Suutarila_Näkymäkuva pääsisäänkäynniltä.jpg

SRV toteuttaa monitoimitalon elinkaarihankkeena Helsingin Suutarilaan – hankkeen keskiössä ekologisuus, kestävyys ja kierrättäminen

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN    14.5.2024  KLO 14.15

SRV toteuttaa monitoimitalon elinkaarihankkeena Helsingin Suutarilaan – hankkeen keskiössä ekologisuus, kestävyys ja kierrättäminen

SRV ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen monitoimitalon toteuttamisesta elinkaarimallilla Helsingin Suutarilaan. Sopimuksen kokonaisarvo SRV:lle elinkaaripalvelut huomioiden on noin 56 miljoonaa euroa. Rakentamista koskeva tilaus kirjataan toukokuulle. Hanke toteutetaan elinkaariviisaasti panostamalla merkittävästi kestävään rakentamiseen muun muassa materiaalien uusiokäytöllä, vähähiilisillä materiaalivalinnoilla sekä uusiutuvilla energiaratkaisuilla.

Helsingin Suutarilaan rakennettavaan monitoimitaloon tulee tilat 900 lapselle.​ Tiloihin sijoittuvat peruskoulu, päiväkoti, nuorisotila sekä kirjasto. Uudisrakennus tulee nykyisen monitoimitalon paikalle. Hankkeeseen sisältyy myös vanhan monitoimitalon purkutyöt. Uudisrakennuksen laajuus on noin 11 000 bruttoneliömetriä.

Hankkeen suunnittelu käynnistyy heti ja rakentaminen käynnistyy purkutöillä vuoden 2025 alusta. Suutarilan monitoimitalo valmistuu alkuvuodesta 2027, ja oppilaat pääsevät uusiin tiloihin syyslukukaudelle 2027.

”Lähdemme ilolla toteuttamaan Helsingin kaupungin kanssa elinkaarimallilla uutta koulurakennusta. Elinkaarimalli mahdollistaa Helsingin kaupungille erinomaiset puitteet tuottaa kaupunkilaisille palveluja ja laadukasta opetusta, kun kiinteistön rakentaminen ja ylläpito toteutetaan yhden toimijan toimesta. Ekologisuus, kestävyys ja kierrättäminen ovat tärkeitä arvoja, jotka korostuvat Suutarilan monitoimitalon rakennuksessa. Monitoimitalo tukee Helsingin kaupungin sekä SRV:n tavoitteita hiilineutraalista tulevaisuudesta”, kertoo SRV:n elinkaarihankkeiden johtaja Jani Kuivamäki.

”Suutarilan uuden monitoimitalon suunnittelua ja toteutusta ohjaavat hankkeelle asetetut elinkaaritavoitteet, joilla pyritään energiatehokkaaseen, elinkaarikestävään, luontoarvot huomioivaan sekä resurssiviisaaseen rakentamiseen. Hankkeessa pystytään SRV:n tuomilla ratkaisuilla huomioimaan hyvin kestävän kehityksen näkökulma esimerkiksi uusiokäyttämällä materiaaleja purettavasta rakennuksesta”, toteaa Helsingin kaupungin projektijohtaja Ari Hulkkonen.

”SRV:n ratkaisussa kaupunkikuvalliset tavoitteet on otettu hyvin huomioon; suuren rakennusmassan jakaminen vapaamuotoisesti eri toimintoja käsittäviin osiin sopeuttaa rakennuksen lähiympäristön pienpiirteiseen asumismiljööseen. Rakennus muodostaa päiväkodille, koululle, kirjastolle ja nuorisotiloille miellyttäviä ja sijainniltaan sopivia ulkotiloja. Päiväkodin piha haluttiin suojaisimpaan osaan tonttia, toisaalta nuorisotilat ja kirjasto sopivat hyvin julkisen luonteensa vuoksi Suutarilantien puolelle. Rakennuksen eri toimintojen sijoitus rakennuksen eri osiin muodostaa sujuvat sisätilat, joissa rakennuksen käyttäjien toiminnalle on luotu optimaaliset olosuhteet toiminnalleen. Rakennuksen sisätiloissa on helppo suunnistaa, joten eri käyttäjäryhmien välinen yhteistyö helpottuu. Keskeiset aulatilat opinportaineen ja ruokailutiloineen yhdistävät rakennuksen eri siipiä. Juhlatilaisuuksissa esityslavan esityksiä voi seurata myös aulasta ja portailta käsin”, Hulkkonen jatkaa.

Tarjonneilta palveluntuottajaehdokkailta SRV sai parhaan parhaan kokonaistuloksen hinta- ja laatuarvioinnissa. Tältä pohjalta Helsingin kaupunki myös odottaa ja luottaa saavansa Suutarilaan parhaan rakennuksen palvelurakennuksen käyttäjille. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Suutarilan monitoimitalon korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman 28.2.2024. Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja hyväksyi Suutarilan monitoimitalon hankintasuunnitelman ja päätti valita elinkaarihankkeen toteuttajaksi ts. palveluntuottajaksi SRV:n 8.3.2024.

Elinkaarihankkeessa kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja

Hankkeessa panostetaan vahvasti kestävään kehitykseen. Materiaalivalinnoissa suositaan vähähiilisiä rakennusmateriaaleja ja hyödynnetään purettavan rakennuksen materiaaleja uusiokäyttämällä. Esimerkiksi metallikatokset käytetään uudelleen pihan leikki- ja opiskelupaikkoina. Koulun piha-alueille rakennetaan luonnon monimuotoisuutta tukevat viherrakenteet.

Rakennuksen hiilijalanjälki on 30 % alhaisempi kuin keskiverto rakennuksen. Suunnittelussa kiinteistöön on valittu uusiutuvaa energiantuotantoa lämpöpumpulla ja aurinkopaneeleilla. Kiinteistö- ja valaistussähkön tarpeesta 50 % tuotetaan aurinkoenergialla ja ilma-vesilämpöpumppu tuottaa 75 % kiinteistön lämmitysenergiasta. Rakennukselle tavoitellaan Rakennustiedon 4 tähden ympäristöluokitusta.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa SRV on vastuussa rakennettavan hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä valmistumisen jälkeen kiinteistön ylläpidosta ja huollosta 20 vuoden ajan. SRV on toteuttanut kyseisellä elinkaarimallilla useita julkisia hankkeita. Kirkkonummella käynnistyi juuri uusi Kirkkonummen yhteiskampuksen hanke, jonka rakennustyöt saadaan päätökseen vuonna 2027. Myllypuroon valmistui viime vuoden kesällä elinkaarihankkeena Helsingin kielilukio, vuonna 2022 Siuntion sivistyskampus ja vuonna 2020 Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummella. Parhaillaan Uudessakaupungissa on käynnissä elinkaarihankkeena toteutettavan monitoimijatalo Wintterin rakennustyöt.

Monitoimitalosta alueen yhteinen kohtaamispaikka

Rakennus on suunniteltu mittakaavaltaan käyttäjän kokoisiksi kortteleiksi, jotka eri ominaisvärein ja julkisivumateriaalein ilmentävät käyttötarkoitustaan ja luovat käyttäjäryhmille oman identiteetin. Monitoimitalolle toteutetaan turvalliset ja inspiroivat piha-alueet, jonka eri alueet välineineen kutsuvat leikkimään, liikkumaan, tutkimaan ja oleskelemaan. Kokonaisuutena suunnitteluratkaisu tarjoaa hyvät mahdollisuudet monitoimitalon kehittymiselle alueelliseksi keskukseksi, jossa viihdytään, harrastetaan, opitaan ja kohdataan.

Tiloja on suunniteltu yhdessä koulun henkilökunnan kanssa, ja myös jatkosuunnitteluun osallistetaan henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Lisätiedot:

Jani Kuivamäki, johtaja, Elinkaarihankkeet, SRV, puh. 050 535 9122, jani.kuivamaki@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi 

Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, puh. 040 159614, ari.hulkkonen@hel.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: AFKS Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Jakelu:

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 

Facebook   LinkedInX  Instagram 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 610 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 300 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja