SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan 4.7.2022 ja yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE    30.6.2022      KLO 14.05

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan 4.7.2022 ja yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous päätti 30.5.2022 Yhtiön osakkeiden yhdistämisestä (reverse split) ja siihen liittyvästä lunastuksesta siten, että jokaiset Yhtiön neljäkymmentä (40) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. SRV:n hallitus on tänään 30.6.2022 päättänyt, että osakkeiden yhdistäminen ja siihen liittyvä lunastus toteutetaan maanantaina 4.7.2022 (”Yhdistämispäivä”). Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan Yhdistämispäivänä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen.


Ylimääräisen yhtiökokouksen 30.5.2022 antamaan valtuutukseen perustuen osakkeiden yhdistämisen yhteydessä tullaan toteuttamaan suunnattu osakeanti, jossa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että kunkin osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 40:llä. Anti suunnataan niille osakkeenomistajille, joiden arvo-osuustilien mukainen osakeomistus ei ole Yhdistämispäivänä jaollinen 40:llä. Yhtiön hallitus päättää maksuttomasta suunnatusta osakeannista erikseen Yhdistämispäivänä. Samanaikaisesti edellä mainitun Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen kanssa Yhtiö lunastaa Yhdistämispäivänä vastikkeetta jokaista 40 Yhtiön osaketta kohden 39 osaketta. Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastettavat Yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta Yhtiön omaan pääomaan.

Viimeinen kaupankäyntipäivä Yhtiön osakkeilla (ISIN-koodi FI0009015309) Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla ennen osakkeiden yhdistämistä on 4.7.2022. Osakkeiden yhdistämiseen liittyvä osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä arviolta 4.7.2022. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla uudella ISIN-koodilla (FI4000523675) 5.7.2022. SRV:n kaupankäyntitunnus SRV1V säilyy samana myös osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja lunastus eivät edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 4143 280, anu.tuomola@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja