OulunPoliisiasemajavankila_havainne_UKI_Arkkitehdit_Lukkaroinen_Arkkitehdit.jpg

SRV on valittu Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan allianssikumppaniksi Senaatti-kiinteistölle

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      4.3.2022  KLO 12.00

SRV on valittu Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan allianssikumppaniksi Senaatti-kiinteistölle

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan rakennushankkeesta. Kärkihankeallianssimallilla toteutettavan hankkeen sopimuksen arvo on noin 119 miljoonaa euroa. Hankkeen yleissuunnittelu valmistuu kevään aikana, ja rakentamisen valmisteluvaihe käynnistyy välittömästi. Mikäli valtioneuvosto tekee myönteisen rahoituspäätöksen huhtikuussa, hankkeen lopullinen investointipäätös on tarkoitus tehdä huhti-toukokuussa 2022, jolloin hanke siirtyy SRV:n tilauskantaan.

”Lähdemme hyvillä mielin jälleen tekemään yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Pystymme hyödyntämään heille aikaisemmin toteutetuissa turvaluokitelluissa kohteissa hankittua osaamistamme tässäkin hankkeessa. Aiemmin olemme toteuttaneet Hämeenlinnaan uuden naisvankilan, Joensuuhun oikeus- ja poliisitalon hankkeen sekä Lappeenrantaan poliisilaitoksen peruskorjauksen. Mittavan kokoinen hanke tuo paikallisesti merkittäviä työllistämisvaikutuksia jo rakentamisvaiheessa”, kertoo SRV:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Juha Huhtanen.

Oulun Ruskonselkään on suunnitteilla pääpoliisiasema ja tutkintavankila, sekä yksi käräjäsali. Aiemmin erillään sijainneiden toimintojen toteuttaminen yhdeksi kokonaisuudeksi synnyttää merkittäviä toiminnallisia, logistisia ja tilankäytöllisiä hyötyjä. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 32 000 bruttoneliötä.

Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos on tarkoitus saada valmiiksi kesällä 2022, ja mikäli hankkeen vuokrarahoitus varmistuu kevään 2022 aikana, voivat Oulun pääpoliisiaseman rakennustyöt käynnistyä maanrakennus- ja perustustöillä elokuussa 2022. Vankilan osalta työt käynnistyisivät noin puoli vuotta myöhemmin. Oulun pääpoliisiasema valmistuisi joulukuussa 2024 ja vankila vuoden 2025 aikana. Hanke on turvaluokiteltu hanke.

”Tavoitteena on toteuttaa Oulun poliisilaitokselle ja Oulun vankilalle konseptien mukaiset terveelliset, turvalliset ja toimintaa tukevat tilat. Nykyisin poliisilaitoksen toiminnat ovat hajautettuna viiteen eri pisteeseen, ja Oulun vankila toimii historiallisessa rakennuksessa, jonka vanhin osa on otettu käyttöön vuonna 1885. Poliisin lupapalvelut jäävät Oulun keskustaan myös jatkossa uuden poliisitalon valmistuttua”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen Pohjois-Suomen alueen rakennuttamisryhmän päällikkö Harri Karjula.

Rakentamisen valmisteluvaiheen aikana haetaan yhteisesti osapuolten kanssa lopulliset tekniset toteutusratkaisut, jotka palvelevat parhaiten hankkeelle asetettavia tavoitteita. Erityishuomiota kiinnitetään rakennuksessa mahdollisimman vähähiilisten ratkaisujen toteuttamiseen. SRV:n työmaat siirtyivät päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien ja Senaatti puolestaan on sitoutunut Päästöttömät työmaat -green deal-sopimukseen. Hankkeen yhteisenä tavoitteena on rakennuksen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen vähentäminen ja tilojen muunneltavuus. Myös sisäilman laatuun ja rakennusmateriaalien terveellisyyteen, rakennuksen huollettavuuteen ja korjattavuuteen sekä jätehuollon kehittämiseen kiinnitetään huomiota.

Hankkeen tilaajana ja rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa valtion kiinteistöistä ja työympäristöistä, niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Senaatti noudattaa toiminnassaan valtion omakustannusperusteista vuokrajärjestelmää, jossa vuokrilla katetaan kiinteistöjen investoinnit, ylläpito ja muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut.

Hankekokonaisuuden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavat Uki Arkkitehdit Oy ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Lisätiedot:
Juha Huhtanen, aluejohtaja, Pohjois-Suomi, SRV, puh. 040 582 0786, juha.huhtanen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi  
Harri Karjula, Pohjois-Suomen alueen rakennuttamisryhmän päällikkö, Senaatti-kiinteistöt, puh. 0500 584 216, harri.karjula@senaatti.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: Uki Arkkitehdit Oy ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook    LinkedIn    Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja