SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021: Tase vahvistui ja velkaisuus aleni edelleen, yksittäisen projektin merkittävä kateheikennys rasittaa tulosta

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     28.10.2021    KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021: Tase vahvistui ja velkaisuus aleni edelleen, yksittäisen projektin merkittävä kateheikennys rasittaa tulosta

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 12,7 prosenttia 596,3 (683,0 1–9/2020) milj. euroon.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 9,9 (10,5) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 9,8 (9,5) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -0,8 (-13,4) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 14,0 (33,6) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 27,0 (23,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 147,5 (177,4) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 34,0 (29,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 75,5 (98,4) prosenttia. Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 37,7 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 038,2 (1 280,3) milj. euroa. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 427,9 (566,3) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 92,1 (86,9) prosenttia.
 • Tulos per osake oli -0,01 (-0,11) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • SRV solmi 13.9.2021 aiesopimuksen Pietarissa sijaitsevan Pearl Plaza –kauppakeskuksen myynnistä.
 • SRV tarkentaa vuoden 2021 liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton näkymiä. Liikevaihdon arvioidaan olevan 900 – 1000 milj. euroa (aiemmin 900 – 1050 milj. euroa) ja operatiivisen liikevoiton 16 – 21 milj. euroa (aiemmin 16 – 26 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2021 lyhyesti: 

 • Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 191,1 (209,9) milj. euroa.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -0,6 (5,6) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -1,6 (1,7) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 10,1 (-15,6) milj. euroa.
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 166,6 (154,4) milj. eurolla.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • 18.10.2021 SRV tiedotti, että yhtiö on allekirjoittanut toteutusvaiheen sopimuksen Matinkylän lukion uudisrakennuksen rakentamisesta Espooseen. SRV:n urakan osuus on 37,5 milj. euroa ja hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan lokakuulle.
 • 13.10.2021 SRV tiedotti, että yhtiö on allekirjoittanut toteutusvaiheen sopimuksen ja aloittaa laivanrakennukseen tarkoitetun monitoimihallin rakentamisen RMC:n telakalle Raumalle marraskuussa. SRV:n urakan osuus on noin 19 milj. euroa euroa ja hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan lokakuulle.


Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden kolmas neljännes oli ennakoimallamme tavalla haastava. Materiaalien hintojen nousu ja joidenkin hankkeiden aloitusten lykkääntyminen materiaalien saatavuusongelmien takia sekä Tampereen Areena -hankkeen heikko taloudellinen kehitys heikensivät kolmannen neljänneksen tulosta merkittävästi. Tämän seurauksena tarkensimme vuoden 2021 näkymiä. Tampereen Areenan loppuunsaattamiseen liittyy loppuvuoden aikana edelleen aikataulu-  ja loppukustannusriskejä, vaikka työmaahenkilöstömme on hienosti saanut monta haastetta ratkottua syksyn aikana.

Tärkeintä on, että etenimme edelleen hyvin kohti strategisia tavoitteitamme, etenkin taseen vahvistamisessa ja velkaantuneisuuden alentamisessa. Tämän kehityksen ennakoidaan jatkuvan vahvana myös neljännellä vuosineljänneksellä, kun mm. Loisto tuloutuu käytännössä kokonaan myytynä. Elinkaariviisaiden hankkeiden määrä kasvaa ja konseptikehitys etenee nopeasti.

Projektisalkun kannattavuuskehitys on jatkunut nimettyjä hankkeita lukuun ottamatta myönteisenä ja tehostamisohjelmamme tuottavat tulosta, mikä luo vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Myös tornirakentamisessa hallinta-aste on merkittävästi parantunut valmistuneiden Majakan ja Loiston sekä rakenteilla olevan Lumo Onen oppien myötä. Seuraavien tornihankkeiden, joista tavoittelemme yhtä kauppaa vuoden loppuun mennessä, osalta kehitetyt suunnitteluratkaisut parantavat kustannustehokkuutta huomattavasti. Hankekehityksessä tehty työ alkaa näkyä hyvinä uusina hankeaihioina ja esimerkiksi omaperusteisia asuntokohteita pyritään käynnistämään seuraavan vuoden aikana merkittävästi enemmän.

Monella saralla tehdystä hyvästä kehityksestä huolimatta ensi vuoden suorituskykyä varjostavat vielä jossakin määrin tietyt vanhoihin sopimuksiin perustuvat hankkeet. Kehitysohjelmien tehon ja ensi vuoden omaperusteisten hankkeiden odotamme kuitenkin vauhdittavan tuloskehitystä erityisesti 2023 lähtien.

Kirjasimme tammi-syyskuussa tilauskantaan noin 428 miljoonan euron edestä uusia hankkeita, jotka sisälsivät asuntokohteita sekä toimitilojen uudis- ja peruskorjaushankkeita. Katsauskauden merkittäviin onnistumisiin kuuluu DWS:n kanssa solmimamme 82 miljoonan euron sopimus elinkaariviisaan strategiamme mukaisten asuntojen rakentamisesta. Tilauskantamme on kuitenkin vertailukautta pienempi.

Panostamme hankekehitykseen ja myyntiin niin asunto- kuin toimitilarakentamisessa ja tätä kautta syntyvät uudet aloitukset mahdollistavat tulevina vuosina pääsyn strategisiin tavoitteisiin. Merkittävin tänä vuonna julkaisemamme, mutta tilauskantaa vasta tulevaisuudessa kerryttävä, hanke on Laakson yhteissairaala. Katsauskauden jälkeen allekirjoitimme toteutusvaiheen sopimuksen Matinkylän lukion uudisrakennuksen rakentamisesta Espooseen ja solmimme sopimuksen laivanrakennukseen tarkoitetun monitoimihallin toteuttamisesta Rauman telakka-alueelle.

Asuntokauppamme on jatkunut vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on ainoastaan kahdeksan kappaletta. Lisäämme tulevaisuudessa hallitusti hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla, millä varmistamme asuntorakentamisemme monipuolisuuden ja hyvän tasapainon, sekä vaikutamme tilauskantamme vahvistumiseen.

Venäjän kauppakeskusten myynnit ovat jatkaneet hyvää kehitystä vuoden aikana ja ylittäneet vuoden 2019 tason, joka on vertailuvuotena pandemiavuotta 2020 olennaisempi. Koronapandemian huolestuttava kehitys luo epävarmuutta kauppakeskusten näkymiin. Allekirjoitimme syyskuussa Pearl Plaza -kauppakeskuksen divestoinnista aiesopimuksen ja tavoitteemme on saada kauppa päätökseen kuluvan vuoden aikana. Mytischissa Decathlonille rakentamamme myymälärakennuksen avajaisia vietettiin syyskuussa ja Pietarissa Okhta Mallin yhteyteen rakentamamme parkkihalli otetaan käyttöön lokakuussa.

Olemme osana vastuullisuusjohtamistamme jo pitkään kehittäneet toimintatapoja harmaan talouden torjuntaan ja toimintaketjun hallittavuuden, läpinäkyvyyden ja laillisuuden varmistamiseen. Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen on tunnistettu yhdeksi tärkeäksi teemaksi. Edellytämme jatkossa Suomen myöntämää työntekoon oikeuttavaa oleskelulupaa kaikilta yhtiön työmailla työskenteleviltä kolmannen maan kansalaisilta.

Koen, että lukuisten muutosten jälkeen johtoryhmämme ja koko organisaatiomme on löytänyt aktiivisen otteen toimintamme kehittämiseen ja vahvemman tulevaisuuden rakentamiseen. Tästä on hyvä jatkaa.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut                   1-9/1-9/muutos,7-9/7-9/1-12/Edelliset
(IFRS, milj. eur)20212020muutos%20212020202012 kk
Liikevaihto596,3683,0-86,8-12,7191,1209,9975,5888,8
Rakentaminen594,3678,1-83,8-12,4188,0209,1970,0886,3
Sijoittaminen6,23,92,358,54,21,14,87,1
Muut toiminnot ja eliminoinnit-4,21,1-5,3-497,3-1,1-0,30,7-4,6
Operatiivinen liikevoitto 1)9,910,5-0,6-5,9-0,65,615,815,2
Rakentaminen15,416,6-1,2-7,11,63,725,123,9
Sijoittaminen-2,8-3,81,0-1,61,6-5,7-4,7
Muut toiminnot ja eliminoinnit-2,7-2,3-0,4-0,60,3-3,5-4,0
Operatiivinen liikevoitto, %1,71,5-0,32,71,61,7
Liikevoitto9,89,50,32,9-1,61,71,51,7
Rakentaminen15,418,7-3,3-17,61,65,227,424,1
Sijoittaminen-2,9-6,94,0-2,6-3,8-22,4-18,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit-2,7-2,3-0,4-0,60,3-3,5-4,0
Liikevoitto, %1,61,4-0,80,80,20,2
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä-10,6-22,912,4-2,8-8,8-29,4-17,1
Tulos ennen veroja-0,8-13,412,6-4,4-7,0-28,0-15,3
Katsauskauden tulos-0,4-14,514,1-4,0-6,9-25,1-11,0
Katsauskauden tulos, %-0,1-2,1-2,1-3,3-2,6-1,2
Tulouttamaton tilauskanta 2)1038,21 280,3-242,1-18,91 153,4911,3
Uudet sopimukset427,9566,3-138,4-24,4166,6154,4707,1568,6
 1. Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.
 2. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.
Konsernin tunnusluvut                   1-9/1-9/muutos,1-12/
(IFRS, milj. eur)20212020muutos,%2020
Omavaraisuusaste, %27,023,822,6
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS16 1)34,029,627,8
Korollinen nettovelka269,0341,7-72,8-21,3289,1
Korollinen nettovelka ilman IFRS16 1)142,1194,9-52,8-27,1152,9
Nettovelkaantumisaste, %147,5177,4159,7
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS16 1)75,598,482,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %3,40,9-0,8
Sijoitettu pääoma502,4605,0-102,5-16,9566,8
Rakentaminen389,6417,4-27,9-6,7386,8
Sijoittaminen177,0181,1-4,1-2,3171,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit-64,26,4-70,6-1097,28,1
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS16 1)381,5463,5-82,0-17,7436,0
Oman pääoman tuotto, %-0,3-10,5-14,1
Tulos per osake, eur-0,01-0,110,10-93,5-0,15
Kurssi kauden lopussa0,580,530,059,40,59
Osakkeiden painotettu lukumäärä katsauskauden lopussa, milj. kpl 2)262,2144,3173,9
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 2. Vertailuluvut ovat osakeantioikaistuja.

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-syyskuu 2021

Rakentamisen tammi-syyskuun liikevaihto laski 594,3 (678,1 1-9/2020) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä pienentyneestä toimitilaurakoinnin volyymista. Asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi. Loisto valmistui ja osa asunnoista luovutettiin katsauskauden lopussa. Merkittävin osa hankkeen liikevaihdosta tuloutuu vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Rakentamisen liikevoitto laski 15,4 (18,7) milj. euroon. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti omaperusteisen ja omakehitteisen asuntotuotannon tuloskehitys. Toisaalta liikevoittoon vaikutti heikentävästi pienentynyt toimitilaurakoinnin volyymi ja Tampereen Areenan rakennusurakan merkittävä kateheikennys.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 038,2 (1 280,3) milj. euroa. Tilauskannasta on myyty 92,1 (86,9) prosenttia. Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 427,9 (566,3) milj. eurolla.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 389,6 (417,4) milj. euroa.

Heinä-syyskuu 2021

Rakentamisen heinä-syyskuun liikevaihto oli 188,0 (209,1) milj. euroa. Liikevoitto oli 1,6 (5,2) milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia heinä-syyskuussa 166,6 (154,4) milj. eurolla.

 

Sijoittaminen tammi-syyskuu 2021

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 6,2 (3,9) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta ja Decathlon-projektin myyntituottojen tuloutuksesta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -2,8 (-3,8) milj. euroa. SRV:n konserniyhtiöiden lisäksi tulokseen sisältyvät osuudet Pearl Plaza ja Ohkta Mall kauppakeskuksia omistavien osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot.

Sijoittamisen liikevoitto oli -2,9 (-6,9) milj. euroa. Sijoittamisen liikevoittoon vaikutti venäläisen tytäryhtiön maa-alueeseen kohdistunut arvonalennus 1,4 milj. euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 1,3 (-3,1) milj. euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta.

Sijoitettu pääoma oli 177,0 (171,9 12/2020) milj. euroa. Sijoitettua pääomaa kasvatti katsauskaudella Voimaosakeyhtiö SF:ään tehty 1,5 milj. euron sijoitus, Tampereen areenahotelliin tehty 0,8 milj. euron sijoitus sekä ruplan kurssin vahvistuminen.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 0,4 (-8,6) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

Koronapandemiasta huolimatta kauppakeskusten liiketoiminta elpyi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tammi-maaliskuussa kauppakeskukset pysyivät auki, mutta koronarajoituksilla oli edelleen vaikutuksia osan vuokralaisista liiketoimintaan. Vuoden toisen vuosineljänneksen loppupuolella rajoituksia jouduttiin jälleen tiukentamaan pahentuneen koronatilanteen johdosta. Vuoden kolmannella neljänneksellä rajoitukset olivat edelleen voimassa.

Heinä-syyskuu 2021

Sijoittamisen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 4,2 (1,1 7-9/2020) milj. euroa. Liikevaihto koostui kauppakeskusoperoinnista ja Decathlon-projektin myyntituottojen tuloutuksesta.

 

Näkymät vuodelle 2021 (päivitetty)

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, ajan kuluessa tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys ja Venäjän talouden kehittyminen. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2021 tulokseen vaikuttaa lisäksi se, että yhtiö ei ole pystynyt aloittamaan perustajaurakoituja asuntohankkeita tervehdyttämisohjelman tavoiteaikataulun mukaisesti. Vuonna 2021 yhtiö keskittyy edelleen velkaisuusasteen alentamiseen ja tavoittelee vahvaa kassavirtaa. Vuoden viimeisen neljänneksen operatiivisen liikevoiton tasoon vaikuttaa merkittävästi Tampereen Areenan loppuvaiheen töiden kustannushallinta. SRV:n tavoitteena on saattaa Pearl Plaza –kauppakeskuksen myynti päätökseen vuoden 2021 aikana. Kaupan ennakoitu tulosvaikutus sisältyy vuoden 2021 ennusteeseen.

 • Konsernin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 900 – 1 000 milj. euroa (liikevaihto vuonna 2020: 975,5 milj. euroa). (Aiemmin 900 – 1050 milj. euroa)
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2020 verrattuna ja olevan 16-21 milj. euroa (uuden määritelmän mukainen operatiivinen liikevoitto vuonna 2020: 15,8 milj. euroa). (Aiemmin 16 – 26 milj. euroa)

Espoo 28.10.2021

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronapandemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

 

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa torstaina 28.10.2021 klo 12.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja