Laakson_yhteissairaala_Viistoilmakuva.jpg

Laakson yhteissairaalan päärakennuksen rakentaminen käynnistyy kerryttäen SRV:n tilauskantaa 218 miljoonalla eurolla

SRV YHTIÖT OYJ                          SIJOITTAJAUUTINEN                 20.11.2023 KLO 14.45

Laakson yhteissairaalan päärakennuksen rakentaminen käynnistyy kerryttäen SRV:n tilauskantaa 218 miljoonalla eurolla

SRV, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, Laakson LATU -ryhmittymä, Unitas-ryhmittymä ja Granlund ovat allekirjoittaneet Laakson yhteissairaalan päärakennuksen pohjoisosaa koskevan tilauksen. Tilaus on arvoltaan noin 230 miljoonaa euroa, josta SRV:n osuus on noin 218 miljoonaa euroa. Marraskuulle 2023 SRV:n tilauskantaan kirjattava tilaus vahvistaa merkittävästi SRV:n vahvaa yhteistoiminnallisten hankkeiden tilauskantaa.

Tilaus on osa Laakson yhteissairaala -hankkeen noin 800 miljoonan euron sopimusta, joka kirjataan SRV:n tilauskantaan vaiheittain vuosien 2022-2030 aikana. Jo aiemmin tilauskantaan on kirjattu 90 miljoonaa euroa. Hanke ei sido SRV:n omaa pääomaa, ja se on esimerkki yhteistoiminnallisista toimitilarakentamisen urakoista, joita on vuoden aikana siirtynyt SRV:n kasvavaan tilauskantaan hankkeiden kehitysvaiheiden jälkeen. Vastaavia julkisia urakoita ovat mm. Kansallismuseon lisärakennus Helsingissä ja Lappeenrantaan toteutettava monitoimitalo Sammontalo.

Laakson yhteissairaalan päärakennus on laajuudeltaan noin 95 000 bruttoneliömetriä, ja sen nyt tilattu pohjoinen osa noin 58 000 bruttoneliömetriä. Pohjoisen osan rakentaminen alkaa joulukuussa 2023 ja sen on määrä valmistua joulukuussa 2026.

”Päärakennuksen kehitysvaihe on edennyt kaikilla mittareilla mitattuna erinomaisesti. Tavoitteet ensimmäisen osuuden osalta on saavutettu haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Olemme taas yhden askeleen lähempänä hankkeen missiota eli parasta mahdollista tulevaisuuden sairaalaa potilaille, asiakkaille ja työntekijöille sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön. Ensi kuussa hanke pääsee kauan odotettuun päärakennuksen tuotantovaiheeseen,” kertoo allianssin projektipäällikkö, SRV:n yksikönjohtaja Ossi Inkilä.

”Nyt käynnistyvän päärakennuksen osaprojektin kehitysvaiheen aikana on haettu yhdessä allianssikumppaneiden kanssa huolellisesti parhaita ratkaisuja laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttämiseksi. Samaan aikaan on kehitetty myös hankkeen muita osaprojekteja,” toteaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtaja Marko Virtanen.

Käyttäjän edustajat tiiviisti mukana

Sairaalan tulevilla käyttäjillä eli HUSin ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan henkilökunnalla on hankkeessa iso merkitys. He työskentelevät tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajan kanssa. Näin lopputulos vastaa henkilökunnan, potilaiden, asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeita. Tiloja suunniteltaessa on toiminnallisuutta varmistettu tekemällä mallihuoneita, joissa sairaalatoimintaa on pystytty simuloimaan.

Elinkaaritavoitteet ohjaavat suunnittelua ja toteutusta

Laakson yhteissairaala -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uudisrakennukset niin, että niiden energiatehokkuus on vähintään 10 % kansallista määräystasoa parempi sekä EU:n ympäristöluokittelu taksonomian mukainen. Lisäksi hankkeessa peruskorjataan kaksi olemassa olevaa rakennusta, joiden energiatehokkuus paranee perusparannuksen yhteydessä.

Työmaan lajitteluaste lähes 99%

Rakennustyömaalla syntyvät jätteet lajitellaan hyötykäyttöä edistävästi jo työmaalla ja materiaalit kierrätetään mahdollisimman kattavasti. Tällä hetkellä työmaan jätteiden lajitteluaste on lähes 99%. Tämä on poikkeuksellisen hyvä tulos, sillä esimerkiksi EU:n taksonomialuokituksen raja-arvo on 70%.

Huhtikuussa 2021 SRV on tiedottanut pörssitiedotteella allianssisopimuksen solmimisesta ja hankkeen arvon olevan noin 730 miljoonaa euroa. Kustannusten noustua ajankohdasta, jolloin tilaajan ensimmäiset kustannusarviot ovat valmistuneet, hankkeen arvo SRV:lle on tällä hetkellä noin 800 miljoonaan euroa.

Lisätietoja:

Ossi Inkilä, Laakson yhteissairaalan allianssin projektipäällikkö, yksikönjohtaja Toimitilat PKS, SRV, puh. 040 708 2253, ossi.inkila@srv.fi

Marko Virtanen, toimitusjohtaja, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, puh. 040 139 4300, ext-marko.virtanen@hus.fi

Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, puh. 050 411 0787, heli.pulkkinen@srv.fi

Sari Korolainen, viestintäpäällikkö, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, puh. 040 841 3600,

ext-sari.korolainen@hus.fi

Tutustu hankkeeseen: https://laaksonyhteissairaala.fi/

Tilaaja: Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala (Helsingin kaupunki ja HUS)

Päätoteuttaja: SRV

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Laakson LATU (Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2-Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI Arkkitehdit)

Rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelu: Unitas (AFRY Finland, A-Insinöörit)

LVISA-suunnittelu, energia- ja elinkaarisuunnittelu: Granlund

Tiedotteen kuvat: Laakson LATU (Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2-Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI Arkkitehdit)

Jakelu:
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja