SRV_Oulunpääpoliisiasema ja vankila.jpg

Uuden pääpoliisiaseman ja vankilan rakentaminen käynnistyy Oulun Ruskonselässä

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      15.9.2022  KLO 09.00

Uuden pääpoliisiaseman ja vankilan rakentaminen käynnistyy Oulun Ruskonselässä

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopineet Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan toteutusvaiheen käynnistymisestä. Kärkihankeallianssimallilla toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 130 miljoonaa euroa, josta SRV:n sopimuksen arvo on noin 107 miljoonaa euroa. Kyseessä on ensimmäinen Suomessa samalle tontille rakennettava poliisin ja vankilan yhteishanke. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2022. Pääpoliisiasema valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä ja vankila lokakuussa 2025. Toteutusvaiheen sopimuksen myötä hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan syyskuussa.

”Hienoa saada tämä alueellisesti merkittävä hanke nyt käyntiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Pystymme hyödyntämään aikaisemmin toteutetuissa turvaluokitelluissa kohteissa hankittua osaamistamme tässäkin hankkeessa. Aiemmin olemme toteuttaneet Hämeenlinnaan uuden naisvankilan, Joensuuhun oikeus- ja poliisitalon hankkeen sekä Lappeenrantaan poliisilaitoksen peruskorjauksen. Mittavan kokoinen hanke tuo paikallisesti merkittäviä työllistämisvaikutuksia jo rakentamisvaiheessa”, kertoo SRV:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Juha Huhtanen.

Aiemmin erillään sijainneiden toimintojen toteuttaminen yhdeksi kokonaisuudeksi synnyttää merkittäviä toiminnallisia, logistisia ja tilankäytöllisiä hyötyjä. Pääpoliisiasemaan sijoitetaan poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta ja poliisivankila. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö. Oulun vankilaan toteutetaan 100-paikkainen tutkinta- ja vankeusvankila miehille ja naisille sekä nuoriso-osastot. Poliisiaseman ja vankilan väliin sijoitetaan sisäyhteydellä toimijoiden yhteisiä tiloja, kuten turvatarkastus ja kokoustiloja. Yhteiseen käyttöön sijoitetaan myös käräjäoikeuden istuntosali, jossa käsitellään vangittujen koskevia rikosasioita. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 32 000 bruttoneliötä.

Tontilla on aloitettu raivaus- ja maansiirtotyöt elokuussa. Pääpoliisiaseman rakennustöiden on tarkoitus alkaa syksyllä 2022 ja rakennus valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Vankilan osalta rakentaminen käynnistyy keväällä 2023 ja se valmistuu lokakuussa 2025. Hanke on turvaluokiteltu hanke.

”Tavoitteena on toteuttaa Oulun poliisilaitokselle ja Oulun vankilalle konseptien mukaiset terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat. Nykyisin poliisilaitoksen toiminnat ovat hajautettuna viiteen eri pisteeseen, ja Oulun vankila toimii historiallisessa rakennuksessa, jonka vanhin osa on otettu käyttöön vuonna 1885. Poliisin lupapalvelut jäävät Oulun keskustaan myös jatkossa uuden poliisitalon valmistuttua”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen Pohjois-Suomen alueen rakennuttamisryhmän päällikkö Harri Karjula.

”Oulun pääpoliisiasemahanke on yksi viidestä vireillä olevasta pääpoliisiasemahankkeesta. Lajissaan ensimmäinen yhteishanke Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on pilotti, jota tullaan seuraamaan tarkoin ja jollaisia maahan on tarkoitus tuottaa lisää. Ratkaisut noudattelevat valtion toimitilastrategiassa annettuja linjauksia tilojen yhteiskäyttöisyydeltä. Pääpoliisiasemahanke on toinen rakenteilla oleva, uuden poliisitalokonseptin mukainen iso pääpoliisiasema. Olemme hankkeesta hyvin innoissamme ja tyytyväisiä, että rakentaminen on nyt saatu käyntiin pitkällisen odotuksen jälkeen”, toteaa Poliisihallituksen teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna, jonka johtama yksikkö vastaa hankkeen toteutuksesta poliisihallinnon puolesta.

Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota mahdollisimman vähähiilisten ratkaisujen toteuttamiseen. SRV:n työmaat siirtyivät päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien ja Senaatti puolestaan on sitoutunut Päästöttömät työmaat -green deal-sopimukseen. Hankkeen yhteisenä tavoitteena on rakennuksen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen vähentäminen ja tilojen muunneltavuus. Myös sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien terveellisyyteen, rakennuksen huollettavuuteen ja korjattavuuteen sekä jätehuollon kehittämiseen kiinnitetään huomiota.

Hankkeen tilaajana ja rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa valtion kiinteistöistä ja työympäristöistä, niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Senaatti noudattaa toiminnassaan valtion omakustannusperusteista vuokrajärjestelmää, jossa vuokrilla katetaan kiinteistöjen investoinnit, ylläpito ja muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut.

Hankekokonaisuuden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Uki Arkkitehdit Oy ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Lisätiedot:
Juha Huhtanen, aluejohtaja, Pohjois-Suomi, SRV, puh. 040 582 0786, juha.huhtanen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi  
Harri Karjula, Pohjois-Suomen alueen rakennuttamisryhmän päällikkö, Senaatti-kiinteistöt, puh. 0500 584 216, harri.karjula@senaatti.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Uki Arkkitehdit Oy ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook    LinkedIn    Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja