KUR-Pietari-Kalmin-Kadulta.jpg

SRV toteuttaa uuden luonnontiedelukion tilat Kumpulaan Helsingin Yliopistokiinteistöille

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      8.6.2021  KLO 08.30

SRV toteuttaa uuden luonnontiedelukion tilat Kumpulaan Helsingin Yliopistokiinteistöille

SRV ja Helsingin Yliopistokiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kumpulan luonnontiedelukion uudisrakennuksen toteuttamisesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 22 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus noin 16,5 miljoonaa euroa. SRV on ollut mukana laatimassa rakennuksen hankesuunnitelmaa tarjouskilpailuvaiheessa kokoamallaan konsortiolla syksystä 2020 alkaen. Hanke eteni alkuvuodesta 2021 noin puoli vuotta kestävään kehitysvaiheeseen, ja toteutussopimuksen myötä hanke siirtyy nyt SRV:n tilauskantaan. SRV rakentaa parhaillaan useita eri kouluhankkeita pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomen alueella.

Uudet tilat toteutetaan Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen. Tavoitteena on luoda yliopistokampuksen osana oleva turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja muuntojoustava oppimisympäristö 900 opiskelijan käyttöön. Viisikerroksisen uudisrakennuksen laajuus on noin 5400 bruttoneliömetriä ja rakennus toteutetaan puurakenteisena. Kehitysvaiheen aikana haettiin yhteisesti osapuolten kanssa lopulliset toteutusratkaisut, jotka palvelevat parhaiten hankkeelle asetettavia tavoitteita. Rakennustyöt käynnistyvät arviolta kesällä 2021 ja uusi lukio valmistuu opiskelijoiden käyttöön syyslukukauteen 2023.

”Lähdemme jälleen innolla mukaan toteuttamaan uutta koulurakennusta, tällä kertaa Kumpulan kampukselle. On hienoa olla mukana rakentamassa tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Parhaillaan pääkaupunkiseudulla on käynnissä mittavia kouluhankkeitamme Helsingin Myllypurossa, Maunulassa ja Arabiassa sekä Espoon Matinkylässä, Tapiolassa ja Leppävaarassa”, toteaa SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisesta vastaava johtaja Jouni Forsman.

Koulun arkkitehtisuunnitelmista vastaa Arkkitehdit AFKS ja talotekniikkaurakasta Quattroservices Oy.  Uudisrakennuksen toteuttaminen yliopiston Kumpulan kampuksen yhteyteen mahdollistaa lukiolle suunniteltavan uudisrakennuksen sekä yliopiston olemassa olevien tilojen tehokkaan yhteiskäytön. Toteuttamalla osittain yhteiskäyttöisiä tiloja luodaan monipuolisia mahdollisuuksia luonnontieteen opiskeluun ja yhteisöllisyyden lisäämisen kampuksella. Käyttäjän mukanaolo hankkeen alusta asti rakentaa pohjaa innovatiivisuuden käytölle parhaan tuloksen aikaansaamiseksi.

”Hanke tukee Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laajaa tiedekasvatustoimintaa ja opettajakoulutusta, antaen mahdollisuuden uusien yhteistyöideoiden nopeaan testauksen kumppanilukion kanssa. Samalla se antaa myös lukiolaisille mahdollisuuden kokea hyvin läheltä, miten huippuyliopistossa tehdään tiedettä.  Koulun sijainnin kampuksen yhteydessä ennakoidaankin lisäävän kiinnostusta opiskella Kumpulassa”, toteaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund Helsingin yliopistosta.

“Tämä hanke on hieno esimerkki siitä, miten parhaiden osaajien yhteistyöllä kehitetään kestävää kampusta”, sanoo kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen Helsingin yliopistokiinteistöistä.

Lisätiedot:

Jouni Forsman, johtaja, Toimitilat, pks, SRV, puh. 0405190129, jouni.forsman@srv.fi
Marko Räisänen, projektipäällikkö, SRV, puh. 040 684 4888, marko.raisanen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi

Tiedotteen liitteenä olevat kuvat: Arkkitehdit AFKS, SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.