Myllypuron terveysasema havainnekuva.JPG

SRV toteuttaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen – yhteistoiminnallisena hankkeena toteutettava uudisrakennus palvelee keskitetysti Itä-Helsinkiä

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN    22.5.2024 KLO 14.00

SRV toteuttaa Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen – yhteistoiminnallisena hankkeena toteutettava uudisrakennus palvelee keskitetysti Itä-Helsinkiä

SRV ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan sopimuksen kokonaisarvo SRV:lle on noin 57 miljoonaa euroa. Tilaus kirjataan toukokuulle.

Hankkeessa toteutetaan Myllypuron vuonna 2012 valmistuneen terveys- ja hyvinvointikeskuksen yhteyteen laajennusosa. Itä-Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut tullaan jatkossa keskittämään kahteen toimipisteeseen, Vuosaareen ja Myllypuroon. Laajennuksen valmistuttua Myllypuron toimipisteeseen sijoittuvat Myllypuron, Kontulan ja Kivikon alueiden terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut, laboratorio- ja kuvantamisen palvelut, sekä kahvila- ja ravintolatila.

Saumaton yhteistyö on tekemisen perustana yhteistoiminnallisessa hankkeessa

Hanke käynnistyy keväällä vuoden kestävällä kehitysvaiheella ja rakentaminen alkaa heti kehitysvaiheen päätteeksi, arviolta vuoden 2025 keväällä. Yhteistoiminnallisen hankkeen ympärille rakennettu organisaatio tähtää saumattomaan yhteistyöhön hankkeen eri osapuolten välillä. Hankkeen kehitysvaiheeseen osallistuvat kaikki toimijat, ja sen aikana hanke kehitetään vastaamaan tilaajan tavoitteita. Yhteinen hankeorganisaatio huolehtii siitä, että hanketta johdetaan yhteisiä tavoitteita kohti yhteisillä pelisäännöillä. Toimintatavoissa panostetaan avoimeen tiedonkulkuun ja vuorovaikutukseen eri osapuolten välillä hankkeen kaikilla tasoilla. Henkilöstöä ja asiakkaita on osallistettu hankkeen suunnittelussa ja nyt kehitysvaiheen aikana haetaan käyttäjien kanssa yhteisesti suunnitteluratkaisuja hankkeen elinkaaritavoitteet ja kohteen erityispiirteet huomioiden.

Noin 14 000 bruttoneliömetrin laajuinen viisikerroksinen uudisosa rakentuu terveyskeskuksen vanhan osan pohjoispuolelle metrolinjan päälle ja ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvat myös metron lippuhalli ja sisäänkäynti. Lisäksi olemassa olevaa pysäköintihallia laajennetaan uudisosan alle. Nykyiset toiminnot pystyvät jatkamaan tiloissaan lähes normaalisti rakentamisen aikana. Rakentaminen on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2027 aikana ja laajennusosa otetaan käyttöön vuonna 2028.

”Terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudet tilat rakennetaan Myllypuroon keskeiselle paikalle. Korkealaatuisen rakentamisen lisäksi on tärkeää, että terveys- ja hyvinvointikeskus, metroasema, Liikuntamylly ja muut lähinaapurit voivat jatkaa toimintaansa mahdollisimman kitkattomasti myös rakentamisen aikana. SRV:ltä löytyy osaamista vaativilla paikoilla toteutettavien projektien kehityksestä ja läpiviennistä. Olemmekin projektiryhmässä vakuuttuneita siitä, että hanke saadaan toteutettua laadukkaasti, huomioiden myös sidosryhmien tarpeet sekä toiminnot”, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan projektijohtaja Jean Toljander kertoo.

Laajennus rakennetaan haastavassa toimintaympäristössä

”SRV:llä on vahva kokemus sairaalarakentamisesta ja tämänkin hankkeen toteuttavat huippuammattilaisemme. Laajennus toteutetaan toiminnassa olevan terveys- ja hyvinvointikeskuksen välittömässä läheisyydessä. Oman haasteensa tuo myös metroradan päällä työskentely. Vaativissa metroradan päällä tehtävissä työvaiheissa hyödynnetään SRV:n vahvaa infrarakentamisen osaamista. Tulemme suorittamaan työt erityistä huolellisuutta noudattaen turvallisesti ja terveyskeskuksen toiminnan sekä metroliikenteen häiriöttömyyden huomioiden”, kertoo SRV:n yksikönjohtaja Mira Alatalo.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan varsinainen laajennusosa valmiiksi ja toisessa vaiheessa rakennetaan pääaula, kulkusillat sekä toteutetaan vanhan osan tilamuutokset. Vaiheistuksella minimoidaan rakennuksen sisällä tapahtuvat väistöt ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaan aiheutuvat häiriöt.

SRV on toteuttanut vuosien varrella useita merkittäviä terveyden- ja sairaanhoidon rakennuksia, kuten HUS:lle vuonna 2022 valmistunut Siltasairaala, vuonna 2018 valmistuneet Uusi lastensairaala ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus, sekä Keski-Suomen keskussairaala Nova vuonna 2021 ja Tampereen TAYS Etupiha vuonna 2019. Parhaillaan SRV toteuttaa myös mittavaa Laakson yhteissairaalan hanketta Helsingissä sekä Jorvin uudisrakennusta Espoossa.

Energiatehokkuus ja elinkaariviisaus keskiössä

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa toteutettiin Hiilineutraali Helsinki -tavoitteita, joilla pyritään energiatehokkaaseen, elinkaarikestävään sekä resurssiviisaaseen rakentamiseen.  Tilat suunnitellaan käyttö- ja muuntojoustaviksi siten, että ne mahdollistavat myös tulevaisuuden sote-keskuksen erityyppisiä palvelutoimintoja.

Suunnitteluratkaisussa on painotettu energiatehokkuutta ja paikallista uusiutuvan energian tuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Rakennuksen ensisijainen lämmitysmuoto on ilmavesilämpöpumppu. Sillä katetaan merkittävä osa koko kiinteistön energian tarpeesta.

Lisätiedot:

Mira Alatalo, yksikönjohtaja, SRV, puh. 040 511 8959, mira.alatalo@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Jean Toljander, projektijohtaja, kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki, puh. 040 172 9220, jean.toljander@hel.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuvat: Helin & Co Arkkitehdit

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi  

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 
Facebook   LinkedInX  Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 610 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 300 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja