SRV on valittu Kuopion poliisitalon allianssikumppaniksi Senaatti-kiinteistöille

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      27.5.2024   KLO 09.00

SRV on valittu Kuopion poliisitalon allianssikumppaniksi Senaatti-kiinteistöille

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kuopion poliisitalon rakennushankkeesta. Kärkihankeallianssimallilla toteutettavan hankkeen sopimuksen arvo on noin 70 miljoonaa euroa, ja se kirjataan SRV:n tilauskantaan rakentamispäätöksen varmistuttua. Hankkeen suunnittelijoiden hankinta aloitetaan välittömästi ja syksyllä käynnistyy hankkeen yleissuunnittelu, joka jatkuu alkuvuoteen 2025. Tämän jälkeen tehdään päätös mahdollisesta rakentamisvaiheeseen siirtymisestä. Toteutuakseen hanke tarvitsee valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puoltamisen, sisäministeriön päätöksen vuokran rahoituksesta sekä Senaatti-kiinteistön hallituksen investointipäätöksen ja rakentamisluvan.

”Lähdemme hyvillä mielin jälleen tekemään yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Pystymme tässäkin hankkeessa hyödyntämään heille aikaisemmin toteutetuissa turvaluokitelluissa kohteissa hankittua osaamistamme. Aiemmin olemme toteuttaneet Hämeenlinnaan uuden naisvankilan, Joensuuhun oikeus- ja poliisitalon sekä Lappeenrantaan poliisilaitoksen peruskorjauksen. Tällä hetkellä meillä on käynnissä kaksi poliisitalo-hanketta Senaatti-kiinteistöille: rakennamme pääpoliisiasemaa ja vankilaa sekä Oulussa että Vantaalla”, kertoo yksikönjohtaja Kimmo Hyry SRV:ltä.

”Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että allianssikumppaniksemme uudelle poliisitalohankkeelle Kuopion Savilahteen on valittu SRV. Yhteistyömme mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan rakennusprosessin, ja odotamme innolla yhteisen projektimme etenemistä”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen.

Elinkaariviisaus vahvasti esillä

Kuopion poliisitalon rakentaminen on suunniteltu käynnistettäväksi vuonna 2025, jolloin uusi poliisitalo otettaisiin käyttöön keväällä 2028. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 15 300 bruttoneliötä. Pääpoliisiaseman valmistumisen myötä saavutetaan merkittäviä toiminnallisia, logistisia ja tilankäytöllisiä hyötyjä. Hankkeen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ajantasaiset EU-taksonomiakriteerit, jotka painottavat ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä rakentamisen ratkaisuja. Poliisitalo rakennetaan terveelliseen sisäilmaan panostaen ja Terve talo -kriteerit täyttäen. Rakennuksen sisäilmatavoitteisiin päästään myös huomioimalla rakentamisen P1-puhtausluokka sekä rakennusmateriaalien M1-päästöluokka.

”Poliisitalo rakennetaan elinkaariviisaus huomioiden, mikä näkyy materiaaleissa, energiaratkaisuissa ja biodiversiteettiä tukevissa ratkaisuissa”, toteaa SRV:n projektijohtaja Harri Martin. ”Hankkeen kehitysvaiheen aikana haetaan yhteisesti osapuolten kanssa lopulliset tekniset toteutusratkaisut, jotka palvelevat parhaiten hankkeelle asetettavia tavoitteita. Erityishuomiota kiinnitetään mahdollisimman vähähiilisten ratkaisujen toteuttamiseen.”

Hankkeen tilaajana ja rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt, joka vastaa valtion kiinteistöistä ja työympäristöistä, niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Senaatti noudattaa toiminnassaan valtion omakustannusperusteista vuokrajärjestelmää, jossa vuokrilla katetaan kiinteistöjen investoinnit, ylläpito ja muut kiinteistöstä aiheutuvat kulut.

Lisätiedot:
Kimmo Hyry, yksikönjohtaja, SRV, puh. 0400 158 088, kimmo.hyry@srv.fi
Harri Martin, projektijohtaja, SRV,  puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi
Outi Hiltunen, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, puh. 050 514 6431, outi.hiltunen@senaatti.fi

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 
Facebook  LinkedInX  Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 610 miljoonaa euroa. Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 300 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja