SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      24.1.2022   KLO 09.00

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2022:

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Heli Iisakka, Timo Kokkila, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen ja Tomi Yli-Kyyny. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Tomi Yli-Kyyny.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timo Kokkilaa. Timo Kokkila ei ole riippumaton yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella huomioiden erityisesti yli kymmenen vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys yhtiön hallituksessa eikä riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AS Pontos Balticista, sillä hän on AS Pontos Balticin toimitusjohtaja.

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty SRV:n verkkosivuilla: https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa (vuonna 2021: 6 000 euroa/kk);
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa (vuonna 2021: 4 000 euroa/kk);
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa (vuonna 2021: 3 000 euroa/kk); ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa (vuonna 2021: 3 000 euroa/kk), siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna 2021: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Pontos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja jäseninä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ja SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

 

Lisätietoja:
Ilpo Kokkila, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 0400 485 555, ilpo.kokkila@pontos.fi 
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 4143 280, anu.tuomola@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja