisuuden eteen tehdään töitä päivittäin, eikä siitä saa tinkiä ollenkaan. Jokainen työsuoritus pitäisi aloittaa miettimällä, kuinka työ tehdään turvallisesti. Kaikki ovat velvollisia toimimaan yhteistyössä työturvallisuuden varmistamiseksi. Alusta alkaen SRV:n työmaalla on ollut selkeä linja toimintatavoista ja pelisäännöistä – urakoitsijoilla tai kenellekään muulle ei ole annettu siimaa työturvallisuudesta lepsumiseen. Jokaisen täytyy sitoutua annettuihin ohjeisiin, suunnitelmiin ja turvavarusteiden käyttöön sekä raportoimaan turvallisuuspuutteet", korostaa Juutilainen. 

Tavoitteena nolla tapaturmaa 

Rakennuttajana Länsimetro haluaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja kannustaa urakoitsijoita kehittämään työturvallisuuskulttuuria.

"Länsimetro kannustaa rakennuskohteita Turvallisin metrotyömaa -kilpailun myötä kiinnittämään turvallisuuteen huomiota jo ennakolta ja tekemään korjaavia toimenpiteitä onnettomuuksien välttämiseksi. Tavoitteena on nolla tapaturmaa", summaa Länsimetron turvallisuuspäällikkö Susanna Laukkanen kilpailun tavoitteet.  

*MVR-mittari on havainnointiin perustuva menetelmä maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustason mittaamiseksi. MVR-mittarilla havainnoidaan kunnossa olevat ja parannusta vaativat turvallisuusasiat. TR-mittari on puolestaan talonrakennustyömaan turvallisuuden mittausmenetelmä. Turvallisuusmittari kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja myönteisen palautteen avulla motivoi kehittämään työtapoja.
 

Ladattavat kuvat