Sammontalo_AS_LL_TK_arkkitehdit_oy.jpg

Lappeenrantaan nousee uusi pääosin puurakenteinen monitoimitalo – Sammontalon rakentaminen käynnistyy keväällä 2023

SRV YHTIÖT OYJ     SIJOITTAJAUUTINEN      30.1.2023   KLO 15.00

Lappeenrantaan nousee uusi pääosin puurakenteinen monitoimitalo – Sammontalon rakentaminen käynnistyy keväällä 2023

SRV ja Lappeenrannan kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sammonlahden monitoimitalon eli Sammontalon uudisrakennuksen toteuttamisesta. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, ja SRV:n sopimuksen arvo on noin 41,6 miljoonaa euroa.

Rakentaminen käynnistyy keväällä 2023. Toteutusvaiheen sopimuksen myötä hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan tammikuussa 2023. Sammontalo rakennetaan elinkaariviisaus huomioiden, mikä näkyy materiaaleissa, energiaratkaisuissa ja biodiversiteettiä tukevissa ratkaisuissa.

Lappeenrannan Sammonlahteen rakennettavaan Sammontaloon tulee tilat perusopetuksen 1.–9. vuosiluokille, varhaiskasvatukselle ja esi- sekä valmistavalle opetukselle, kirjastolle, nuorisotoimelle, oppilashuollolle ja liikuntapalveluille. Monitoimitalo valmistuu vuoden 2025 aikana.

Hanke käynnistyi kehitysvaiheella marraskuussa 2021. Alun perin toteutusvaiheen arvioitiin alkavan touko–kesäkuussa 2022, mutta suhdannetilanteen ja suunnitelmamuutostarpeiden takia kehitysvaihetta pidennettiin.

”Kehitysvaihe on edennyt hyvässä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjän toiveita kuunnellen, ja olemme yhdessä hakeneet optimaalista ratkaisua elinkaariviisaan rakennuksen toteuttamiselle. SRV:llä on vahvaa puurakentamisen osaamista, jonka tuomme ilolla mukaan myös Sammontalon hankkeeseen. Rakennamme parhaillaan Kotkan satamaan vaativaa puurakennuskohdetta Satama Areenaa. Muita edellisiä puurakentamisen hankkeitamme ovat muun muassa Suomalais-venäläinen koulu sekä Helsingin Jätkäsaaren Wood City -puukortteliin valmistunut Suomen suurin puurakenteinen toimisto”, kertoo SRV:llä hankkeesta vastaava projektijohtaja Harri Martin.

”Siirrymme toteutusvaiheeseen hyvillä mielin. Kyseessä on ensimmäinen Lappeenrannan kaupungille projektinjohtourakkamallilla tehtävä hanke, ja toistaiseksi urakkamuoto on toiminut hyvin. Alkuperäistä pidempi kehitysvaihe mahdollisti joustavasti suunnitelmien muuttamisen yleisen hintatason noustua vuoden 2022 aikana. Olemme tyytyväisiä, että pystymme toteuttamaan rakennuksen alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti ilman, että laadusta on tarvinnut tinkiä”, kertoo Lappeenrannan Toimitilat Oy:n rakennuttajapäällikkö Pekka Talonpoika.

Elinkaariviisaus näkyy materiaaleissa, energiaratkaisuissa ja biodiversiteetissä

Sammontalo rakennetaan elinkaariviisaus huomioiden. Rakennus toteutetaan pääosin puurakenteisena, ja hankkeessa huomioidaan koko elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt myös energiaratkaisujen näkökulmasta. Rakennuksen A-energialuokka on 20 prosenttia parempi kuin energialuokan minimiraja-arvo. Sen jäähdytykseen kuluva energia tuotetaan täysin uusiutuvalla energialla eli ilmavesilämpöpumpun voimin. Sammontalossa on varauduttu myös aurinkopaneelien asentamiseen, ja niiden kapasiteetti on mitoitettu 100 kilowattipiikin aurinkosähkön tuottoon. Lisäksi rakennuksen satojen polkupyöräpaikkojen avulla pyritään vähentämään tilan käyttäjien liikkumisesta syntyviä päästöjä.

Merkittävää elinkaariviisauden kannalta on myös tontin biodiversiteetin huomiointi. Tontille on tulossa hulevesien viivytyspaikka, jonka ympärillä olevalle niittynurmialueelle istutetaan erilaista kasvistoa ja puustoa. Samalla pyritään säilyttämään jo olemassa olevaa puustoa. Tontilla sijaitsee jo valmiiksi puulajipuisto ja säilytettävä luonnontilainen alue.

Sammontalon kaksikerroksiseen koulurakennukseen tulee tilat päiväkodin 126 lapselle, 63 esiopetuksen piirissä olevalle oppilaalle ja perusopetuksen 640 oppilaalle sekä kirjastolle. Samalla rakennetaan myös noin 1 600 neliön liikuntahalli. Rakennuksen laajuus on noin 12 000 bruttoneliömetriä.

Lisätiedot:

Kimmo Hyry, yksikönjohtaja, SRV, puh. 0400 158 088, kimmo.hyry@srv.fi
Harri Martin, projektijohtaja, SRV,  puh. 0400 646 600, harri.martin@srv.fi
Riikka Leinonen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 040 182 1631, riikka.leinonen@srv.fi

Pekka Talonpoika, rakennuttajapäällikkö, Lappeenrannan Toimitilat Oy, puh. 0400 668 760, pekka.talonpoika@lappeenranta.fi

Tiedotteen liitteenä oleva kuva: SRV, AS LL TK Arkkitehdit Oy

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja