SYK_Research Hub.jpg

SRV toteuttaa Research Hubin Tampereen Sähkötalon yhteyteen ja peruskorjaa vanhan rakennuksen

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN    7.5.2024  KLO 13.00

SRV toteuttaa Research Hubin Tampereen Sähkötalon yhteyteen ja peruskorjaa vanhan rakennuksen

SRV ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ovat allekirjoittaneet projektinjohtourakkasopimuksen Tampereen yliopiston Hervannan kampusalueelle nykyisen Sähkötalon yhteyteen rakennettavasta Research Hub -uudisrakennuksesta ja siihen linkittyvien osien peruskorjaushankkeista. Toukokuulle kirjattavan sopimuksen kokonaisarvo SRV:lle on noin 47 miljoonaa euroa.

Research Hub on vaativia laboratoriotiloja sisältävä yliopistorakennus, jonka pääkäyttäjänä on Tampereen yliopisto. Uudisrakennus sijoittuu olemassa olevien Sähkötalon rakennusten väliin, jonka lisäksi uudisrakennuksen alta puretaan vanhoja Sähkötalon osia. Uudisrakennukseen keskitetään yliopiston kokeellisen tutkimuksen ympäristöjä, jolloin saavutetaan toiminnallisia ja tilallisia synergioita, taloteknisiä hyötyjä ja tuetaan monialaisuuden potentiaalia eri toimijoiden kesken.  

”Olemme työstäneet hanketta tiiviissä yhteistyössä niin yliopiston kuin muidenkin hankkeen sidosryhmien kanssa jo pitkään. Hanke mahdollistaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka tukee yliopiston tutkimustoimintaa ja tuo tilojen käyttäjille uuden toimintaympäristön hyödynnettäväksi. Sähkötalo Research Hub on yksi vaativimmista hankkeista, joita olemme toteuttaneet. Luotamme SRV:hen hankkeen toteuttajana ja olemme varmoja, että heillä on kunnianhimoa toteuttaa hanke niin, että lopputulos vastaa sille asettamiamme tavoitteita”, kommentoi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Sanna Sianoja.

Vaativia laboratoriotiloja ja talotekniikkaa

Uudisrakennus sisältää useita laboratorioita aputiloineen, joten talotekniikkatöiden määrä urakassa on suuri ja toteutus on luonteeltaan haastava. Rakentamiseen oman haasteensa tuo myös sijainti tiiviisti rakennetun kampuksen alueella, jossa osa tiloista on käytössä korjaustöiden ajan.

”Sähkötalon peruskorjaus ja Research Hub edellyttävät teknisesti vaativien tilojen monialaista osaamista. Tuomme hankkeeseen monipuolisen kokemuksemme useista sairaala- ja laboratoriotilojen hankkeistamme sekä Säteilyturvakeskukselle toteutetuista toimisto- ja laboratoriotiloista. Projektinjohtourakassa pääsemme hyödyntämään myös kokemustamme yhteistoiminnallista hankkeista, sillä projektille on asetettu useita laadullisia- ja toiminnallisia tavoitteita. Hankkeessa panostetaan avoimeen tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen eri osapuolten välillä hankkeen kaikilla tasoilla. Toteutamme tilat laadukkaasti ja muuntojoustavasti tukemaan yliopiston nykyistä ja tulevaa huippututkimusta”, kertoo SRV:n aluejohtaja Tero Karislahti.

SRV toteutti Säteilyturvakeskukselle (STUK) toimitilat, jotka valmistuivat Vantaan Jokiniemeen vuonna 2020. Vaativiin asiantuntijatehtäviin soveltuvien toimistotilojen lisäksi hankkeessa toteutettiin poikkeuksellisen vaativia säteilyturvallisuuteen liittyviä laboratoriotiloja, mikä asetti rakentamiselle korkeat vaatimukset.  

Työt valmistuvat vaiheittain vuosien 2025–2027 aikana

Uudisrakennuksen laajuus on noin 8800 bruttoneliömetriä ja peruskorjattava osuus noin 6900 bruttoneliömetriä. Lisäksi vanhaa kiinteistöä puretaan noin 12000 bruttoneliömetriä. Hanke käynnistyy peruskorjaustöillä kesällä 2024, jotka kestävät noin vuoden verran. Uudisosan rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2024 ja Research Hub valmistuu kesällä 2026. Viimeiset rakennuspurut ja pihatyöt valmistuvat keväällä 2027.

Purkuvaihe toteutetaan kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen mukaisesti. Resurssitehokkuuden nimissä rakennus- ja purkujätteestä 70 prosenttia pyritään hyödyntämään muutoin kuin energiana tai polttoaineena.

Uudisrakennuksessa sekä peruskorjauksessa panostetaan kiinteistön energiatehokkuuteen ja energiantalteenottoon. Osa kiinteistö- ja valaistussähkön tarpeesta tuotetaan uudisosan katolle rakennettavalla 20 kilowattipiikin aurinkosähköjärjestelmällä. Lisäksi toteutetaan varaus noin 140 kilowattipiikin aurinkosähköjärjestelmän liittämiselle. Uudisrakennukselle haetaan BREEAM ympäristösertifikaattia tavoitearvosanalla Excellent, ja peruskorjausosalle tasoa Very Good.

Lisätiedot:

Tero Karislahti, aluejohtaja, SRV, puh. 040 843 9895, tero.karislahti@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi

Sanna Sianoja, toimitusjohtaja, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, puh. 050 351 2207, sanna.sianoja@sykoy.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Heiskanen Oy

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 

Facebook   LinkedInX  Instagram 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 610 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 300 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja