SRV ja Espoon kaupunki purkavat sopimuksen Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen osalta

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      17.11.2023  KLO 8.15

SRV ja Espoon kaupunki purkavat sopimuksen Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen osalta

SRV ja Espoon kaupungin Tilapalvelut ovat päättäneet purkaa Tapiolan uimahallin peruskorjaushankkeen sopimuksen. Hankkeen kehitysvaiheessa etsittiin ratkaisuja tilaajan tavoitebudjettiin pääsemiseksi. Mittavan 10 kuukautta tehdyn kehitystyön aikana tiiviistä yhteistyöstä huolimatta hankkeen taloudellisia tavoitteita ei saavutettu. Näin ollen yhteistoiminnallinen projektinjohtourakkasopimus päätetään kehitysvaiheeseen.

Hankkeesta allekirjoitettiin kehitysvaiheen sopimus tammikuussa 2023. Tilaajan tavoitebudjetti hankkeelle oli tuolloin noin 42-46 miljoonaa euroa, josta SRV:n urakan osuus olisi ollut noin 32 miljoonaa euroa. Hanketta ei oltu vielä kirjattu SRV:n tilauskantaan.

”Hankkeen kustannukset nousivat muuttuneen markkinatilanteen johdosta oleellisesti hankkeelle asetetusta tavoitebudjetista. Teknisesti vaativan hankkeen toteuttamiseksi etsittiin ratkaisuja tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä pitkäjänteisesti, mutta tämän hetkisellä markkinan kustannustasolla tavoiteltuun laatutasoon ei löydetty taloudellisia onnistumisen edellytyksiä. Tilanne on valitettava, mutta rakennusliikkeenä meidän on välttämätöntä arvioida jokainen hanke taloudellisen riskienhallinnan näkökulmasta, emmekä ota hallitsemattomia kustannusriskejä”, kommentoi SRV:n yksikönjohtaja Marko Räisänen.

”Espoo ja SRV tekivät hyvää yhteistyötä kehitysvaiheen aikana, mutta suunnittelu- ja toteutusratkaisuissa ei päästy yhteiseen näkemykseen kustannustasosta. Tässä tilanteessa Espoon ei ollut mahdollista jatkaa yhteistyötä, kun riskinä olisi ollut ajautuminen budjetin ylittävään lopputulokseen. Espoo jatkaa nyt suunnittelua urakkalaskentaan ja kilpailuttaa hankkeen alustavasti perinteisellä urakkamuodolla näillä näkymin kevään 2024 aikana”, kertoo Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.

Uimahalli on ollut suljettuna viimeisen kuuden vuoden ajan. Rakennuksen perustus- ja alapohjarakenteissa on kuntotutkimusten perusteella havaittu pitkälle kehittynyt alkalikiviainesreaktio, jossa betonissa oleva kiviaines reagoi kemiallisesti betonissa olevan alkalipitoisen kosteuden kanssa aiheuttaen halkeamia. Tästä syystä rakenteita oli tarkoitus purkaa mittavasti ja rakentaa uudelleen. Tavoitteena oli säilyttää arvokkaimmaksi osaksi luokitellun pääallastilan vesikaton kantavat pilarirakenteet, kattokupoli tukipalkkeineen ja hyppytorni. Haasteena oli myös tulevaisuuden alkalikiviainesreaktion ehkäiseminen rakennusteknisesti.

Lisätiedot:
Marko Räisänen, yksikönjohtaja, SRV, puh. 040 684 4888, marko.raisanen@srv.fi
Heidi Tetteh, viestintäpäällikkö, SRV, puh. 040 662 3220, heidi.tetteh@srv.fi
Olli Isotalo, kaupunkiympäristön toimialajohtaja, Espoon kaupunki, puh. 050 5933 359 olli.isotalo@espoo.fi

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   X   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja