Ruutanan koulu_Ulkokuva_Arkkitehdit von Boehm.jpg

SRV toteuttaa Ruutanan koulun 400 lapselle Kangasalla

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN    27.12.2022  KLO 10.50

SRV toteuttaa Ruutanan koulun 400 lapselle Kangasalla

Kangasalan kaupunki on valinnut SRV:n toteuttamaan Ruutanan koulukeskuksen uudis- ja korjausrakennushankkeen. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan kouluhankkeen arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Rakentamisen valmistelut käynnistyvät välittömästi, ja hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan joulukuulle.

Hanke koostuu tontilla sijaitsevien rakennusten korjauksista ja uudisrakennuksen rakentamisesta olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Uudisrakennuksen rakennustyöt aloitetaan maaliskuussa 2023, ja rakennustöiden on määrä valmistua uudisrakennuksen osalta marraskuussa 2024. Uudisrakennuksen laajuus on noin 5300 bruttoneliömetriä.

Lisäksi alkuvuoden 2025 aikana saneerataan tontilla sijaitseva vuonna 1925 valmistunut puukoulu. Samalla puretaan toinen tontilla sijaitsevista vanhoista kivikouluista sekä tehdään pihatyöt. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan kesän 2025 aikana. Koulukeskukseen tulee tilat 0.–6. luokkien noin 390 lapselle.

”Kouluhankkeet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita, joissa pääsemme toteuttamaan viihtyisiä ja oppimista tukevia tilaratkaisuja lapsille ja nuorille. Rakennamme paraikaa myös Kangasalan Lamminrahkaan uutta koulukeskusta, ja Ruutanan kouluhanke on luontevaa jatkoa hyvin sujuneelle yhteistyölle Kangasalan kaupungin kanssa”, toteaa SRV:n Alueyksiköiden johtaja Henri Sulankivi.

Kangasalan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ruutanan koulukeskushankkeessa rakentamisvaiheen vähähiilisyystavoitteena on rakentaa mahdollisimman muuntojoustava ja pitkäikäinen rakennus. Uudisrakennus on energiatehokkuudeltaan A-luokkaa. Myös materiaalivalinnoissa huomioidaan vähähiiliset materiaaliratkaisut. Rakennuksen julkisivu on pääosin paikalla muurattua tiiltä.

”Kyseessä on Kangasalan kaupungille tärkeä ja odotettu hanke. Hanke on kohteena haastava, sillä töitä tehdään käynnissä olevan koulun vieressä ja hanke sisältää uudisrakentamista sekä vanhan koulun peruskorjausta. Yhteistoimintaurakkamuodolla halusimme minimoida hankkeen riskit. SRV sai vertailussa hyvät laatupisteet ja olemme tyytyväisiä saadessamme osaavan urakoitsijan toteuttamaan koulukeskushanketta”, kertoo Kangasalan kaupungin rakennuspäällikkö Merja Saarilahti.

Lisätiedot:

Henri Sulankivi, johtaja, Alueyksiköt, SRV, puh. 040 820 7228, henri.sulankivi@srv.fi

Riikka Leinonen, viestinnän asiantuntija, SRV, p. 040 182 1631, riikka.leinonen@srv.fi

Merja Saarilahti, rakennuspäällikkö, Kangasalan kaupunki, puh. 050 550 9062, merja.saarilahti@kangasala.fi (lomalla 27.12.–30.12.2022)

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Arkkitehdit Von Boehm - Renell Oy

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja