SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

SRV YHTIÖT OYJ     PÖRSSITIEDOTE      28.1.2021   KLO 9.00

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

SRV Yhtiöt Oyj:n vuoden 2020 yhtiökokous perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain päätösesitykset, jotka koskevat hallituksen kokoonpanoa sekä hallituksen palkitsemista.

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa SRV Yhtiöt Oyj:n vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Kokkila, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen ja Tomi Yli-Kyyny ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Heli Iisakka. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Tomi Yli-Kyyny.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timo Kokkilaa. Timo Kokkila ei ole riippumaton yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella huomioiden erityisesti yli kymmenen vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys yhtiön hallituksessa eikä riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AS Pontos Balticista, sillä hän on AS Pontos Balticin toimitusjohtaja.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Minna Alitalo ja Olli-Pekka Kallasvuo ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

Esittely uudesta jäsenehdokkaasta Heli Iisakasta on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Ehdotetut hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty SRV:n verkkosivuilla: https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/ 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 5 000 euroa/kk);
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 4 000 euroa/kk);
  • hallituksen jäsenelle 3 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 3 000 euroa/kk); ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa (vuonna 2020: 3 000 euroa/kk), siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna 2020: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Pontos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja jäseninä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio ja SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

 

Lisätietoja:
Ilpo Kokkila, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, p. 0400 485 555, ilpo.kokkila@pontos.fi 
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, p. 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja