SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Tase ja rahoitusrakenne paranivat rahoitusjärjestelyiden myötä, positiivinen kannattavuuskehitys jatkui

SRV YHTIÖT OYJ     PUOLIVUOSIKATSAUS     21.7.2021    KLO 8.30

SRV:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Tase ja rahoitusrakenne paranivat rahoitusjärjestelyiden myötä, positiivinen kannattavuuskehitys jatkui

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 14,4 prosenttia 405,1 (473,1 1–6/2020) milj. euroon.
 • Operatiivinen liikevoitto parani 10,5 (4,9) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 11,4 (7,8) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli 3,6 (-6,4) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 3,9 (49,2) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 26,1 (25,3) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 151,9 (148,5) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 32,5 prosenttia (30,6) ja nettovelkaantumisaste 80,3 (83,5). Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 35,2 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 047,5 (1 332,4) milj. euroa. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 261,3 (411,9) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 90,0 prosenttia (85,7).
 • Tulos per osake oli 0,01 (-0,09) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • Yhtiö toteutti katsauskaudella vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtojen muutokset ja allekirjoitti uuden luottolimiittejä koskevan lainasopimuksen. Yhtiön vakuudettomien velkojen maturiteettirakenne parani merkittävästi.
 • Huhtikuussa yhtiö valittiin rakentamaan allianssimallilla Laakson yhteissairaala Helsinkiin. Hanke tullaan kirjaamaan tilauskantaan vaiheittain vuosien 2021-2028 aikana. Hanke jakautuu useaan kehitys- ja toteutusvaiheeseen, joiden arvo on yhteensä noin 730 miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuu 2021 lyhyesti: 

 • Liikevaihto oli 218,0 (265,0) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 5,7 (0,5) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 6,3 (3,3) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 27,2 (29,6) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 176,0 (213,7) milj. eurolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • 2.7.2021 SRV tiedotti, että yhtiö on allekirjoittanut toteutusvaiheen sopimuksen ja aloittaa Kotkan tapahtumakeskuksen rakentamisen heinäkuussa.
 • 9.7.2021 SRV tiedotti, että yhtiö myi DWS:lle kolmen kohteen, 257 asunnon portfolion Helsingissä, Espoossa ja Keravalla. Sopimuksen arvo on 82 miljoonaa euroa.
 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäinen puolisko vietiin päätökseen suunnitellusti, ja etenimme kohti strategisia tavoitteitamme. Katsauskauden merkittäviä onnistumisia olivat toteutetut rahoitusjärjestelyt, velkaisuuden aleneminen sekä toisen kvartaalin positiivinen kassavirta. Myös operatiivisen liiketoiminnan positiivinen tuloskehitys jatkui. Katsauskaudella voitimme useita uusia hankkeita, joista merkittävin oli yhteisarvoltaan 730 miljoonan euron Laakson yhteissairaalan hanke. Monet voitetuista hankkeista kerryttävät tilauskantaamme kuitenkin vasta myöhemmin, kun sopimukset vaiheittain vahvistuvat.

Katsauskauden aikana saimme valmiiksi merkittävät rahoitusjärjestelyt. Kirjallinen menettely kahden joukkovelkakirjalainamme maturiteetin pidentämiseksi onnistui hyvin ja lisäksi saimme hyvässä yhteistyössä pankkien kanssa sovittua uudesta pankkirahoituksesta. Molemmat ratkaisut tuovat pidempien laina-aikojen myötä pitkäjänteisyyttä liiketoiminnan kehittämiseen ja antavat liikkumatilaa strategisten tavoitteidemme edistämiseen. Rahoitusjärjestelyiden ja toisen kvartaalin positiivisen kassavirran ansiosta velkaisuutemme aleni merkittävästi. Yksi oleellinen osa kassavirran kehitystä on hyvin edennyt asuntomyynti, minkä ansiosta myös myymättömien valmiiden asuntojen määrä on ennätysalhainen ja pysyy alhaisena vuoden loppuun saakka.

Käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti ja kannattavuuskehitys jatkui positiivisena. Olen erittäin tyytyväinen tapaan, jolla henkilöstömme on toiminut poikkeusoloissa ja varmistanut sen, että työmaamme ovat olleet toiminnassa terveysturvallisesti koko pandemian ajan. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Suhteellisen kannattavuuden kehitys todennäköisesti heikkenee hieman toisella vuosipuoliskolla. Syy kehitykselle on kahden suuren heikkokatteisen hankkeen, Loiston ja Tampereen Areenan, korkea osuus tuloutuvasta liikevaihdosta. Toisaalta Loiston tuloutumisella on merkittävä pääomaa vapauttava ja kassavirtaa tuottava vaikutus. Lisäksi tornirakentamisen toteutus- ja suunnitteluratkaisuista saadut opit ovat arvokkaita tulevissa tornikohteissamme. Myös materiaalien markkinahintojen keväällä tapahtunut jyrkkä nousu aiheuttaa osaltaan haasteita kannattavuuskehityksen ylläpitämisessä, mutta arvioimme vaikutuksen jäävän väliaikaiseksi.

Kirjasimme tammi-kesäkuussa tilauskantaan noin 260 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, jotka sisälsivät asuntokohteita sekä toimitilojen uudis- ja peruskorjaushankkeita. Tilauskantamme on laskenut viime vuoden vertailukaudesta. Samalla olemme kuitenkin voittaneet hankkeita, jotka kerryttävät tilauskantaamme tulevaisuudessa, kuten Laakson yhteissairaalan hankkeen, joka kirjataan SRV:n tilauskantaan vaiheittain vuosina 2021-2028. Katsauskauden jälkeen kerroimme DWS:n institutionaalisille rahastoille rakennettavista pääkaupunkiseudun asuntokohteista, joiden yhteisarvo on 82 miljoonaa euroa. Sopimus on meille erityisen merkittävä siksi, että pääsemme sen puitteissa toteuttamaan energiatehokkaita asuntoja elinkaariviisaan strategiamme mukaisesti. Sopimus kertoo myös vahvana jatkuvasta asuntojen sijoittajakysynnästä, mitä ilman Suomen kaupungistumiskehitys ei jatkuisi.

Asuntokauppa on jatkunut vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on ainoastaan 14 kappaletta. Myimme kesäkuussa kaikki pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevat valmiit myymättömät uudisasunnot S-Pankin hallinnoimalle rahastolle. Loiston myynti Helsingissä etenee erinomaisesti, ja asunnoista on myyty tai varattu nyt 96 %. Käynnistimme katsauskaudella neljän perustajaurakoitavan asuntokohteen rakentamisen Vantaalla, Oulussa, Kaarinassa ja Tampereella. Nämä asunnot tuloutuvat pääosin vuonna 2022. Lisäämme hallitusti hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla, millä varmistamme asuntorakentamisemme monipuolisuuden ja hyvän tasapainon.

Venäjän kauppakeskusten myynnit ovat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kehittyneet hyvin, ja ylittäneet vuoden 2019 tason, joka on vertailuvuotena pandemiavuotta 2020 olennaisempi. Koronapandemia näkyy kuitenkin vielä alhaisempina kävijämäärinä kuin ennen pandemiaa. Lisäksi koronan virusmuunnosten riskien toteutuminen vaikuttaa loppuvuoden kävijä- ja myyntimääriin.

Kaiken kaikkiaan tästä on hyvä jatkaa operatiivisen tuloksentekokykymme ja liiketoimintamme kehittämistä strategiamme mukaisesti. Kiitän henkilöstöämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisesta työstä. Samalla toivotan tervetulleiksi SRV:lle kaksi johtoryhmämme uusinta jäsentä; lakiasiainjohtaja Anu Tuomola ja pääkaupunkiseudun asuntoliiketoiminnasta vastaaja johtaja Jorma Seppä.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut                  

1-6/1-6/muutos,4-6/4-6/1-12/Edelliset
(IFRS, milj. eur)20212020muutos%20212020202012 kk
Liikevaihto405,1473,1-68,0-14,4218,0265,0975,5907,6
Rakentaminen406,3469,0-62,7-13,4218,5264,1970,0907,4
Sijoittaminen2,02,8-0,8-28,21,01,24,84,0
Muut toiminnot ja eliminoinnit-3,21,4-4,5-326,8-1,5-0,20,7-3,8
Operatiivinen liikevoitto 1)10,54,95,6114,95,70,515,821,4
Rakentaminen13,912,91,07,57,07,425,126,0
Sijoittaminen-1,2-5,44,2-0,9-4,0-5,7-1,5
Muut toiminnot ja eliminoinnit-2,1-2,60,4-0,8-2,4-3,5-3,1
Operatiivinen liikevoitto, %2,61,02,60,21,62,4
Liikevoitto11,47,83,646,66,33,31,55,1
Rakentaminen13,913,50,32,67,07,427,427,7
Sijoittaminen-0,3-3,12,80,1-1,7-22,4-19,5
Muut toiminnot ja eliminoinnit-2,1-2,60,4-0,8-2,4-3,5-3,1
Liikevoitto, %2,81,62,91,20,20,6
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä-7,8-14,26,4-3,7-3,1-29,4-23,0
Tulos ennen veroja3,6-6,410,02,60,2-28,0-18,0
Katsauskauden tulos3,6-7,611,32,1-0,1-25,1-13,8
Katsauskauden tulos, %0,9-1,60,90,0-2,6-1,5
Tulouttamaton tilauskanta 2)1047,51 332,4-285,0-21,41 153,4868,4
Uudet sopimukset261,3411,9-150,6-36,6176,0213,7707,1556,5

 1. Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.

 2. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.

Konsernin tunnusluvut                  

1-6/1-6/muutos,1-12/
(IFRS, milj. eur)20212020muutos,%2020
Omavaraisuusaste, %26,125,322,6
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS16 1)32,530,627,8
Korollinen nettovelka279,8307,4-27,5-9,0289,1
Korollinen nettovelka ilman IFRS16 1)152,5177,0-24,5-13,9152,9
Nettovelkaantumisaste, %151,9148,5159,7
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS16 1)80,383,582,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %5,21,9-0,8
Sijoitettu pääoma524,1612,6-88,4-14,4566,8
Rakentaminen384,9391,1-6,2-1,6386,8
Sijoittaminen176,2193,5-17,3-8,9171,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit-37,027,9-64,98,1
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS16 1)402,4487,1-84,7-17,4436,0
Oman pääoman tuotto, %4,0-8,0-14,1
Tulos per osake, eur0,01-0,090,10-0,15
Kurssi kauden lopussa0,660,480,1837,50,59
Osakkeiden painotettu lukumäärä katsauskauden lopussa, milj. kpl 2)262,284,7173,9

 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.

 2. Vertailuluvut ovat osakeantioikaistuja.

 

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-kesäkuu 2021

Rakentamisen tammi-kesäkuun liikevaihto laski 406,3 (469,0 1-6/2020) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä toimitilaurakoinnista.

Rakentamisen liikevoitto nousi 13,9 (13,5) milj. euroon. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti omaperusteisen ja omakehitteisen asuntourakoinnin positiivinen tuloskehitys. Toisaalta operatiiviseen liikevoittoon vaikutti heikentävästi pienentynyt toimitilaurakoinnin volyymi.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 047,5 (1 332,4) milj. euroa. Tilauskannasta on myyty 90,0 (85,7) prosenttia. Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 261,3 (411,9) milj. euron edestä.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 384,9 (391,1) milj. euroa.

Huhti-kesäkuu 2021

Rakentamisen huhti-kesäkuun liikevaihto oli 218,5 (264,1) milj. euroa. Liikevoitto oli 7,0 (7,4) milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia huhti-kesäkuussa 175,9 (213,7) milj. eurolla.

Sijoittaminen tammi-kesäkuu 2021

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2,0 (2,8) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -1,2 (-5,4) milj. euroa. SRV:n konserniyhtiöiden lisäksi tulokseen sisältyvät osuudet Pearl Plaza ja Ohkta Mall kauppakeskuksia omistavien osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot. Vertailukauden tulosta rasittivat 3,1 milj. euron kuluvaraukset, jotka kuitenkin purettiin loppuvuoden 2020 aikana.

Sijoittamisen liikevoitto oli -0,3 (-3,1) milj. euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 0,9 (2,3) milj. euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta.

Sijoitettu pääoma oli 176,2 (171,9 12/2020) milj. euroa. Sijoitettua pääomaa kasvatti katsauskaudella Voimaosakeyhtiö SF:ään tehty 0,8 milj. euron sijoitus, Tampereen areenahotelliin tehty 0,5 milj. euron sijoitus sekä ruplan kurssin vahvistuminen.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3 prosenttia (-5,5). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

Koronapandemiasta huolimatta kauppakeskusten liiketoiminta elpyi hyvin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tammi-maaliskuussa kauppakeskukset pysyivät auki, mutta koronarajoituksilla oli edelleen vaikutuksia osan vuokralaisista liiketoimintaan. Vuoden toisen vuosineljänneksen loppupuolella rajoituksia jouduttiin jälleen tiukentamaan pahentuneen koronatilanteen johdosta.

Huhti-kesäkuu 2021

Sijoittamisen liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1,0 (1,2 4–6/2020) milj. euroa. Liikevaihto koostui kauppakeskusoperoinnista.

Operatiivinen liikevoitto oli -0,5 (-4,4) milj. euroa. Vertailukauden tulosta rasittivat 3,1 milj. euron kuluvaraukset, jotka kuitenkin purettiin loppuvuoden 2020 aikana.

Näkymät vuodelle 2021

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, ajan kuluessa tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys ja Venäjän talouden kehittyminen. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2021 tulokseen vaikuttaa lisäksi se, että yhtiö ei ole pystynyt aloittamaan perustajaurakoituja asuntohankkeita tervehdyttämisohjelman tavoiteaikataulun mukaisesti. Vuonna 2021 yhtiö keskittyy edelleen velkaisuusasteen alentamiseen ja tavoittelee vahvaa kassavirtaa.

 • Konsernin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 900 – 1 050 milj. euroa (liikevaihto vuonna 2020: 975,5 milj. euroa).

 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2020 verrattuna ja olevan 16-26 milj. euroa (uuden määritelmän mukainen operatiivinen liikevoitto vuonna 2020: 15,8 milj. euroa).

Espoo 21.7.2021

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronapandemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 21.7.2021 klo 12.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja