Kansallismuseon lisärakennus.jpg

SRV käynnistää Kansallismuseon lisärakennuksen rakennustyöt

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      30.8.2023  KLO 10.00

SRV käynnistää Kansallismuseon lisärakennuksen rakennustyöt

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat allekirjoittaneet toteutussopimuksen Kansallismuseon lisärakennushankkeesta. Kärkihankeallianssimallilla toteutettavan hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 54 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus on noin 48 miljoonaa euroa. Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi talvella 2022. Kehitysvaiheen aikana on haettu yhteisesti osapuolten kanssa lopulliset tekniset toteutusratkaisut, jotka palvelevat parhaiten hankkeelle asetettavia tavoitteita. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan elokuulle ja se jatkaa näin osaltaan yhtiön jo viime vuonna kasvuun kääntyneen tilauskannan vahvistamista. Rakennustyöt käynnistyvät syyskuussa.

Hankkeessa toteutetaan vuonna 1910 valmistuneen Kansallismuseon yhteyteen laajennusosana lisärakennus, jonka toiminnot tulevat sijoittumaan pääosin maan alle. Kansallismuseon yli satavuotisen historian suurin rakennushanke tuo lisää tilaa voimakkaasti uudistuneelle museotoiminnalle. Uudisosa toteutetaan museon nykyiselle tontille, jossa laajennus yhdistyy historialliseen päärakennukseen. Lisärakennuksen laajuus on noin 5 900 kerrosneliötä, josta noin 600 kerrosneliötä sijaitsee maan päällä ja muut tilat maan alla kahdessa tasossa.

Erityishuomiota kiinnitetään mahdollisimman vähähiilisten ratkaisujen toteuttamiseen. SRV:n työmaat siirtyivät päästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien ja Senaatti puolestaan on sitoutunut Päästöttömät työmaat -green deal-sopimukseen. Hankkeen yhteisenä tavoitteena on minimoida uudisrakennuksen hiilijalanjälki ja maksimoida hankkeen hiilikädenjälki. Kansallismuseon lisärakennus valmistuu kesällä 2026.

”SRV on tehnyt Senaatti-kiinteistöjen kanssa yhteistyötä jo useissa vaativissa hankkeissa. Onkin erityisen hienoa olla mukana rakentamassa suomalaisten kansallisaarteen, Kansallismuseon, uudisosaa, joka on niin arkkitehtuuriltaan kuin teknisiltä ratkaisuiltaan merkityksellinen. Hankkeen kehitysvaiheessa saavutimme toteutusvaiheen käynnistämiseksi asetetut tavoitteet yhteistyössä hankeosapuolten kanssa ja lähdemmekin innolla toteuttamaan meille erittäin merkittävää hanketta”, kertoo SRV:llä hankkeesta vastaava yksikönjohtaja Marko Räisänen.

Hankkeen tilaajana ja rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, jonka hallinnassa on lukuisa määrä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita valtion kiinteistöjä. 

”Hanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssimallilla, jonka olemme kehittäneet erityisen vaativien rakennushankkeidemme toteuttamiseen. Lähdemme yhteistyössä SRV:n ja muun hankeorganisaation kanssa toteuttamaan hanketta, jotta tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet saavutetaan parhaalla mahdollisella lopputuloksella”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jukka Lallo.

Laajennuksen suunnittelee JKMM Arkkitehdit, ja suunnitelma perustuu heidän yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseensa ”Atlas”. Kansallismuseon päärakennuksen on suunnittelut arkkitehtikolmikko Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen.

Lisätiedot:
Marko Räisänen, yksikönjohtaja, SRV, puh. 040 684 4888, marko.raisanen@srv.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi   
Jukka Lallo, Rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt, p. 040 334 1267, jukka.lallo@senaatti.fi 

Tiedotteen liitteenä olevat kuvat: JKMM Arkkitehdit, SRV

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja