SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022: SRV on kirjannut Venäjän omistukset alas ja käynnistänyt toimenpideohjelman taseen vahvistamiseksi, operatiivinen liikevoitto vertailujakson tasolla

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS      28.4.2022  KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022: SRV on kirjannut Venäjän omistukset alas ja käynnistänyt toimenpideohjelman taseen vahvistamiseksi, operatiivinen liikevoitto vertailujakson tasolla

Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti:

 • Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien ja Fennovoima-omistuksen arvoihin tehtiin merkittävät alaskirjaukset markkinatilanteesta ja ruplan arvon heikkenemisestä johtuen. Omaisuusarvot pienenivät yhteensä 141,2 milj. euroa ja Venäjän jäljelle jääneen omaisuuden arvo oli yhteensä 2,6 milj. euroa.
 • Liikevaihto nousi 1,9 prosenttia 190,7 (187,1 1–3/2021) milj. euroon.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 4,9 (4,8) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -85,7 (5,2) milj. euroa. Alaskirjausten, kate-eliminointien purkautumisen ja ruplan arvon heikkenemisen vaikutus oli yhteensä -90,6 milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -128,5 (1,1) milj. euroa. Alaskirjausten ja ruplan arvon heikkenemisen vaikutus oli
  -133,6 milj.euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -25,8 (-23,3) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 6,4 (23,8) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 748,4 (170,8) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 9,7 (29,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 343,2 (96,5) prosenttia. Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 12,3 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 858,0 (1 061,1) milj. euroa. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 130,1 (85,4) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 91,9 (87,7) prosenttia.
 • Tulos per osake oli -0,51 (0,00) euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

28.4.2022 SRV päätti käynnistää yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudellenjärjestelyyn tähtäävän toimenpideohjelman Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisen seurauksena. Omaisuusarvojen heikkenemisellä on merkittävä vaikutus SRV:n omaan pääomaan ja omavaraisuusasteeseen, ja rahoituksen uudelleen järjestelyllä on tarkoitus vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Tavoitteena on, että järjestelyn jälkeen SRV on lähes Venäjä-riskitön ja lähes nettovelaton (IFRS16 oikaistu) rakennusyhtiö, jolla on hyvä ja tervehtynyt rakennusliiketoiminta Suomessa. Arvonalentumisten johdosta tehtyjen alaskirjausten vaikutukset ja rahoitusjärjestelyyn liittyvät toimenpiteet ja siihen liittyvät ehdot on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä osavuosikatsauksessa sekä asiaan liittyvässä pörssitiedotteessa, joka julkaistiin 28.4.2022.

Toimitusjohtajan katsaus

”Aloitimme vuoden optimistisella mielellä: strategiamme toteutus eteni hyvin kaikilla osa-alueilla, projektikantamme oli tervehtynyt, keskimääräinen kannattavuus parantunut ja olimme voittaneet useita merkittäviä hankkeita. Lisäksi taseemme tervehtyminen oli edennyt suotuisasti, nettovelkaantuneisuusasteemme oli tavoitteessa, eikä meillä käytännössä ollut myymättömiä valmiita asuntoja. Venäjän Ukrainassa aloittama sota muutti kaiken dramaattisesti ja pakotti meidät arvioimaan Venäjällä olevien omistustemme arvostukset uudestaan.

Sodan seurauksena olemme päättäneet irtautua nopeutetulla aikataululla omistuksistamme Venäjällä. Olemme neuvotelleet Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien myynnistä. Neuvottelut ovat vielä kesken. Sodasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen olemme alaskirjanneet taseestamme käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuksemme sekä sijoituksemme Fennovoimaan, yhteensä 141,2 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 2,6 miljoonaa euroa. Tulouttamattomia kate-eliminointeja ei enää ole.

Olemme käynnistäneet rahoitusjärjestelyn, jonka tavoitteena on kasvattaa omaa pääomaa noin 100 miljoonalla eurolla ja samalla pienentää korollista velkaa vastaavalla määrällä. Rahoitusjärjestelyllä on vahva tuki suurimmilta osakkeenomistajiltamme, joukkovelkakirja- ja hybridilainasijoittajilta sekä pankeilta, joten luotamme ohjelman toteutuvan. Toimenpideohjelman jälkeen olemme lähes nettovelaton (IFRS16 oikaistu) rakennusyhtiö, ja Venäjä-riskimme on pieni. Yhtiöllä on hyvä ja tervehtynyt rakennusliiketoiminta Suomessa.

Toteutuessaan rahoitusjärjestely tervehdyttää yhtiömme taseen Venäjään liittyvien alaskirjausten jälkeen tasolle, joka mahdollistaa strategiamme täysimääräisen toteuttamisen. SRV:n tulevaisuus rakentuu hyvään ja tervehtyneeseen Suomen rakennusliiketoimintaan. Tilauskantamme on terveellä ja verrattain vähäriskisellä pohjalla, joka on saavutettu panostamalla yhteistoiminnalliseen urakointiin. Olemme viimeisen vuoden aikana ilmoittaneet useista uusista projekteista, joiden odotetaan kasvattavan tilauskantaa ja jotka kaikki perustuvat ydinvahvuuksiimme eli asiakaslähtöiseen hankekehitykseen ja yhteistoiminnalliseen urakointiin sekä elinkaariviisauteen. Tulemme liiketoiminnassamme keskittymään Suomen kasvukeskuksiin ja pyrimme kasvattamaan asuntorakentamisen osuutta liikevaihdostamme. Olemme yksi Suomen suurimmista rakennusalan yhtiöistä, jolla on vahvat näytöt vaativista ja ammatillisesti houkuttelevista hankkeista kuten Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajennus tai Supercellin pääkonttori Helsingin Wood Cityssä.

Markkinatilanne on tällä hetkellä epävarma ja näkyvyys heikko. Sodan vaikutukset investointikysyntään ja asuntokauppaan sekä korkotasoon ovat edelleen epäselviä. Samalla työvoiman ja materiaalien saatavuuteen sekä materiaalien hintaan kohdistuu paljon epävarmuutta. Näissä olosuhteissa ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen liikevoittomme oli tyydyttävä. Keskitymme nyt rakennusliiketoimintamme kehittämiseen Suomessa ja käynnistetyn rahoitusjärjestelyn menestyksekkääseen loppuun saattamiseen. Koko vuoden osalta antamamme taloudellinen ohjeistus pysyy muuttumattomana; konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800 – 950 milj. euroa ja operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna.

Tulemme myöhemmin tänä vuonna arvioimaan uudelleen pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteitamme, sekä harkitsemme nykyisen segmenttirakenteemme muuttamista Venäjältä irtautumisen jälkeen.

Laajan rahoituspaketin kokoaminen keskellä kriisiä, joka on vienyt resursseja pois liiketoiminnan kehittämisestä, on ollut suuri ponnistus. Käynnistetty rahoitusjärjestely on edellyttänyt lukuisten eri osapuolien kovaa työtä ja on monin osin tarkoittanut myös pettymyksiä eri sijoittaja- ja rahoittajatahojen odotuksiin. Haluan kiittää kaikkia osapuolia heidän panostuksestaan ja erikseen SRV:n henkilökuntaa, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvästä työstä raskaana aikana. Uudelta pohjalta on hyvä ponnistaa ja olemme erittäin sitoutuneita vastaamaan kaikkien sidosryhmien odotuksiin.”

Saku Sipola, toimitusjohtaja


 

Yleiskatsaus

 

Konsernin avainluvut                   1-3/1-3/muutos,1-12/Edelliset
(IFRS, milj. eur)20222021muutos%202112 kk
Liikevaihto190,7187,13,61,9932,6936,2
Rakentaminen175,2187,8-12,6-6,7930,1917,5
Sijoittaminen1,11,00,111,76,86,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit14,4-1,716,1-4,411,7
Operatiivinen liikevoitto 1)4,94,80,23,25,35,4
Rakentaminen6,36,9-0,5-7,814,113,6
Sijoittaminen-0,2-0,80,6-4,6-4,0
Muut toiminnot ja eliminoinnit-1,2-1,30,1-4,3-4,1
Operatiivinen liikevoitto, %2,62,50,60,6
Liikevoitto-85,75,2-90,8-1760,8-1,7-92,5
Rakentaminen6,36,9-0,5-7,814,113,6
Sijoittaminen-105,4-0,4-105,0-11,6-116,5
Muut toiminnot ja eliminoinnit13,4-1,314,7-4,310,4
Liikevoitto, %-44,92,8-0,2-9,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä-42,8-4,1-38,7-18,6-57,4
Tulos ennen veroja-128,51,1-129,6-20,3-149,9
Katsauskauden tulos-133,31,6-134,9-19,9-154,8
Katsauskauden tulos, %-69,90,8-2,1-16,5
Tulouttamaton tilauskanta 2)858,01 061,1-203,1-19,1872,3669,1
Uudet sopimukset130,185,444,852,4588,6633,4
 1. Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.
 2. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.
Konsernin tunnusluvut                   1-3/1-3/muutos,1-12/
(IFRS, milj. eur)20222021muutos,%2021
Omavaraisuusaste, %6,423,827,4
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS16 1)9,729,432,8
Korollinen nettovelka197,7309,5-111,7-36,1170,0
Korollinen nettovelka ilman IFRS16 1)110,1180,5-70,4-39,081,0
Nettovelkaantumisaste, %748,4170,8103,0
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS16 1)343,296,547,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %-103,94,7-0,6
Sijoitettu pääoma261,4553,8-292,4-52,8403,0
Rakentaminen190,9375,1-184,2-49,1195,8
Sijoittaminen17,0173,4-156,4-90,2167,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit53,55,248,2920,140,0
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS16 1)179,4430,6-251,2-58,3319,4
Oman pääoman tuotto, %-557,03,5-11,5
Tulos per osake, eur-0,510,00-0,51--0,08
Kurssi kauden lopussa0,410,57-0,16-28,10,53
Osakkeiden painotettu lukumäärä katsauskauden lopussa, milj. kpl 2)261,8262,2262,2
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.

Rakentaminen tammi-maaliskuu 2022

Rakentamisen tammi-maaliskuun liikevaihto laski 175,2 (187,8 1-3/2021) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui pienentyneestä toimitilaurakoinnin volyymista. Tämä oli seurausta viime vuoden lopussa valmistuneiden isojen hankkeiden poistumisesta tilauskannasta. Asuntorakentamisen liikevaihto nousi, mikä johtui lähinnä omakehitteisen urakoinnin kasvaneesta volyymistä.

 

Rakentamisen liikevoitto laski 6,3 (6,9) milj. euroon. Toimitilaurakoinnin pienentynyt volyymi vaikutti liikevoittoon laskevasti. Asuntorakentamisen liikevoitto nousi omakehitteisen urakoinnin kasvun myötä.
 

Rakentamisen tilauskanta oli 858,0 (1 061,1) milj. euroa. Tilauskannasta on myyty 91,9 (87,7) prosenttia. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 130,1 (85,4) milj. eurolla.
 

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 190,9 (195,8 12/2021) milj. euroa.


Sijoittaminen tammi-maaliskuu 2022

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1,1 (1,0) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta.

 

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -0,2 (-0,8) milj. euroa. Sijoittaminen-liiketoiminnan operatiivisen liiketappion pienenemiseen vaikuttivat kauppakeskusten poikkeuksellisen korkeat myyntiluvut maaliskuussa. SRV:n konserniyhtiöiden lisäksi tulokseen sisältyvät osuudet Pearl Plaza ja Okhta Mall kauppakeskuksia omistavien osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot.

Sijoittamisen liikevoitto oli -105,4 (-0,4) milj. euroa. Liikevoittoon vaikuttivat Venäjällä sijaitseviin omaisuuseriin ja Fennovoiman omistukseen kohdistuneet merkittävät alaskirjaukset, joiden vaikutus oli yhteensä -102,5 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 2,6 milj. euroa. Lisäksi liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutoksen nettovaikutus, joka kirjattiin ennen omaisuuden alaskirjauksia ja jonka arvo oli -2,7 (0,5) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi venäläisten osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen kustannuksista ja valuuttasuojien markkina-arvojen muutoksesta.


Sijoitettu pääoma oli 17,0 (167,3 12/2021) milj. euroa. Sijoitettu pääomaa laski, mikä johtuu Venäjään liittyvien sijoitusten alaskirjauksista. Venäjään liittyvää sijoitettua pääomaa jäi 2,6 miljoonaa euroa. Loppuosa sijoitetusta pääomasta koostuu pääosin sijoituksesta Tampereen Kansi ja Areena –hankkeeseen.


Sijoitetun pääoman tuotto % oli -459,6 (1,8) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

Näkymät vuodelle 2022

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2022 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, tilauskannan kate ja sen kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota ja siihen liittyvät suorat ja epäsuorat vaikutukset, kuten materiaalikustannukset sekä materiaalien että työvoiman saatavuus. Koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2022 liikevaihto tulee koostumaan pääosin yhteistoiminnallisesta urakoinnista ja sijoittajille myydyistä omakehitteisistä hankkeista. Omaperusteisen asuntotuotannon osuus liikevaihdosta jää vielä vuonna 2022 verrattain pieneksi.

 • Konsernin vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 800 – 950 milj. euroa (liikevaihto vuonna 2021: 932,6 milj. euroa).
 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna (operatiivinen liikevoitto vuonna 2021: 5,3 milj. euroa).

Espoo 28.4.2022

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa torstaina 28.4.2022 klo 11.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja