Vantaan poliisitalo havainnekuva joen suunnasta_web.jpg

SRV on valittu Vantaan pääpoliisiaseman ja poliisivankilan allianssikumppaniksi Senaatti-kiinteistöille

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      23.6.2022 KLO 12.30

SRV on valittu Vantaan pääpoliisiaseman ja poliisivankilan allianssikumppaniksi Senaatti-kiinteistöille

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Vantaan pääpoliisiaseman ja poliisivankilan toteuttamisesta kärkiallianssihankkeena. Sopimus sisältää pääpoliisiaseman ja poliisivankilan toteuttamisen, joiden yhteisarvo on yhteensä noin 86 miljoonaa euroa SRV:n osuuden ollessa 78 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Hankintapäätös on lainvoimainen.

Pääpoliisiaseman rakentaminen on tarkoitus käynnistää syksyllä 2022 ja sen on määrä valmistua syksyllä 2024. Poliisivankilan rakentaminen käynnistyy kesällä 2022 ja sen on määrä valmistua loppuvuodesta 2023. Poliisiaseman ja -vankilan kokonaispinta-ala on noin 19 800 bruttoneliömetriä.

”SRV on tehnyt Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyötä jo useissa vaativissa turvaluokitelluissa hankkeissa. Tässäkin kohteessa toimitilat tulee toteuttaa niin, että ne ovat viihtyisät työntekijöille ja turvalliset asiakkaille. Hanke sopii erinomaisesti myös strategiaamme. Meille SRV:llä on tärkeää, että valitsemme yhdessä kumppaniemme kanssa kestäviä ja elinkaariviisaita ratkaisuja. Niin pääpoliisiaseman kuin poliisivankilankin suunnittelussa, rakentamisessa, huollossa ja ylläpidossa on tavoitteena kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen. Ratkaisujen tulee perustua kokonaistaloudellisuuteen, energiatehokkuuteen ja ympäristön vähäiseen kuormitukseen”, sanoo SRV:n pääkaupunkiseudun toimitilarakentamisen yksikönjohtaja Marko Räisänen.

Senaatti ja SRV pyrkivät yhteistyössä minimoimaan rakennusalan tämän hetkisten haasteiden vaikutukset hankkeen etenemiselle.

”Yhteistyömuotoinen allianssimalli puoltaa entistä paremmin paikkaansa toteutusmuotona tässä haastavassa suhdannetilanteessa. Tilaaja ja urakoitsija kantavat yhdessä riskiä ja yhdessä myös kehittävät hanketta saavuttaakseen sille asetetut tavoitteet”, kuvailee rakennuttajapäällikkö Johanna Virsu Senaatti-kiinteistöiltä.

Hankkeen ympäristö- ja elinkaaritavoitteet on asetettu rakentamisen ympäristötehokkuutta mittaavan kansallisen RTS-ympäristöluokituksen pohjalta. Elinkaaritavoitteiden tarkoituksena on ohjata suunnitteluratkaisuja sekä rakentamisen toimintoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistaa hankkeen ekologisuus, energiatehokkuus sekä hyvä sisäilmasto. Hankkeelle on asetettu tavoitteeksi RTS-ympäristöluokituksen tavoitetaso neljä tähteä ja tavoitteen toteuma tullaan auditoimaan puolueettoman tahon toimesta.

Toimitilat suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne tukevat nykyaikaisia työnteon tapoja ja täyttävät toiminnalliset tarpeet niin asiakaspalvelutiloissa kuin myös henkilöstön työskentelytiloissa. Rakennusteknisten ratkaisujen tulee mahdollistaa tilojen joustava muunneltavuus myöhempien tarpeiden mukaisesti.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on yksi Suomen 11 paikallispoliisilaitoksesta. Se vastaa toiminta-alueensa yleisestä järjestyksestä ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta ehkäisemisestä ja rikostutkinnasta sekä tuottaa poliisin lupapalveluita (esim. passi-, ajokortti- ja henkilökorttiasiat).

Lisätiedot:
Marko Räisänen, yksikönjohtaja, Toimitilat PKS, SRV p. 040 684 4888, marko.raisanen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi  
Johanna Virsu, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, 040 767 9199, johanna.virsu@senaatti.fi
Outi Tarkka, viestintäpäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, p. 040 579 4779, outi.tarkka@senaatti.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook    LinkedIn    Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja