SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      21.11.2023   KLO 9.30

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.3.2024:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Matti Ahokas, Heli Iisakka ja Hannu Leinonen ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Ari Lehtoranta ja Tuomas Kokkila. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ari Lehtoranta.

Valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Tuomas Kokkilaa, joka ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut työsuhteessa SRV Yhtiöt Oyj:hin 31.7.2023 asti, eikä riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on hallituksen jäsen Pontos Oy:ssä, jolla on määräysvalta yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan AS Pontos Balticiin.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Kokkila ja Tomi Yli-Kyyny ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

Esittelyt uusista jäsenehdokkaista Ari Lehtorannasta ja Tuomas Kokkilasta ovat tämän pörssitiedotteen liitteinä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty SRV:n verkkosivuilla: https://www.srv.fi/srv-yrityksena/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/hallituksen-esittelyt/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa;
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa;
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa; ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa, siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna 2023: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.1.2024-31.3.2024 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Pontos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja jäseninä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula, OP Ryhmän liiketoimintajohtaja Vesa Aho ja SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Lisätietoja:

Ilpo Kokkila, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 0400 485 555, ilpo.kokkila@pontos.fi

Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 4143 280, anu.tuomola@srv.fi  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi
 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram
 

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
 

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 770,1 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 800 kumppanin verkoston.
 

SRV – Elämäsi rakentaja