Wintteri Sisäänkäyntiaukio.jpg

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointihanke Wintterin rakentaminen käynnistyy

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      24.1.2022  KLO 14.30

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointihanke Wintterin rakentaminen käynnistyy

SRV ja Uudenkaupungin kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin toteutusvaiheen käynnistämisestä. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa SRV sitoutuu rakentamaan kiinteistön sekä huolehtimaan sen kunnosta ja ylläpidosta seuraaviksi 20 vuodeksi eteenpäin. Urakkasopimuksen arvo on 59,7 miljoonaa euroa ja elinkaaripalvelujakson arvo 28,2 miljoonaa euroa. Rakennustyöt käynnistetään tammikuussa 2022 purku- ja maanrakennustöillä ja kohde valmistuu vuoden 2025 helmikuuhun mennessä. Toteutusvaiheen sopimuksen myötä hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan tammikuussa.

Monitoimijatalo Wintteristä tulee monipuolisesti vetovoimainen ympäristö kohtaamisille sekä osaamisen ja liikunnallisuuden edistämiselle. Samassa rakennuskompleksissa on pienten lasten päivähoitoa, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, taiteen perusopetusta, vapaata sivistystyötä sekä eri liikuntalajien harjoittamista. Myös yhdistykset, seurat ja yksityiset toimijat käyttävät tiloja. Tilat tulevat olemaan osin yhteiskäyttöisiä. Keskeisistä aulatiloista, aulan ympärillä olevista tiloista, ravintolatiloista, katsomoportaista, digitaalisesta kirjastosta, opistojen tiloista jne. muodostuu ns. kaupunkiverstas eli kaikkien kaupunkilaisten avoin harrastamisen, kohtaamisten ja toiminnan alue. Lisäksi kiinteistöön rakennetaan kaupunkilaisille uusi uimahalli ja iso sisäliikuntahalli. Hankkeen laajuus on noin 22 500 bruttoneliömetriä.

”Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointihankkeessa on tehty kattavaa suunnittelutyötä kehitysvaiheen ajan, ja nyt lähdemme suurella innolla käynnistämään varsinaiset rakennustyöt. Yhteistyö kaupungin ja suunnittelutiimin välillä on ollut erinomaista. Uskomme vakaasti, että toteutettava rakennus tuo valmistuessaan merkittävää lisäarvoa kaupungille, ja elinkaarimalli varmistaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen optimaalisen kunnon pitkälle tulevaisuuteen, kun kiinteistön rakentaminen ja ylläpito toteutetaan elinkaarimallilla yhden toimijan toimesta”, toteaa SRV:llä hankkeesta vastaava Lounais-Suomen aluejohtaja Lari Mallius.

Hankkeessa panostetaan elinkaariviisaisiin ratkaisuihin

Wintterissä energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, sillä hanke toteutetaan A-energialuokkaan. Hankekokonaisuuteen sisältyvän uimahallin energiatehokkuuteen panostetaan erityisesti, sillä se on energiankulutukseltaan merkittävässä roolissa. Hankkeen lämmitys- ja jäähdytysenergia toteutetaan uusiutuvalla energialla, maalämmöllä, joka mahdollistaa rakennukselle pienen käytönaikaisen hiilijalanjäljen. Lisäksi kiinteistösähkö tuotetaan osittain aurinkopaneeleilla. Sisäilman laatuun ja valvontaan kiinnitetään hankkeessa erityistä huomiota koko elinkaaren ajan.

”On innostavaa lähteä uuteen vaiheeseen käyttäjäyhteistyössä urakoitsijan ja palvelutuottajan kanssa. Yhteistyö SRV:n ja arkkitehtien kanssa on sujunut erinomaisesti. Kuuntelemalla hankkeen parhaita asiantuntijoita eli loppukäyttäjiä saamme kaupungin tarpeita palvelevan uudenaikaisen monitoimijatalon”, kertoo Uudenkaupungin hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistö.

Hankkeen alkuperäinen aikataulu viivästyi valituksista johtuen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lopulta valituslupahakemukset, jotka koskivat Wintterin asemakaavaa ja maaliskuussa 2021 tehtyä Turun hallinto-oikeuden päätöstä. Kehitysvaiheen ja viivästyksen aikana työstettiin yhdessä käyttäjien kanssa hankkeen sisätilojen ja toiminnan suunnittelua, sekä energiaratkaisujen toteutusta ja rakennusteknisten ratkaisujen suunnittelua. Samalla aloitettiin työmaan valmistelevat työt.

Lisätiedot:
Lari Mallius, aluejohtaja, SRV, puh. 050 326 2408, lari.mallius@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi  

Marko Kivistö, projektipäällikkö, Uudenkaupungin kaupunki, puh. 040 621 4831, marko.kivisto@uusikaupunki.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Arkkitehdit Von Boehm – Renell Oy, SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook    LinkedIn    Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja